Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Radny gminy i jednocześnie prezes OSP

Autor: Michał Kowalski • Opublikowane: 22.04.2017

Jestem radnym gminy, w wyborach OSP zostałem jednocześnie wybrany prezesem. Czy funkcja ta godzi się z mandatem radnego? Osp posiada w użyczeniu od gminy garaż i toalety w budynku remizy, pozostałe pomieszczenia remizy ma we władaniu ośrodek sportu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pełnienie funkcji radnego gminy wiąże się z ograniczeniami w zakresie zatrudnienia. Otóż radny nie może być pracownikiem urzędu gminy, w której uzyskał mandat. Co więcej radny nie może pełnić funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy (art. 24a, art. 24b ustawy o samorządzie gminnym).

 

Ochotnicza Straż Pożarna nie jest gminną jednostką organizacyjną, lecz stowarzyszeniem. Z tego względu powołane przepisy ustawy o samorządzie gminnym nie znajduje tu zastosowania (art. 19 ust. 1 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej).

 

Powyższe ograniczenia nie są jednak jedynymi dotyczącymi radnego. Radny nie może bowiem prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności (art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym), np. będąc prezesem zarządu stowarzyszenia (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 grudnia 2012 r., sygn. akt II OSK 2818/12).

 

OSP jako stowarzyszenie jest generalnie dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych (art. 2 ust. 1 Prawa o stowarzyszeniach). Zaś działalność gospodarcza polega na zarobkowej działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej oraz poszukiwaniu, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także na działalności zawodowej, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły (art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Zwykle OSP nie prowadzi więc działalności gospodarczej, tym bardziej, że sama realizacja przez OSP celów wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej nie stanowi prowadzenia takiej działalności.

 

Niemniej jednak nie znaczy to, że OSP nie ma takiej możliwości (art. 34 Prawa o stowarzyszeniach). Przykładowo OSP może wynajmować remizę, która została jej użyczona bądź świadczyć inne usługi o charakterze zarobkowym, zorganizowanym i ciągłym. W takim przypadku należy uznać, że OSP prowadzi działalność gospodarczą.

 

Wprawdzie prowadzenie przez OSP działalności gospodarczej wymaga wpisu stowarzyszenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (art. 49, art. 50 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym). Jest to jednak kwestia wtórna. Należy bowiem zauważyć, że nawet faktyczne prowadzenie przez stowarzyszenie działalności gospodarczej bez dokonania powyższego wpisu (mimo istnienia takiego obowiązku) może być uznane przez radę gminy za okoliczność wyłączającą możliwość sprawowania funkcji radnego.

 

Jeżeli zatem OSP jako stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą (patrz wyżej) z wykorzystaniem mienia gminy, wówczas pełnienie funkcji prezesa zarządu tego stowarzyszenia stoi w sprzeczności z wykonywaniem mandatu radnego tej gminy. Jeżeli jednak OSP nie prowadzi działalności gospodarczej bądź wprawdzie ją prowadzi, lecz z użyciem innego mienia, wówczas prezes zarządu OSP może pozostawać radnym.

 

Naruszenie powyższego zakazu poprzez objęcie funkcji Prezesa OSP bądź rozpoczęcia prowadzenia działalności przez OSP skutkuje wygaśnięciem mandatu radnego (art. 383 § 1 pkt 5 Kodeksu wyborczego).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV + sześć =

»Podobne materiały

Czy zastępca wójta może zostać prezesem stowarzyszenia?

Czy zastępca wójta może zostać prezesem stowarzyszenia lokalnego? Stowarzyszenie to, zgodnie ze statutem i KRS, może prowadzić działalność gospodarczą (z której dochód może być przeznaczony tylko na działalność statutową), ale jeszcze jej nie podjęło. Prezes pełni swoją funkcję nieodpłatnie. 

 

Wyprowadzanie psów – przepisy

Mieszkam na zamkniętym osiedlu. Niedawno na trawnikach pojawiły się tabliczki zakazujące wyprowadzania psów. Administracja osiedla wywiesza też informacje, że psy na osiedlu mają być wyprowadzane na smyczy (zgodnie z uchwałą Rady Miasta, którą załączam). Czy te regulacje są zgodne z przepisami prawa

 

Redakcja podstawy prawnej zarządzenia

Czy w podstawie prawnej np. zarządzenia burmistrza czy dyrektora jednostki samorządowej można powoływać całą ustawę np. o finansach publicznych, rachunkowości czy jakąkolwiek inną, zamiast wskazania konkretnego artykułu ustawy czy paragrafu rozporządzenia wykonawczego? Jak prawidłowo powinna być zre

 

Zamykanie przez policję imprez w mieście turystycznym po godzinie 22

W chwili obecnej policja (po telefonie obywatela) zamyka mi imprezę po godzinie 22. Czy istnieje możliwość, aby rada miasta, burmistrz czy inna lokalna instancja mogły spowodować, aby w mieście turystycznym (Kazimierz Dolny) imprezy mogły się odbywać po 22 choćby w określone dni tygodnia?

 

Wykup lokalu użytkowego od gminy - zmiana uchwały o wykupie

Mam pytanie co do wykupu lokalu użytkowego od gminy. Kiedy przed 7 laty podpisywałem z gminą umowę najmu, obowiązywała uchwała rady miejskiej, która stanowiła, że wykup lokalu w trybie bezprzetargowym jest możliwy po 5 latach wynajmu. W 2017 r. rada miejska, kolejną uchwałą, zmieniła ten zapis

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »