.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynagradzanie pracowników niepedagogicznych w szkole

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 16.04.2018

Moje pytanie dotyczy regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych w szkole. Na dzień dzisiejszy obowiązuje regulamin wynagradzania z premią regulaminową. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. dyrektor postanowił wprowadzić premię uznaniową. Czy jest to zgodne z prawem? Co z umowami pracowników, którzy mają wpisane w umowach, że obowiązuje premia regulaminowa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 772 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108) regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Jeżeli u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca uzgadnia z nią regulamin wynagradzania. Regulamin powinien być ogłoszony w sposób przyjęty w danej jednostce. Może to nastąpić w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w głównej siedzibie jednostki, przesłania tekstu regulaminu e-mailem do pracowników, umieszczenia tekstu regulaminu w sieci wewnętrznej jednostki (tzw. intranecie), można również wyłożyć regulamin do zapoznania się przez pracowników np. przy listach obecności, a potwierdzeniem zapoznania się będzie w takim wypadku podpis pracownika na odrębnej liście, albo przekazać każdemu pracownikowi egzemplarz regulaminu za potwierdzeniem odbioru, itp. Ważne jest, by termin ogłoszenia regulaminu był konkretny i każdy z pracowników mógł z łatwością się z nim zapoznać.

 

Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

 

Jeżeli chodzi o warunki wynagradzania to:

 

– korzystniejsze postanowienia regulaminowe, z dniem jego wejścia w życie, zastępują z mocy prawa wynikające z dotychczasowych przepisów prawa pracy warunki umowy o pracę,

– postanowienia regulaminowe mniej korzystne dla pracowników wprowadza się w drodze wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków umowy o pracę.

 

W tym ostatnim przypadku przy wypowiedzeniu dotychczasowych warunków umowy o pracę nie mają zastosowania przepisy ograniczające dopuszczalność wypowiadania warunków takiej umowy.

 

Oznacza to, że wszyscy pracownicy, którzy mieli dotychczas premię regulaminową zagwarantowaną w umowie powinni otrzymać wypowiedzenia zmieniające. Premia uznaniowa, jako świadczenie korzystne dla pracowników, zaczyna ich obowiązywać z mocy prawa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero + sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »