.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

W jaki sposób można przerwać bieg terminu do złożenia apelacji?

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 23.05.2013 • Zaktualizowane: 25.04.2021

Sąd okręgowy wydał wyrok pierwszej instancji, który jest niesłuszny. Dostałem już uzasadnienie wyroku. W jaki sposób można przerwać bieg terminu do złożenia apelacji? Ze względu na trudną sytuacją materialną chciałbym wystąpić o wyznaczenie obrońcy z urzędu. Czy może to mieć wpływ na przywrócenie terminu do złożenia apelacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pańskie pytanie, wskazać należy, że zgodnie z przepisem art. 445 § 1 Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.): „termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem”.

 

Ustawodawca nie różnicuje początku biegu powyższego terminu w zależności od tego, czy oskarżony działa sam, czy też w jego imieniu ma działać obrońca z urzędu. Jak podkreśla się bowiem w praktyce, to obowiązkiem oskarżonego niezadowolonego z wyroku jest podjęcie odpowiednio wcześniej działań w celu znalezienia sobie adwokata, który sporządzi w jego imieniu apelację, lub też wystąpienie z wnioskiem o wyznaczenie takiego obrońcy przez sąd z urzędu.

 

Niemniej w literaturze przedmiotu można spotkać się z poglądem, że (tak m.in.: P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 297-467, t. 2, wyd. 4, Warszawa 2011) w sytuacji gdy apelacja została pozostawiona bez rozpoznania przez sąd odwoławczy z powodu jej złożenia po terminie, dopuszczalne jest rozpoznanie wniosku o przywrócenie uchybionego terminu do złożenia apelacji.

 

Sytuacja taka może mieć miejsce właśnie np. wtedy, gdy sąd wyznaczy obrońcę w takim terminie, że nie będzie on w stanie zdążyć ze sporządzeniem apelacji i uchybi terminowi do jej złożenia. Jednakże należy mieć na uwadze, że możliwość przywrócenia terminu w takim przypadku będzie istniała w zasadzie bardzo wyjątkowo (np. gdy sąd stwierdzi, że oskarżony działał w tym zakresie niezwłocznie, jednak samo wyznaczenie obrońcy trwało zbyt długo z przyczyn leżących po stronie sądu).

 

Pewnym wyjątkiem jest tu początek terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, jednak taka sytuacja nie ma miejsca w Pańskiej sprawie.

 

Co do możliwości zaś ubiegania się o wyznaczenie przez sąd obrońcy z urzędu, to podstawą takiego wniosku jest przepis art. 78 § 1 K.p.k., który stanowi, że: „oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może żądać, aby mu wyznaczono obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny”.

 

Zatem, jeśli spełnia Pan powyższe warunki, może Pan złożyć w sądzie, który wydał zaskarżony wyrok, wniosek o wyznaczenie Panu obrońcy z urzędu do sporządzenia i wniesienia apelacji od wyroku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl