Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie za nieudany zabieg medyczny

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 16.12.2009

Prowadzę placówkę zatrudniającą lekarzy, nasze usługi nie są kontraktowane przez NFZ. Jeden z pacjentów domagał się od placówki zwrotu pieniędzy za – w jego odczuciu – nieudany zabieg. Lekarz, który zabieg ten wykonywał, jest na kontrakcie i ma własną działalność. W efekcie negocjacji pomiędzy lekarzem a pacjentem ustalili oni zwrot całej kwoty za ten zabieg. Kto powinien zwrócić pieniądze? Nie chodzi mi o fakt przelewu, bo to pewnie powinienem zrobić z konta palcówki, ale czy mam prawo do regresji tego odszkodowania? To nie jest wielka kwota, ale nie umiem sobie poradzić z rozumieniem podstaw prawnych takiej sytuacji, za co odpowiada palcówka (NZOZ), za co konkretny lekarz?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odszkodowanie za nieudany zabieg medyczny

Kto odpowiada za czynności lekarza powierzone przez NZOZ?

Co do zasady, zgodnie z art. 429 Kodeksu cywilnego, kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności.

 

W opisanej przez Pana sprawie mamy właśnie do czynienia z powierzeniem przez NZOZ czynności lekarzowi, który zobowiązany jest do należytego wykonania zobowiązania (zlecenia), z zachowaniem odpowiedniej staranności oraz zgodnie z wiedzą i sztuką medyczną. Podkreślić również należy, że zasadnym jest uznanie, iż zlecenie przez NZOZ świadczenia usług w swoim imieniu lekarzowi z właściwymi uprawnieniami powoduje, iż nie można zarzucić NZOZ winy w wyborze takiej osoby, co zarazem zwalnia ten NZOZ z odpowiedzialności za działania i zaniechania takiego lekarza.

 

W takiej sytuacji lekarz osobiście odpowiada wobec pacjenta za niewłaściwe leczenie, a NZOZ zwolniony jest od odpowiedzialności z tego tytułu.

Naprawienie szkody wynikłej przez niewłaściwe leczenie w NZOZ,

Natomiast jeżeli NZOZ uznał swoją odpowiedzialność, lecz winę za niewłaściwe leczenie ponosi lekarz, to, jak się wydaje, zastosowanie znajduje art. 471 K.c., zgodnie z którym dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

 

Dłużnikiem w takiej sytuacji staje się lekarz, który nienależycie wykonał zleconą mu pracę, a szkodą z tego tytułu powstałą po stronie NZOZ, w opisanej przez Pana sprawie, jest właśnie konieczność zwrotu pacjentowi kosztów leczenia.

 

Dlatego też z chwilą wypłaty przez NZOZ żądanej przez pacjenta kwoty, NZOZ ten staje się poszkodowanym z powodu nienależytego wykonania przez lekarza zleconych mu zadań, a co za tym idzie nabywa roszczenie wobec tego lekarza o wyrównanie powstałej w ten sposób szkody, tj. o zapłatę kwoty wypłaconej pacjentowi z powodu nienależytego działania tegoż lekarza.

 

Zaznaczyć jednakże należy, iż lekarz może bronić się tym, iż leczenie prowadził prawidłowo i odmówi spełnienia roszczenia NZOZ. W takiej sytuacji należałoby temu lekarzowi udowodnić winę w działaniu, który to obowiązek zgodnie z art. 6 K.c. spoczywa w tej sytuacji na NZOZ.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + 3 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki