.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rejestracja działalności w Czechach a ustanie obowiązku podatkowego w Polsce

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 07.01.2017

Czy po zarejestrowaniu jednoosobowej działalności gospodarczej poza granicą Polski (Czechy) ustanie obowiązek podatkowy w Polsce? Czy warto przenosić swoją firmę do Czech i liczyć na mniejsze podatki? Jak się to ma do spędzania 183 dni w Polsce?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rejestracja działalności w Czechach a ustanie obowiązku podatkowego w Polsce

Fot. Fotolia

To, gdzie się płaci podatek dochodowy od osób fizycznych, zależy w pewnej mierze od miejsca położenia firmy. Lecz nie jest to warunek jedyny podstawowy.

 

Według polskich przepisów, tj. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 

Zasada generalna 1 – „osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy)”.

 

„Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”.

 

Zasada generalna 2 – „osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy)”.

 

„Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 

1) pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

2) działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

3) działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości”.

 

Zasady powyższe stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

Jak widać, można mieć firmę w Czechach, a jednocześnie w Polsce mieć miejsce zamieszkania i przebywać w niej ponad 183 dni w roku podatkowym – co oznacza podleganie opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów .

 

Wpływ na to ma także umowa między Polska a Czechami o unikaniu podwójnego opodatkowania z dnia 13 września 2011 r. Stanowi ona, że:

 

„W rozumieniu Umowy, określenie »osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie« oznacza każdą osobę, która według ustawodawstwa tego Państwa podlega tam opodatkowaniu ze względu na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, miejsce faktycznego zarządu, miejsce utworzenia albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również to Państwo oraz jego jednostkę terytorialną lub organy władz lokalnych. Jednakże, określenie to nie obejmuje żadnej osoby, która podlega opodatkowaniu w tym Państwie tylko ze względu na dochód, jaki osiąga ze źródeł położonych w tym Państwie.

 

Jeżeli, osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, wówczas jej status określa się według następujących zasad:

 

a) uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Państwach, wówczas uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych);

b) jeżeli nie jest możliwe ustalenie, w którym Państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych albo nie ma ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Państw, wówczas uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie, w którym zazwyczaj przebywa;

c) jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obu Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, wówczas uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie, którego jest obywatelem;

d) jeżeli osoba jest obywatelem obu Państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, właściwe organy Umawiających się Państw rozstrzygną sprawę w drodze wzajemnego porozumienia.

 

W rozumieniu Umowy określenie »zakład« oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność gospodarcza przedsiębiorstwa. Określenie »zakład« obejmuje w szczególności:

 

a) siedzibę zarządu;

b) filię;

c) biuro;

d) fabrykę;

e) warsztat, oraz

f) kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom lub każde inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych.

 

Określenie »zakład« ponadto obejmuje:

 

a) plac budowy lub prace konstrukcyjne, montażowe lub instalacyjne, oraz czynności nadzorcze z nimi związane, ale tylko wówczas, gdy taki plac budowy, prace lub czynności trwają dłużej niż dwanaście miesięcy;

b) świadczenie usług, włączając usługi doradcze lub menedżerskie, przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa lub przez pracowników lub inny personel zaangażowany w tym celu przez przedsiębiorstwo, ale tylko wówczas, gdy działalność o takim charakterze trwa na terytorium drugiego Umawiającego się Państwa przez okres lub okresy przekraczające łącznie sześć miesięcy w jakimkolwiek dwunastomiesięcznym okresie.

 

Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

 

Jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa wykonuje działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład to, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3( Przy ustalaniu zysków zakładu dopuszcza się odliczanie nakładów ponoszonych na rzecz tego zakładu, włącznie z kosztami zarządzania i ogólnymi kosztami administracyjnymi, niezależnie od tego, czy powstały w tym Państwie, w którym zakład jest położony, czy gdzie indziej.), w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby prowadził taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem.

 

W przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób:

 

a) Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany w Republice Czeskiej, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień liter b) – c) niniejszego ustępu.

b) [nieistotne dla działalności gospodarczej].

c) Jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem niniejszej Umowy, dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód”.

 

Jeżeli firma jest tylko w Czechach – podatek co do zasady płacony jest w Czechach.

 

Ale trzeba mieć na uwadze to, że firmę zakłada osoba fizyczna i istne staje się czas jej zamieszkiwania na terenie Polski i Czech oraz uznanie, na terenie którego Państwa osoba ta ma miejsce zamieszkania; z jakim państwem ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych).

 

Reasumując. Po zarejestrowaniu jednoosobowej działalności gospodarczej na terenie Czech, obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce nie ustanie z dniem zarejestrowania działalności w Czechach.

 

Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy ustanie, gdy Polak, mając firmę jako przedsiębiorca na terenie Czech, nie będzie zamieszkiwał w Polsce przez cały rok podatkowy.

 

Gdy Polak, mając firmę jako przedsiębiorca na terenie Czech, będzie zamieszkiwał w Polsce mniej niż 183 dni w roku podatkowym, a oprócz dochodu z firmy w Czechach, będzie uzyskiwał dochody ze źródeł położonych w Polsce, wtedy płacił będzie w Polsce podatki tylko od tego, co uzyskał ze źródeł położonych w Polsce.

 

Nieograniczony obowiązek podatkowy (co do każdego dochodu z całego świata) może ustać, jeżeli Polak, mając firmę jako przedsiębiorca na terenie Czech, będzie zamieszkiwał w Polsce mniej niż 183 dni w roku podatkowym, a zatem musiałby zamieszkiwać w Czechach ponad 183 dni w roku podatkowym; na terenie Czech będzie jego ośrodek życiowy i będzie bardziej związany z Czechami niż z Polską; z Czechami ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze. Na koniec zauważę, że w Czechach także płaci się podatki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl