Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Na co zwrócić uwagę w umowie najmu?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 28.07.2018

Wkrótce będę wynajmować (komuś) mieszkanie. Słyszałam, że umowa powinna zawierać „adres zwrotny”. Tzn. jeśli wynajmujący nie wywiązuje się np. z płatności i nawet mamy sądowy nakaz eksmisji, to bez adresu wskazanego w umowie nie można go wykwaterować. Czy to prawda? Obawiam się również innych pułapek w umowie najmu, o których nie mam pojęcia, że mogą zaistnieć. Na co zwrócić uwagę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na co zwrócić uwagę w umowie najmu?

Fot. Fotolia

Postaram się odpowiedzieć na zadane przez Panią pytanie dotyczące generalnie – jak rozumiem – kwestii związanych z ewentualną eksmisją najemcy z lokalu. Pisze Pani o mieszkaniu, więc rozumiem, że nie jest to lokal użytkowy, a zwykły lokal mieszkalny. Jeśli wynajmującym będzie osoba fizyczna, a nie jakaś firma, to zastosowanie mieć będzie ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. W ustawie tej przewidziany został tzw. najem okazjonalny, co w przypadku najmu mieszkania osobom fizycznych jest bardzo korzystne dla wynajmujących (wydaje mi się, że mając na uwadze adres zwrotny, słyszała Pani właśnie o najmie okazjonalnym).

 

Według ustawy umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Zgodnie z art. 19 a ust 2 do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się w szczególności:

 

  1. oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19d ust. 2;
  2. wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;
  3. oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa w pkt 2 lub ust. 3, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

 

Proszę zwrócić uwagę, że w takim przypadku najemca ma Pani obowiązek podać adres lokalu, do którego nastąpi eksmisja z wynajmowanego lokalu. Co więcej, najemca musi dostarczyć akt notarialny, w którym dobrowolnie podda się obowiązkowi opuszczenia lokalu po wygaśnięciu najmu. To bardzo wiele upraszcza, bo nie będzie Pani musiała już wszczynać procesu sądowego o eksmisję, co zazwyczaj trwa dość długo i wiąże się z koniecznością bywania na sali sądowej, a jedynie wystąpi Pani o nadanie temu aktowi tzw. klauzuli wykonalności (co sąd uczyni bez udziału stron) i będzie Pani od razu mogła skierować wniosek do komornika – oczywiście wszystko to na wypadek, gdy sam najemca nie opuści dobrowolnie mieszkania.

 

Najem okazjonalny wymaga jednak, aby właściciel będący osobą fizyczną, nieprowadzący działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zgłosił zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.

 

W przypadku zwykłego najmu lokalu mieszkalnego nie ma takich udogodnień dla wynajmującego i niestety w razie gdy sam lokator nie opuści mieszkania, należy wystąpić do sądu z powództwem eksmisyjnym i dopiero po otrzymaniu wyroku wystąpić do komornika. Jeśli lokator otrzyma prawo do lokalu socjalnego, to wówczas trzeba poczekać, aż gmina ten lokal dostarczy, chyba że Pani zapewni inny lokal lub sam dłużnik będzie posiadał inny lokal. O wiele zatem prościej jest w przypadku najmu okazjonalnego.

 

Jeśli natomiast najemcą będzie firma i będzie tam prowadzić jakąś działalność gospodarczą, to w ogóle nie ma żadnej ochrony w sensie eksmisji do lokalu socjalnego itd., więc problem ten nie będzie Pani dotyczył. Zakładam jednak, iż chodzić będzie o najem mieszkania dla celów właśnie zamieszkiwania w nim przez najemcę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć + 10 =

»Podobne materiały

Remont domu jako forma czynszu

Jestem właścicielem domu, który wymaga wielu prac remontowych (obecnie nikt tam nie mieszka). Moi znajomi zaproponowali, że wynajmą ten dom. Chcą go wyremontować w zamian za czynsz. Czy remont może być formą czynszu? Jak sporządzić umowę?

 

Żądanie uzasadnienia podwyżki czynszu

Od 40 lat mieszkam w kamienicy, która była własnością ADM. Kamienica nie była remontowana od kilkudziesięciu lat, stawka czynszów wynosiła 5,40 zł/m2. Trzy miesiące temu przyszła pani i oznajmiła, że kupiła całą tę kamienicę, nie przedstawiła żadnych dokumentów. Oznajmiła, że od przyszłego miesiąca

 

Czy mogę nie przedłużać najmu na kolejny rok mimo podpisania aneksu?

Mam podpisaną umowę na wynajęcie mieszkania do stycznia 2017 roku, jednak 2 tygodnie temu podpisałam aneks na wynajmowanie tego mieszkania na kolejny rok, czyli 2017. Czy mogę zerwać tę umowę, jeżeli nadal trwa moja stara umowa i nie przedłużać wynajmowania mieszkania na kolejny rok?

 

Wypowiedzenie umowy najmu z powodu konfliktu z współlokatorami

Wynajmuję pokój w mieszkaniu, umowa jest zawarta w myśl, że poza mną mieszkanie użytkują jeszcze dwie osoby. Od lutego jeden ze współlokatorów podnajął (umowa wyraźnie zabrania takiej działalności) swój pokój i aktualnie w mieszkaniu przebywają cztery osoby zamiast trzech. Rachunki są dużo wyższe, w

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »