Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przywrócenie sposobu użytkowania domu

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 11.06.2015

Prowadziłem w domu działalność lekarską. Sąsiad doniósł do PINB, że prowadzę praktykę niezgodnie z przeznaczeniem domu. Po kontroli wydano decyzję o wstrzymaniu użytkowania i przywróceniu poprzedniego sposobu użytkowania domu. Zrobiłem wszystko, co trzeba, ale sprzęt medyczny (odłączony i spakowany) został w jednym pokoju. Nadzór stwierdził, że wciąż prowadzę działalność. Czy nie mogę trzymać we własnym domu czego chcę? Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga uprzedniego zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

 

W art. 71 ust. 1, zmienionym przez art. 1 pkt 31 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (patrz uwaga 1), ustalono, że „przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części należy rozumieć w szczególności:

 

1) przeróbkę pomieszczenia z przeznaczeniem na pobyt ludzi albo przeznaczenie na potrzeby użytku publicznego lokalu lub pomieszczenia, które uprzednio miało inne przeznaczenie lub było budowane w innym celu, w tym także przeznaczenie pomieszczeń mieszkalnych na cele niemieszkalne,

2) podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń”.

 

Nowelą z dnia 28 lipca 2005 r., obowiązującą od dnia 26 września 2005 r., pkt 1 w art. 71 ust. 1 został uchylony. Od tej daty zatem przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części należy rozumieć tylko działania lub zaniechania w obiekcie budowlanym zmieniające warunki, o których mowa w przytoczonym pkt 2, objętym art. 71 ust. 1 Prawa budowlanego.

 

Zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (jego części) poddane reglamentacji prawa budowlanego zachodzą wówczas, gdy powodują skutki określone w tym prawie. W znowelizowanym przepisie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (jego części) nie ocenia się pod kątem zmiany przeznaczenia pomieszczenia, lecz pod kątem możliwości zaistnienia ujemnych zmian warunków ważnych dla bezpieczeństwa życia lub pracy korzystających z obiektu (jego części) itp. Trzeba zauważyć, że skutki określone w art. 71 ust. 1 pkt 2 Prawa nie zostały wymienione wyczerpująco, co wynika z użytego we wstępnej części tego przepisu określenia „w szczególności”. Należy więc przyjąć, że również niewymienione w art. 71 ust. 1 pkt 2 skutki zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (jego części) mogą wymagać zastosowania art. 71, jeżeli mogą stwarzać zagrożenia dla korzystających z obiektu (jego części) lub stwarzać ujemne oddziaływania dla otoczenia.

 

Właściwy organ, uznając, że istnieje konieczność uzupełnienia zgłoszenia o zamierzonej zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego (jego części) – stosownie do art. 71 ust. 3 – może w drodze postanowienia nałożyć na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów. Jeżeli żądanie nie zostanie spełnione, właściwy organ jest uprawniony do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, oznaczającego brak jego zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu (jego części).

 

W orzecznictwie podkreślano także, że żeby mówić o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego, należy stwierdzić wykonanie zasadniczych, radykalnych zmian przeznaczenia obiektu budowlanego lub jego części w stosunku do stanu dotychczasowego. Fakt wyeksponowania pewnych zachowań dotyczących obiektu budowlanego lub jego części świadczy przede wszystkim o tym, że nie można każdego zachowania właściciela (lub zarządcy), wprowadzającego nawet korektę w substancji budynku lub jego części czy też jej wykorzystywania, traktować jako czynności uzależnionej od zgody organu administracji publicznej (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 września 2002 r.; sygn. akt IV SA 2147/2000; ONSA 2003/4 poz. 137).

 

Tak jak wspomniałam, nowelizacja Prawa budowlanego (ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 163, poz. 1364) formalnie niewiele zmienia. Wykreślono z art. 71 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego. Ale ponieważ przepis ten posługuje się tylko przykładowym wyliczeniem, to tylko w drodze wykładni można dojść do wniosku, że ustawodawca chciał w ten sposób przypadki w nim określone wyłączyć spod pojęcia zmiany sposobu użytkowania. Zatem można wnioskować, że obecnie przeznaczenie pomieszczeń mieszkalnych na niemieszkalne nie jest wystarczającą przesłanką, by uznać, że doszło do zmiany sposobu użytkowania. Konieczne jest to dodatkowa przesłanka określona w art. 71 ust. 1 pkt. 2 Prawa budowlanego.

 

W obecnym stanie prawnym decydujący dla określenia, czy nastąpiła zmiana sposobu użytkowania, jest art. 71 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego. Zgodnie z nim rozstrzygać należy, czy nastąpiła taka zmiana, która zmienia warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

 

Według mnie – bez zapoznania się z dokumentacją – zapewne chodzi o warunki środowiskowe oraz przeciwpożarowe.

 

Niemniej jeśli obecnie jedynie odłączył Pan urządzenia, to ich podłączenie nie stanowi problemu. Ta kwestia jest niestety uznaniowa i nawet jeśli odwoła się Pan od decyzji organu – sąd także oceni tę konkretną sytuację w oparciu o indywidualne podejście poprzedzone wizją lokalną.

 

Nikt nie może zabronić Panu trzymać w pomieszczeniu zapakowanych czy rozpakowanych urządzeń i mebli. Bezdyskusyjnie. Jeśli jednak prowadził Pan tam działalność – zmieniając sposób użytkowania pomieszczenia, obecnie zapewne nadal wygląda to tak, jakby Pan ją tam prowadził (nie widziałam na własne oczy – wnioskuję z opisu).

 

Proszę przedstawić do PINB wypis z rejestru działalności wykreślający adres prowadzenia tej działalności ze spornej nieruchomości, wskazując jednocześnie, ze obecnie pomieszczenie służy jako składzik, przechowalnia. A to nie jest zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + I =

»Podobne materiały

Warunki zabudowy – co zrobić, by sąsiad ich nie otrzymał?

Sąsiad nielegalnie (ponieważ budynek przeznaczony jest do przechowywania maszyn rolniczych) prowadzi tartak w odległości 20 m od mojego domu. Powiatowy Nadzór Budowlany przeprowadził śledztwo w sprawie samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu, ale sąsiedzi nadal kontynuują tam działalność gospo

Prawo sąsiedzkie – szpecące obiekty przy granicy z działką sąsiada

Działkę mojej mamy od działki sąsiadów oddziela drewniany płot o wysokości 1,5 m, usytuowany w odległości 4,5 m od okien i tarasu jej domu. Ostatnio tuż za tym płotem, wzdłuż jego długości sąsiedzi wmurowali na stałe ukośną suszarkę do bielizny o długości 3,5 m, szerokości 1,5 m i wysokośc

Zgoda na budowę na sąsiedniej działce

W sąsiedztwie mojej działki planowana jest budowa prywatnego przedszkola. Czy muszę akceptować taką budowę? Mieszkam na wsi, mam pasiekę od 20 lat i obawiam się, że nowe sąsiedztwo może nie być przychylnie nastawione do mojej działalności. Czy inwestor musi mieć zgodę sąsiadów? Czy konieczne jest za
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »