Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Regulamin porządku domowego wspólnoty mieszkaniowej

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 09.04.2016

Czy można grillować na podwórku, skoro zabrania tego regulamin porządku domowego przyjęty uchwałą wspólnoty mieszkaniowej? Dom ma 18 mieszkań: 16 wykupionych, 2 komunalne. Lokator mieszkania komunalnego uważa, że skoro nie ma zakazów ustawowych, to uchwała wspólnoty jest bezprawna. Proszę o wyjaśnienie!


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Regulamin porządku domowego to wewnętrzny dokument regulujący funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej. To zestaw norm, często zwyczajowych i nie zawsze oczywistych, ale spisanych na papierze i podanych do ogólnej wiadomości. Uchwalenie regulaminu przez WM jest już prawem, a jego przestrzeganie obowiązuje wszystkich, których on dotyczy. Uprawnienie do uchwalenia regulaminu porządku domowego przez wspólnotę mieszkaniową wynika z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.).

 

Istotą tego dokumentu jest umożliwienie ochrony interesów członków wspólnoty. Regulacje w nim zawarte mają na celu wyeliminowanie, a co najmniej znaczne ograniczenie uciążliwego zachowania innych lokatorów.

 

Tak więc wspólnota mieszkaniowa może uchwalić regulamin porządku domowego, który będzie określał m.in. niedopuszczalne zachowania, które utrudniają korzystanie przez innych właścicieli lokali z nieruchomości wspólnej (np. spożywanie alkoholu czy palenie papierosów w częściach wspólnych nieruchomości). Taki regulamin winien być podany do powszechnej wiadomości wszystkich członków wspólnoty, jak również osobom niebędącym członkami wspólnoty, czyli lokatorom. Zgodnie bowiem z art. 683 Koksu cywilnego (K.c.) najemca lokalu powinien stosować się do porządku domowego, o ile ten nie jest sprzeczny z uprawnieniami wynikającymi z umowy; powinien również liczyć się z potrzebami innych mieszkańców i sąsiadów. I tak jak w przypadku wyjątkowo uciążliwego właściciela jednego z mieszkań istnieje możliwość w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów K.p.c. o egzekucji z nieruchomości (art. 16 ust. 1 u.w.l.)., tak w przypadku lokatora zgodnie z art. 685 K.c. istnieje możliwość wypowiedzenia najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia zawartych w umowie, jeżeli lokator w sposób rażący narusza ustalenia regulaminu swoim niewłaściwym zachowaniem, uprzykrzając życie innym mieszkańcom budynku.

 

Niestety wspólnota nie może nakładać kar administracyjnych na niesfornego lokatora, stąd egzekwowanie kar w praktyce jest niemożliwe. Ponadto trzeba pamiętać, że regulamin nie stanowi podstawy prawnej do egzekwowania wykonywania określonych w nim obowiązków. W takiej sytuacji można jedynie skorzystać ewentualnie z powołanych wyżej przepisów Kodeksu cywilnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + 8 =

»Podobne materiały

Dyskoteka w budynku mieszkalnym

Mój dom sąsiaduje z budynkiem, w którym odbywają się dyskoteki. Czasami uczestniczy w nich ponad 300 osób. Dochodzi do zakłócania ciszy nocnej, bójek, dewastacji mienia nieruchomości sąsiednich, spożywania alkoholu poza dyskoteką, nie wspominając już o głośnej muzyce i drganiach. Budynek jest zareje

 

Zrzeczenie się prawa własności

Obecnie trwa sprawa o zniesienie współwłasności działki i domu. Współwłaściciele nie chcą dokonywać prac adaptacyjnych lokali, a mnie nie zależy na tym domu. Czy w czasie trwania sprawy mogę się zrzec udziału w prawie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub gminy?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »