Mamy 10 452 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rada nadzorcza spółdzielni a zasady wynagradzania

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 08.01.2016

Spółdzielnia zatrudnia 15 osób i ma regulamin wynagradzania. Rada nadzorcza chce ten regulamin zmienić na niekorzyść pracowników, bo zmiany doprowadzą do obniżenia wynagrodzenia. Spółdzielnia jest w dobrej kondycji, przynosi zyski, nie jest w upadłości, ani nie toczy się wobec niej żadne postępowanie. Czy rada nadzorcza ma uprawnienia do zmiany zasad wynagradzania? Czy powinna takie zmiany uzasadnić? Czy pracownicy mogą wystąpić o spotkanie z radą nadzorczą, aby ta przekazała swoje propozycje i powody? Dodam, że nie ma żadnej organizacji związkowej.

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Wnioskuję z opisu, że pozostaje Pani najpewniej w spółdzielczym stosunku pracy ze spółdzielnią, a więc jest Pani i jej pracownikiem, i członkiem.

 

Co do zasady, spółdzielcza umowa o pracę jest uregulowana w przepisach ustawy – Prawo spółdzielcze. Jak stanowi art. 77 § 2 Kodeksu pracy (K.p.) stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę reguluje ustawa – Prawo spółdzielcze, a w zakresie nieuregulowanym odmiennie tą ustawą stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy.

 

W przypadku wypowiedzenia warunków pracy i płacy, bo w efekcie o to będzie chodziło – w prawie spółdzielczym jest odrębna regulacja dotycząca spółdzielni pracy. Jest to dokładnie art. 184 Prawa spółdzielczego, który mówi, że: „wypowiedzenie członkowi spółdzielni warunków pracy lub płacy jest dopuszczalne:

 

1) gdy jest uzasadnione potrzebami gospodarczymi lub organizacyjnymi spółdzielni, a w szczególności wprowadzeniem nowych zasad wynagradzania, likwidacją działu pracy, w którym członek jest zatrudniony, likwidacją zajmowanego przez niego stanowiska pracy albo koniecznością zatrudnienia na danym stanowisku osoby o wyższych lub specjalnych kwalifikacjach;

2) w razie utraty przez członka zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy stwierdzonej orzeczeniem lekarskim albo niezawinionej przez niego utraty uprawnień koniecznych do jej wykonywania.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

§ 2. Zaproponowane członkowi nowe warunki pracy lub płacy powinny odpowiadać jego kwalifikacjom i możliwościom gospodarczym spółdzielni”.

 

Punkt pierwszy mówi o wprowadzeniu nowych zasad wynagradzania. Jak podnosi się w nauce prawa, wypowiedzenie przez spółdzielnię warunków pracy lub płacy wymaga zaistnienia ważnej przyczyny w rozumieniu art. 184 § 1 Prawa spółdzielczego. Tymi ważnymi przyczynami są wyłącznie:

 

„1) okoliczności leżące po stronie spółdzielni, a mianowicie uzasadnione potrzeby gospodarcze lub organizacyjne (ustawa wymienia przykłady tych okoliczności);

2) okoliczności leżące po stronie członka spółdzielni, a mianowicie utrata przez członka zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy stwierdzona orzeczeniem lekarskim albo niezawiniona przez niego utrata uprawnień koniecznych do jej wykonywania”.

 

Wyliczenie to ma charakter wyczerpujący i nie może rozciągać się na inne przypadki niewymienione w ustawie.

 

Pismo zarządu spółdzielni o wypowiedzeniu warunków pracy lub płacy wymaga:

 

  1. zachowania okresu wypowiedzenia ustanowionego w Kodeksie pracy;
  2. zaproponowania spółdzielcy w sposób skonkretyzowany nowych warunków stosownie do wymogów z art. 184 § 2 Pr. spółdz.;
  3. pouczenia spółdzielcy o możności wypowiedzenia się o tym, czy przyjmuje nowe warunki przed upływem połowy okresu wypowiedzenia pod rygorem skutków prawnych wynikających z art. 42 § 3 K.p.;
  4. pouczenia o możności i terminie wystąpienia do sądu z roszczeniem o orzeczenie bezskuteczności dokonanego wypowiedzenia warunków pracy lub płacy (tak: np. A. Stefaniak, Komentarz do Ustawy Prawo Spółdzielcze).

 

Tak więc zmiana Pani wynagrodzenia nie będzie taka prosta, a już z pewnością dowolna, musi mieć miejsce jedna z wyżej wskazanych przyczyn.

 

Dodam jeszcze, że zgodnie z art. 185 ustawy – w razie gospodarczej konieczności walne zgromadzenie, w celu zapewnienia pracy wszystkim członkom, może skrócić równomiernie czas pracy i zmniejszyć odpowiednio wynagrodzenie członków bez wypowiedzenia spółdzielczej umowy o pracę lub jej warunków. Uchwała walnego zgromadzenia powinna dotyczyć co najmniej jednego działu pracy lub wszystkich członków wykonujących pracę tego samego rodzaju.

 

Natomiast podjęcie uchwały przez radę zapoczątkuje ewentualnie proces wypowiadania warunków pracy i płacy. Warto zatem spróbować podjąć dialog z radą nadzorczą, o którym Pani wspomina, bo de facto są dopiero plany podjęcia określonych decyzji, ale póki co jeszcze nie podjęto działań, a w świetle tego, co Pani napisała, to chyba też tak naprawdę brak jest przesłanek do podjęcia takich działań.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - 6 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Wycofanie wkładu rolnego ze spółdzielni

Nasz ojciec do swojej śmierci w 1996 roku był członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Jako wkład członkowski wniósł działki, które nie miały uregulowanego stanu prawnego. Obecnie spółdzielnia jest w likwidacji; dokonała zwrotu gruntów, które miały uregulowany status prawny. Jako spadkobiercy ojca chcemy wycofać wkład rolny. Czy spółdzielnia powinna uregulować stan prawny gruntów, czy to my powinniśmy się tym zająć? 

Ponadto działki są od lat nieuprawiane i przedzielone nasypem kolejowym (który powstał w okresie użytkowania przez spółdzielnię). Czy mamy prawo domagać się rekompensaty na doprowadzenie gruntów do stanu pierwotnego? Jeśli spółdzielnia chciałaby w ramach tej rekompensaty przekazać dodatkowe grunty o nieuregulowanym stanie prawnym, moglibyśmy przeprowadzić ich uwłaszczenie? 

Czy spółdzielnia może odstąpić od płacenia za użytkowane grunty (przed decyzją o likwidacji płaciła)?

Odpowiedzialność za zobowiązania spółdzielni socjalnej

Moja żona jest pracownikiem i wiceprezesem spółdzielni socjalnej. Spółdzielnia jest zadłużona. Czy jeśli żona się zwolni, to nadal będzie odpowiadać za zobowiązania spółdzielni socjalnej?

Przyjęcie na członka spółdzielni na podstawie wcześniejszego statutu

W lutym 2013 r. złożyłem podanie o przyjęcie na członka spółdzielni. Obowiązywał wtedy statut zakładający pewne wpisowe. Kilka miesięcy później statut uległ zmianie, zmieniła się m.in. wysokość wpisowego, składki i kilka innych warunków. Czy obowiązuje mnie statut z dnia składania podania, czy jego późniejsza wersja?

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »