.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

PZU a polisa o uposażeniu dzieci

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 11.02.2009

Odbyła się rozprawa w sprawie polisy o uposażeniu dzieci. PZU chciało wypłacić na taką polisę 110 zł. Sąd zasądził 4700 zł. PZU nie odwołało się od decyzji sądu, ale teraz zażądali uzasadnienia wyroku. Czy to znaczy, że mogą nie wypłacić zasądzonej kwoty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 328 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego strona postępowania może zgłosić w terminie 7 dni od ogłoszenia sentencji wyroku żądanie sporządzenia uzasadnienia wyroku.

 

Natomiast według art. 369 § 1 strona postępowania, która nie zgadza się z orzeczeniem sądu, może wnieść apelację od orzeczenia, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem.

 

Zgodnie z § 2, jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia.

 

Według art. 363 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia.

 

Jeżeli PZU po wydaniu wyroku w sprawie polisy nie skorzystało z przysługującego mu prawa do złożenia wniosku o pisemne uzasadnienie wyroku lub apelacji, to należy uznać, że wyrok sądu jest prawomocny. Natomiast jeżeli PZU złożyło wniosek o uzasadnienie wyroku w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku, to wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Stanie się on prawomocny, jeżeli w terminie 14 dni od daty doręczenia uzasadnienia wyroku PZU nie złoży apelacji od wyroku.

 

Jeżeli zaś PZU po doręczeniu mu pisemnego uzasadnienia wyroku złoży w terminie apelację, sprawa trafi do sądu wyższej instancji.

 

Prawomocny wyrok wiąże nie tylko strony, ale też sąd, który go wydał, a także inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej.

 

Jeżeli wyrok sądu stanie się prawomocny, a PZU będzie uchylało się od jego wykonania (odmawiało wypłaty zasądzonego świadczenia), to może Pani skierować sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego.

 

Postępowanie egzekucyjne prowadzi się na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.

 

Klauzulę wykonalności na wniosek wierzyciela nadaje sąd pierwszej instancji, w którym sprawa się toczyła. Sąd drugiej instancji może nadać klauzulę dopóty, dopóki akta sprawy znajdują się w tym sądzie, chyba że taka klauzula została już nadana wyrokowi w wyniku wnioskowania powoda przy wniesieniu powództwa lub w toku postępowania.

 

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że jeżeli strona przeciwna będzie się uchylać od wykonania prawomocnego wyroku, to ma Pani możliwość wyegzekwowania zasądzonej kwoty przez komornika. W Pani sprawie nie powinno być problemów z wyegzekwowaniem kwoty 4700 zł.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem + 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »