.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Płacenie renty poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 15.01.2013

W 2008 r. miałem wypadek komunikacyjny, w którym ucierpiał mój kolega. Sąd uznał, że ponoszę winę za spowodowanie wypadku. Jak się okazało, firma ubezpieczeniowa przyznała rentę poszkodowanemu (ok. 700 zł kwartalnie). To ja zostałem obciążony ww. rentą, która jest dożywotnia. Cały czas przychodzą wezwania do zapłaty. Co mam zrobić, aby nie spłacać tej renty przez resztę mojego życia?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po analizie przedstawionego stanu faktycznego sprawy należy stwierdzić, iż choć nie miał Pan możliwości uczestniczenia w postępowaniu dotyczącym przyznania przedmiotowej renty – czy to w wyniku uwzględnienia tego roszczenia przez ubezpieczyciela pozasądownie, czy też poprzez wydanie przez sąd odpowiedniego w tej sprawie orzeczenia w postępowaniu – to wciąż jest Pan legitymowany do kwestionowania tak zasadności przyznania przedmiotowej renty, jak i jej wysokości.

 

Jak bowiem podnosi się w literaturze przedmiotu, w tego typu sprawach sąd nie jest bezwzględnie związany wysokością odszkodowania wypłaconego przez zakład ubezpieczeń i kierowca pojazdu ma oczywisty interes prawny w kwestionowaniu jego zakresu i wysokości (tak m.in. J. Miaskowski, K. Niezgoda, P. Skawiński, Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Komentarz, Warszawa 2012). Wykazanie przez niego, że zakład ubezpieczeń zbędnie lub nadmiernie świadczył celem naprawienia szkody, będzie skutkowało oddaleniem lub obniżeniem wysokości roszczenia regresowego. Stąd też w przypadku uprzedniego pozwania przez poszkodowanego zakładu ubezpieczeń, któremu po wypłacie odszkodowania będzie przysługiwało roszczenie regresowe, wskazane jest, aby ten ostatni przypozwał kierowcę (art. 84 Kodeksu postępowania cywilnego, w skrócie K.p.c.), który wówczas nie będzie mógł już podnieść zarzutu, że sprawa została rozstrzygnięta błędnie albo że strona prowadziła proces wadliwie (art. 82 K.p.c.).

 

Jeśli nie zgadza się Pan z decyzją o przyznaniu takiej renty oraz posiada Pan argumenty (i dowody na ich poparcie) świadczące o tym, że renta jest nienależna lub została zawyżona, powinien Pan przedstawić ubezpieczycielowi swoje stanowisko w sprawie w piśmie wysłanym listem poleconym.

 

Gdyby zaś ubezpieczyciel postanowił ze swoim roszczeniem wystąpić przeciwko Panu do sądu, powinien Pan w takim postępowaniu podjąć się aktywnej obrony procesowej, wykazując właśnie bezzasadność przyznania renty bądź jej zawyżenie.

 

Niestety może okazać się, że sprawa taka będzie dla Pana trudna do prowadzenia, gdyż często kłopotliwe jest należyte wykazanie i udowodnienie bezzasadności renty lub jej zawyżenia. Dowodami mogą być zeznania świadków lub dokumenty świadczące o tym, że poszkodowany albo podał ubezpieczycielowi nieprawdziwe informacje dotyczące jego zwiększonych potrzeb w związku z wypadkiem, albo też zawyżył kwotę tego zwiększenia.

 

Wobec powyższego zasadne jest, aby w przypadku wytoczenia przez ubezpieczyciela procesu o zapłatę kwoty przyznanej renty skorzystał Pan z pomocy adwokata lub radcy prawnego, którego udział w sprawie z pewnością zwiększy Pańskie szanse na uzyskanie korzystniejszego rozstrzygnięcia sądu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 minus sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton