.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Realny obrót firmy przyznającej rabaty a premie dla pracowników

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 01.02.2012

Pracuję w dużej firmie usługowej, która przyznaje swoim klientom liczne rabaty i zniżki. Czy te obniżki firma może odliczać od osiąganego przez pracownika obrotu na warunkach: wynagrodzenie + premia prowizyjna od obrotu? W tej sytuacji premia jest przyznawana od realnego obrotu. Progi prowizyjne określone są w umowie o pracę z pracownikiem.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnosząc się do treści pytania, uprzejmie wyjaśniam, że niestety rację ma pracodawca, który określa wysokość premii od wysokości obrotu firmy.

 

Z treści pytania wynika, iż wysokość premii uzależniona jest od wysokości progu obrotu firmy w danym miesiącu.

 

Pragnę zaznaczyć, iż każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czy innym określonym zachowaniu mieści się w definicji usługi.

 

Podatnicy–pracodawcy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w których efekcie wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom czy też rabaty i inne rozwiązania.

 

Zgodnie z treścią art. 22 § 1 Kodeksu pracy „przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

 

Stosownie do art. 29 § 1 Kodeksu pracy „umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

 

  1. rodzaj pracy,
  2. miejsce wykonywania pracy,
  3. wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
  4. wymiar czasu pracy,
  5. termin rozpoczęcia pracy, zakończenia,
  6. dobową, tygodniowa normę czasu pracy”.

 

Jak wynika z powyższego, wysokość należnego wynagrodzenia pracodawca określa w warunkach zatrudnienia.

 

Pracodawca może określić w warunkach płacowych składnik wynagrodzenia, jakim jest premia. Premia może być uzależniona od wysokości (progu obrotu firmy) realnie osiągniętych obrotów przez firmę w danym miesiącu.

 

Próg obrotu decyduje w niniejszej sprawie o prawie pracownika do premii.

 

Na obrót miesięczny firmy wpływ mają niestety wszystkie rabaty oraz udzielone klientom zniżki, zatem wszelkie zniżki i rabaty pomniejszają obrót miesięczny firmy i mają bezpośredni wpływ na wysokość premii należnej pracownikom od wysokości osiągniętego obrotu.

 

Reasumując powyższe, pracodawca nie naruszył przepisów prawa, przyznając premię pracownikom od realnego obrotu firmy (pomniejszonego o zniżki i rabaty).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 - dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton