Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Regulaminowy charakter premii – ruchomego składnika wynagrodzenia

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 17.02.2010

Mam umowę o pracę na pełny etat, na czas nieokreślony. Wynagrodzenie składa się z części stałej i zmiennej w proporcji 60:40. Część zmienna wypłacana jest w zależności od realizacji celów sprzedażowych. W 2008 r. realizacja celów była na poziomie kilkuset procent. W 2009 r. podniesiono mi cele o ponad 600%. Realizacja była na poziomie 90%. Mimo że mamy już połowę lutego, do tej pory nie postawiono mi celów. Jaka jest moja sytuacja i szanse na wypłatę części zmiennej wynagrodzenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konstruując umowę o pracę, jak wynika z opisanej przez Pana sytuacji, pracodawca określił w taki sposób Pana wynagrodzenie, że wyodrębnił część stałą oraz część zmienną, która zależy od realizacji przez Pana celów sprzedażowych.

 

Część stałą wynagrodzenia stanowi płaca zasadnicza. Jej wysokość jest znana pracownikowi, jest niezmienna i niezależna od poziomu wykonania pracy.

 

Natomiast zmienna część wynagrodzeń – inaczej ruchomy składnik wynagrodzenia – uzależniona jest od rzeczywistych wyników pracy. Istnieje kilka form zmiennej części wynagrodzenia – do najpopularniejszych należą: premie, nagrody i prowizje.

 

Premia jest to dodatkowe wynagrodzenie wypłacane po spełnieniu przez pracownika pewnych ustalonych wcześniej i podanych do ogólnej wiadomości warunków.

 

Wypłata premii uzależniona jest od spełniania skonkretyzowanych i weryfikowalnych warunków jak np. odpowiedni okres zatrudnienia pracownika w zakładzie pracy, osiągnięcie odpowiedniego limitu sprzedaży, osiągnięcie przez firmę określonego zysku itp.

 

Premia ma charakter regulaminowy a nie uznaniowy (w przeciwieństwie do nagrody). Spełnienie przez pracownika skonkretyzowanych i zobiektywizowanych przesłanek premiowych uzasadnia powstanie po jego stronie prawa podmiotowego do premii.

 

Warunki premiowania muszą być tak sformułowane, aby mogły podlegać kontroli. Na tej podstawie może być dokonana ocena pracy pracownika, a następnie przyznana (lub nieprzyznana) premia w pełnym lub częściowym wymiarze. Decyzja o premii nie może być uzależniona od uznania przełożonego i opierać się na kryteriach nieznanych pracownikowi lub zmieniających się w poszczególnych okresach.

 

Jeżeli zatem pracownik spełni przesłanki wymagane do jej otrzymania, pracodawca nie może premii takiej nie przyznać.

 

Premie, w odróżnieniu od nagród, muszą być uregulowane w aktach prawa wewnętrznego firmy, np. w regulaminie wynagradzania, przyznawania premii czy układzie zbiorowym pracy. Warunki przyznawania premii powinny być także zawarte w samej umowie o pracę.

 

Zgodnie bowiem z art. 29 § 1 ust. 3 Kodeksu pracy, umowa o pracę określa wynagrodzenie ze wskazaniem jego składników. Jednakże w przypadku gdy istnieje regulamin premiowania, nie ma potrzeby określania prawa do premii w umowie, bowiem wystarczającą podstawę prawną do nabycia premii stanowi regulamin.

 

Analizując okoliczności sprawy, uważam, że w Pańskim przypadku mamy właśnie do czynienia premią, która przysługuje Panu, jeśli osiągnie Pan określone cele sprzedażowe.

 

Rozważenia wymaga kwestia, czy należy się Panu ta premia w sytuacji, gdy pracodawca nie określił celów, których osiągnięcie będzie upoważniało Pana do żądania wypłaty premii.

 

W pierwszej kolejności radzę zajrzeć do postanowień umowy o pracę i aktów wewnątrzzakładowych (np. regulaminu premiowania) – być może tam ten problem został uregulowany. Proszę sprawdzić, czy pracodawca zobowiązał się, że co roku będzie wyznaczał nowe cele i limity. Być może w sytuacji kiedy nie zostały wyznaczone limity na rok 2010, obowiązują limity z roku poprzedniego.

 

Obowiązkiem pracodawcy jest określenie warunków premiowania na tyle jasno i konkretnie, by mogły podlegać kontroli. Decyzja o przyznaniu premii nie zależy bowiem od swobodnego uznania pracodawcy, lecz od wypełnienia podlegających kontroli warunków określonych w regulaminie, a dotyczących zarówno prawa do premii, jak i jej wysokości. Natomiast gdy o przyznaniu premii swobodnie decyduje pracodawca (brak dokładnych, sprawdzalnych i możliwych do kontroli kryteriów), świadczenie ma charakter nagrody, choćby nawet zostało premią.

 

Pracodawca, który nie podaje pracownikowi celów do realizacji (limitów sprzedażowych), uniemożliwia tym samym pracownikowi uzyskanie premii, bowiem pracownik nie zna jednego z podstawowych kryteriów premiowania, nie wie, jakie założenia i cele musi osiągnąć, aby uzyskać prawo do premii. W mojej opinii więc takie zachowanie pracodawcy godzi w dobro pracownika, bo pozbawia go części wynagrodzenia za pracę.

 

Reasumując, powinien Pan jak najszybciej wyjaśnić z pracodawcą zaistniałą kwestię i domagać się od niego dokładnego określenia warunków premiowania celów sprzedażowych.

 

Jeśli pracodawca nie określi na czas zasad przyznania premii lub też cele sprzedażowe w ogóle nie zostaną określone wyłącznie z powodów obciążających pracodawcę, to pracownik nie może ponosić z tego tytułu negatywnych konsekwencji w postaci pozbawienia prawa do premii.

 

Inaczej będzie jednak w sytuacji, kiedy obiektywnie patrząc pracodawca nie miał możliwości określenia warunków premiowania z przyczyn od niego niezależnych, za które nie ponosi odpowiedzialności. Wówczas prawo do żądania premii może być wątpliwe.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + jeden =

»Podobne materiały

Udokumentowanie wypłaty premii uznaniowej

W jaki sposób udokumentować wypłatę premii uznaniowej? Dodam, że firma (zatrudniająca mniej niż 20 pracowników) nie ma żadnych regulaminów wynagradzania ani premiowania. Czy należy zawrzeć jakiś zapis o tej premii w umowie o pracę?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »