Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Regulamin sprzedaży przez internet

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 25.05.2010

Rynek sklepów internetowych przeżywa w Polsce ogromny rozwój. Polacy, początkowo niechętnie nastawieni do zakupów na odległość, przekonali się już do tej formy dokonywania transakcji. Kupujący doceniają przede wszystkim oszczędność czasu – nie trzeba tracić pół dnia w supermarkecie ani wozić i nosić towarów. Standardowy argument przeciwko transakcjom on-line, czyli „bo nie można dotknąć”, jest coraz słabszy, gdyż jeśli towar nam się nie spodoba, to, o ile jesteśmy konsumentami, zwykle mamy 10 dni na zwrot.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wiadomo, za popytem idzie podaż i coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na założenie sklepu internetowego albo też (jeśli prowadzą działalność „tradycyjną”) na umożliwienie klientom dokonywania zakupów również za pośrednictwem sieci.

 

Przedsiębiorco! Jeśli więc już zdecydowałeś się wejść w ten przyszłościowy i dochodowy biznes, to powinieneś przede wszystkim sporządzić profesjonalny regulamin sprzedaży (zwany też czasem regulaminem dokonywania zakupów, regulaminem transakcji, czy też regulaminem zawierania transakcji). Regulamin taki określać powinien dokładnie i precyzyjnie zasady zawierania umów kupna-sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego (w tym oczywiście zasady reklamacji, gwarancji i zwrotu towaru). Każdy kupujący, jeśli decyduje się na korzystanie ze „sklepu”, podlega regulaminowi, o ile zostanie on umieszczony na stronie internetowej w widocznym miejscu i kupujący zostanie poproszony o wyraźną jego akceptację przy dokonywaniu zakupu (zgodnie z art. 384 § 4 Kodeksu cywilnego – „jeżeli jedna ze stron posługuje się wzorcem umowy w postaci elektronicznej, powinna udostępnić go drugiej stronie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności”).

 

Dlaczego taki regulamin warto mieć? Otóż życie zna różne przypadki. Problemy z nieuczciwymi lub nielojalnymi kupującymi miewa każdy sprzedawca. Wymieńmy najczęstsze z nich występujące w kontaktach z konsumentami:

 

  • „dziecko mi kliknęło i zalicytowałem, proszę o anulowanie transakcji, bo to nie ja”,
  • „nie kupuję, bo nie”,
  • „nie odbiorę paczki za pobraniem, bo się rozmyśliłem”,
  • „koszty wysyłki są za wysokie, rezygnuję z zakupu”,
  • „kupiłem 10 produktów, jeśli nie da mi Pan zniżki, rezygnuję z zakupu”,
  • odbiorca podał dane do wysyłki, za 2 tygodnie wraca paczka z adnotacją brak numeru mieszkania, za paczkę trzeba ponownie zapłacić,
  • „mam 10 dni na zwrot towaru, proszę mi zwrócić również koszty wysyłki”,
  • „kupiłem zabawkę dla dziecka, dlaczego w zabawce nie ma bateryjek? Idę na policję!”.

 

Jak więc można zapobiegać takim problemom lub rozwiązać je w sposób jednoznaczny? Przyjrzyjmy się.

 

1. „dziecko mi kliknęło i zalicytowałem, proszę o anulowanie transakcji, bo to nie ja”, „nie kupuję, bo nie”, „koszty wysyłki są za wysokie, rezygnuję z zakupu”.

 

Powinniśmy dokładnie określić, do jakiego momentu kupujący może zrezygnować z zamówienia. Wówczas będziemy mieli jasność, do kiedy możemy spodziewać się takiego zachowania kupującego i od którego momentu możemy już podejmować czynności potrzebne do realizacji zamówienia (pakowanie, wysyłka). Na przykład:

 

Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie w drodze powiadomienia wysłanego pocztą elektroniczną do chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

Oczywiście należy zdefiniować, co to znaczy „przyjęcie zamówienia do realizacji”.

 

Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje, jeśli w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia, Sprzedawca poinformuje Kupującego, pocztą elektroniczną na adres Kupującego wskazany w zamówieniu, o tym, iż zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Brak jakiejkolwiek informacji w tym terminie nie oznacza przyjęcia zamówienia do realizacji. Datą przyjęcia zamówienia do realizacji jest data doręczenia Kupującemu informacji, o której mowa wyżej.

 

2. „nie odbiorę paczki za pobraniem, bo się rozmyśliłem”

 

Niektórzy wciąż nie do końca potrafią zrozumieć, że transakcja zawierana on-line to normalna umowa sprzedaży. A przecież przez umowę sprzedaży (zgodnie z art. 535 K.c.): „Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę”.

 

Piszemy więc tak:

 

Zawarcie umowy kupna-sprzedaży towaru wskazanego w ofercie kupna następuje z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

 

Tak więc, gdy przesyłka doszła już do Kupującego, umowa została zawarta i ma on obowiązek rzecz odebrać.

 

3. „kupiłem zabawkę dla dziecka, dlaczego w zabawce nie ma bateryjek? Idę na policję!”

 

Problem w tym, że kupujący nie czytają precyzyjnie opisów towarów na stronie. Na wszelki wypadek możemy się zabezpieczyć przed takimi sytuacjami w taki oto sposób:

 

Kupujący przed złożeniem zamówienia powinien dokładnie zapoznać się z opisem i informacjami o towarze, widocznymi po kliknięciu na jego nazwę, w szczególności szczegółami technicznymi i parametrami. Towary te są często bardzo skomplikowane technicznie i posiadają specyficzne właściwości. Stąd Sprzedawca nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków.

 

4. odbiorca podał dane do wysyłki, za 2 tygodnie wraca paczka z adnotacją brak numeru mieszkania, za paczkę trzeba ponownie zapłacić

 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub niezrozumiałego wypełnienia formularza przez Kupującego; w takim wypadku transakcje nie będę realizowane. Prawidłowe wypełnienie formularza oznacza, iż Kupujący powinien uzupełnić wszystkie rubryki oznaczone jako pola obowiązkowe, a dane powinny być zgodne ze stanem rzeczywistym.

 

Jednak takie narzekania czy odwołane transakcje, choć czasem irytujące, nie są największym problem. Kłopot zaczyna się w momencie, kiedy naszymi klientami są przedsiębiorcy, zamawiający duże ilości towaru i gdy nieprawidłowość w dostawie może wiązać się z poważnymi konsekwencjami natury finansowej.

 

Przykład: Pan Jacek sprzedaje przez internet części do maszyn. Są one trudno dostępne i stąd sprowadzane są na zamówienie z zagranicy. Firma X zamówiła u pana Jacka kilkaset sztuk części do maszyn. Niestety mija czwarty miesiąc od zamówienia i towar nie dochodzi, ponieważ nie został jeszcze wyprodukowany przez producenta z Niemiec. Firma X wskutek tego nie mogła startować w przetargu na dostawę części do maszyn dla dużej kopalni i żąda od pana Jacka bardzo wysokiego odszkodowania na kwotę 500 tys. zł.

 

Na szczęście pan Jacek wcześniej konsultował się z prawnikiem i w regulaminie zawarł taki oto zapis:

 

W przypadku, gdy Kupującym nie jest konsument, czas realizacji zamówienia i dostawy (doręczenia towaru Kupującemu) wynosi 31 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia do realizacji, a w przypadku produktów importowanych z zagranicy (szczególnie z Niemiec) – 6 miesięcy od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

Firma X była więc świadoma długiego czasu dostawy i nie może żądać od pana Jacka ogromnego odszkodowania, ponieważ nie złamał on w żaden sposób obowiązków wynikających z regulaminu.

 

Jeśli więc chcesz uchronić się przed takimi sytuacjami, sporządź profesjonalny regulamin. A jeśli nie jesteś w stanie zrobić tego sam, bo nie masz czasu, albo jest to dla Ciebie za trudne, zleć sporządzenie nam. Koszt takiej usługi to ok. 600 zł + VAT. To z pewnością niewielka kwota wobec tych 500 tys. złotych, nieprawdaż?


Stan prawny obowiązujący na dzień 25.05.2010


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + 5 =

 

»Podobne materiały

Gdy nie działa telefon lub internet – odpowiedzialność za nienależyte wykonanie usługi telekomunikacyjnej

Pan Marek, prowadzący działalność gospodarczą, podpisał z operatorem – Telekomunikacją Polską SA umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny + szerokopasmowy szybki internet w biurze). W trakcie obowiązywania umowy, z winy operatora W (współpracującego z TP SA) dosz

 

Warunki jakie powinno spełniać pismo procesowe

W artykule tym autorka omawia warunki, jakie powinno spełniać każde pismo procesowe oraz konsekwencje ich niedochowania.

 

Wydanie towaru a zapłata ceny

Świadczenia, do jakich zobowiązane są strony umowy sprzedaży, a więc wydanie towaru i zapłata ceny, powinny być spełnione jednocześnie – zgodnie z ogólną zasadą zawartą w Kodeksie cywilnym. Strony mogą jednak ustalić w umowie inne terminy spełnienia świadczeń wzajemnych.

 

Definicja przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Instytucja przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza pozwala spadkobiercy ograniczyć odpowiedzialność za długi spadkowe. Oświadczając o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, spadkobierca ponosi bowiem odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stan

 

Dotacje unijne na agroturystykę

Środki unijne na prowadzenie działalności agroturystycznej mogą uzyskać zarówno rolnicy ubezpieczeni w KRUS, jak i osoby rolnikami niebędące. Różne dla tych dwóch grup będą warunki, na jakich dotacje z Unii Europejskiej można otrzymać.

 

Organ właściwy do wydania decyzji

Właściwość rzeczową organu administracji publicznej ustala się według przepisów o zakresie jego działania. Natomiast to, który organ jest właściwy miejscowo do wydania rozstrzygnięcia, określają co do zasady przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Głosowanie na zgromadzeniu wspólników

Głosowanie na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest co do zasady jawne. Podjęcie uchwały wymaga bezwzględnej większości głosów, jednak dla niektórych rodzajów uchwał może być wymagana kwalifikowana większość.

 

Zawarcie umowy drogą elektroniczną – część 1

Artykuł omawia podstawy prawne składania oświadczeń woli i zawierania umów za pośrednictwem internetu.

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – część 1

Jeśli chcesz prowadzić działalność w internecie, pierwszą rzeczą, jaką powinieneś zrobić (o ile masz już pomysł), jest sporządzić regulamin. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną obowiązany jest sporządzić

 

Prawo właściwe dla świadczenia usług przez internet w Unii Europejskiej – część 1

Jan prowadzi serwis internetowy. Mieszka w Polsce, działalność ma zarejestrowaną w Anglii, serwer zlokalizowany jest w Niemczech, a klienci serwisu pochodzą ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Prawu którego państwa podlega świadczenie usług drogą elektroniczną przez Jana?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »