.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przyznanie wcześniejszej emerytury

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 23.05.2012

ZUS odmówił mojemu mężowi przyznania wcześniejszej emerytury, chociaż przez ponad 15 lat pracował w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Mąż spełnia wszystkie warunki i posiada odpowiednie dokumenty. ZUS uzasadnił odmowę niezgodnością pomiędzy nazwami zajmowanych stanowisk wymienionymi w zaświadczeniu o pracy, a nazwami widniejącymi w wykazie zawodów i stanowisk uprawniających do przyznania wcześniejszej emerytury. Podobno mąż ma prawo odwołać się do sądu. Jakiej argumentacji należałoby użyć? Co zrobić, aby mężowi przyznano wcześniejszą emeryturę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problem polega na tym, że ZUS odmówił przyznania wcześniejszej emerytury Pani mężowi.

 

W pierwszej kolejności trzeba wskazać, iż należy odwołać się do sądu. Szansą dla Pani męża może być treść art. 473 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym „w sprawach przewidzianych w niniejszym dziale [Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych] nie stosuje się przepisów ograniczających dopuszczalność dowodu ze świadków i z przesłuchania stron”. Innymi słowy, w postępowaniu przed sądem – także wówczas, gdy przedmiotem sporu jest podstawa wymiaru świadczeń ubezpieczeniowych – fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie mogą być dowodzone wszelkimi dostępnymi środkami, a do sądu należy ocena ich wiarygodności.

 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej materii jest jednolite i nie budzi żadnych wątpliwości. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 1996 r. (sygn. akt II URN 3/95) „w postępowaniu przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokości mogą być udowadniane wszelkimi środkami dowodowymi, przewidzianymi w Kodeksie postępowania cywilnego. Ograniczenia dowodowe zawarte w § 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz. U. 1983 r. Nr 10, poz. 49 ze zm.) dotyczą wyłącznie postępowania przed tymi organami”.

 

Zgodnie z § 20 pkt 1 rozporządzenia z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń „wysokość zarobków ubezpieczony powinien udowodnić zaświadczeniami pracodawców”.

 

Powyższe ograniczenie nie obowiązuje w postępowaniu sądowym, w którym Pani mąż jako strona może dopuścić dowód z zeznań świadków i żądać przesłuchania siebie w charakterze strony. Możliwość taką daje przepis art. 473 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przed sądem nie stosuje się żadnych ograniczeń dowodowych. Ten wyjątek od ogólnych zasad wynikających z art. 247 Kodeksu postępowania cywilnego sprawia, że każdy fakt może być dowodzony wszelkimi środkami, które sąd uzna za pożądane i ich dopuszczenie za celowe.

 

Pozwolę sobie zatem wskazać, iż jeżeli żyją jeszcze koledzy, z którymi Pani mąż świadczył pracę na takim samym stanowisku, warto ustalić ich dane adresowe i wezwać w charakterze świadków na okoliczność ustalenia zajmowanego stanowiska pracy. Warto także dowiedzieć się, czy któryś z tych kolegów dostał już emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach. W takim przypadku należy zawnioskować o powołanie akt tamtej sprawy jako dowodu w sprawie Pani męża. Proszę zatem zorientować się, czy któremuś z kolegów Pani męża przyznano wcześniejszą emeryturę.

 

Fakt, iż świadectwo pracy wskazuje na dwa (różne) zajmowane przez wnioskodawcę stanowiska, nie ma żadnego znaczenia, albowiem zgodnie z przyjętym i aprobowanym w doktrynie poglądem „dla oceny, czy pracownik pracował w szczególnych warunkach, nie ma istotnego znaczenia nazwa zajmowanego przez niego stanowiska, tylko rodzaj powierzonej mu pracy (rzeczywiście wykonywanych zadań pracowniczych)” – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2009 r. (sygn. akt I PK 194/08).

 

Tak wygląda możliwa droga postępowania w przypadku odmowy przyznania wcześniejszej emerytury.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl