.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przyznanie zasiłku opiekuńczego

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 04.11.2013

Moja żona jest w drugiej ciąży. Od początku przebywała na zwolnieniu lekarskim, opiekując się jednocześnie naszym pierwszym dzieckiem, które ma rok. Ja cały czas pracowałem. Niedawno trafiła jednak do szpitala, w związku z tym oczywiście ja przejąłem opiekę nad synkiem kosztem pracy zarobkowej. ZUS odmówił mi jednak przyznania zasiłku opiekuńczego za okres, w którym żona przebywała w szpitalu. Czy miał rację?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę czy mianowania obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom chorobowym. Z tego tytułu przysługują im świadczenia pieniężne. Jednym z tych świadczeń jest zasiłek opiekuńczy.

 

Zasiłek opiekuńczy przyznaje się ubezpieczonemu pracownikowi, który jest zwolniony od wykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat (a zatem również zdrowym), chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny.

 

Jest udzielany w sytuacji:

 

 • nieprzewidzianego zamknięcia placówki (żłobka, przedszkola lub szkoły), do której uczęszcza dziecko; za takie uważa się zamknięcie, o którym pracownik został powiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem ich zamknięcia;
 • porodu lub choroby małżonka pracownika, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki (małżonkiem stale opiekującym się dzieckiem jest również małżonek przebywający na urlopie bezpłatnym, bądź urlopie wypoczynkowym) – przepis ten dotyczy również rodziców niepozostających w formalnym związku małżeńskim;
 • pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

 

Zasiłek opiekuńczy można też przyznać pracownikowi zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

 

 • chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat;
 • innym chorym członkiem rodziny.

 

Warunkami niezbędnymi do przyznania zasiłku opiekuńczego są nie tylko objęcie ubezpieczeniem chorobowym wnioskującego oraz przedstawienie zwolnienia lekarskiego. Istnieje jeszcze jeden konieczny wymóg: brak innych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mogących zapewnić opiekę dziecku albo innemu choremu członkowi rodziny. Spełnienie tego warunku nie jest jednak wymagane w przypadku, gdy opieka musi być sprawowana nad dzieckiem w wieku do dwóch lat.

 

Za członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, mogącego zapewnić opiekę, nie uważa się:

 

 • osoby całkowicie niezdolnej do pracy;
 • osoby chorej;
 • osoby, która ze względu na wiek jest niesprawna fizycznie lub psychicznie;
 • osoby prowadzącej gospodarstwo rolne;
 • pracownika lub osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, która nie może regulować swojego czasu pracy w sposób dowolny (ma ustalone godziny pracy);
 • pracownika odpoczywającego po pracy na nocnej zmianie;
 • osoby niezobowiązanej do sprawowania opieki na podstawie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli odmawia ona sprawowania opieki.

 

A zatem zgodnie z przyjętą zasadą przyznanie zasiłku opiekuńczego jest niemożliwe, jeżeli poza ubezpieczonym pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym inne osoby mogące zapewnić opiekę dziecku lub innemu członkowi rodziny. Jednak w sytuacji, gdy opieki wymaga chore dziecko w wieku do drugiego roku życia, wówczas zasiłek opiekuńczy zawsze należy się ubezpieczonemu, jeżeli sprawował osobistą opiekę nad dzieckiem, nawet gdy w gospodarstwie domowym pozostawała jeszcze inna osoba, która również mogłaby sprawować taką opiekę.

 

Przypadkami, w których zasiłek opiekuńczy nie jest przyznawany w okresie niezdolności do pracy, są te, które przypadają w okresie:

 

 • urlopu bezpłatnego;
 • urlopu wychowawczego oraz
 • tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności.

 

Zasiłku opiekuńczego nie wypłaca się, gdy zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane. Pracownik może też utracić zasiłek, jeśli zwolnienie do opieki nad dziećmi czy innymi członkami rodziny wykorzystuje na pracę zarobkową lub w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia.

 

Żaden z tych przypadków nie jest Pana udziałem. Ponadto sprawował Pan opiekę nad dzieckiem w okresie hospitalizacji Pana żony, nie było więc w tym okresie innej osoby zdolnej sprawować opiekę nad dzieckiem, ponadto nawet gdyby Pana żona była w domu, ale na zwolnieniu chorobowym, to nie można uznać, aby była zdolna sprawować opiekę nad dzieckiem.

 

Przyznanie zasiłku opiekuńczego nie zależy od „widzimisię” ZUS-u, ponieważ przepisy są w tym zakresie jasne. W mojej opinii stanowczo w opisanej sytuacji przysługuje Panu zasiłek opiekuńczy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 9 - II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton