.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przywrócenie do pracy pracownicy, która w okresie wypowiedzenia zaszła w ciążę

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 14.04.2010

15 grudnia wręczyłem pracownicy zatrudnionej na czas nieokreślony rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (3-miesięcznym). Pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim do 31 marca i tego dnia umowa została rozwiązana, a świadectwo pracy wydane. W tym tygodniu otrzymałem informację, że osoba ta jest w ciąży i będzie starać się o przywrócenie do pracy. Czy to możliwe, jeśli w ciąży była już w czasie trwania okresu wypowiedzenia? Jeśli tak – czy potrzebne są jakieś badania takiej osoby przywracanej na stanowisko (przebywała długo na zwolnieniu lekarskim)? Czy należy spisać nową umowę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przywrócenie do pracy pracownicy, która w okresie wypowiedzenia zaszła w ciążę

Ochrona trwałości stosunku pracy pracownicy w okresie ciąży

Obowiązujące przepisy prawa pracy przewidują szczególną ochronę pracownicy w ciąży również w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Art. 177 § 1 Kodeksu pracy (w skrocie K.p.) zakłada ochronę trwałości stosunku pracy pracownicy w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego. Zgodnie z nim „pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy”.

Powyższy przepis obejmuje zakazem nie tylko dokonanie wypowiedzenia umowy o pracę w czasie ciąży, ale także rozwiązanie umowy w następstwie dokonanego już wypowiedzenia.

Zakaz rozwiązywania umowy o pracę z pracownicą w okresie ciąży

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 2 czerwca 1995 r. (sygn. akt I PRN 23/95) zakaz rozwiązywania umowy o pracę z pracownicą w okresie ciąży obowiązuje również w sytuacji, gdy zaszła ona w ciążę w okresie wypowiedzenia. Jest to okres pomiędzy wręczeniem wypowiedzenia przez pracodawcę a momentem definitywnego rozwiązania stosunku pracy.

 

Przy czym, jak zauważył Sąd Najwyższy w tym wyroku, powiadomienie zakładu o ciąży już po rozwiązaniu umowy o pracę może mieć wpływ tylko na roszczenie o wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy, nie ma natomiast znaczenia dla oceny nieprawidłowości rozwiązania umowy o pracę.

 

Dla ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę kobiety w okresie ciąży nie jest więc istotny termin wykazania powyższej okoliczności, lecz wyłącznie obiektywny stan rzeczy istniejący w chwili wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 1988 r., sygn. akt I PRN 74/87).

 

Ponadto Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 marca 2001 r. (sygn. akt I PKN 330/00) stwierdził, że 7-dniowy termin do wniesienia odwołania jest liczony od daty zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ciążę.

 

Reasumując, jeżeli w chwili dokonania przez pracodawcę wypowiedzenia umowy pracownica nie była w ciąży, ale udowodni (dostarczając odpowiednie zaświadczanie lekarskie zgodnie z art. 185 K.p.), że w okresie wypowiedzenia, a najpóźniej w ostatnim dniu jego upływu, była w ciąży, wówczas wypowiedzenie nie może odnieść skutku prawnego w postaci rozwiązania umowy o pracę. Należy bowiem przyjąć, że wypowiedzenie staje się bezskuteczne z chwilą stwierdzenia stanu ciąży w okresie wypowiedzenia.

Wycofanie wręczonego wypowiedzenia o pracę pracownicy w ciąży

W celu skorzystania z ochrony zatrudnienia kobieta będąca w ciąży musi przedstawić pracodawcy zaświadczenie lekarskie potwierdzające ten stan. Pracodawca jest w tym momencie zobowiązany do wycofania wręczonego wcześniej wypowiedzenia, o czym musi powiadomić pisemnie osobę zwalnianą.

 

Nie pozostaje Panu w takiej sytuacji nic innego jak tylko wycofanie wręczonego wcześniej wypowiedzenia i przyjęcie pracownicy z powrotem do pracy. Jeśli Pan tego nie uczyni, naraża się Pan na postępowanie przed sądem pracy.

 

W zaistniałej sytuacji zgodnie z tym, co napisałem powyżej, nie może Pan wypowiedzieć pracownicy umowy o pracę w okresie ciąży. Wyjątek dotyczy zwolnienia dyscyplinarnego oraz wypowiedzenia umowy w razie upadłości lub likwidacji pracodawcy.

 

Wręczone przez Pana wypowiedzenie staje się bezskuteczne – powinien je Pan cofnąć najpóźniej w chwili przedłożenia przez pracownicę zaświadczenia lekarskiego o stanie ciąży. Co za tym idzie, poprzednia umowa o pracę obowiązuje nadal i nie ma potrzeby zawierania nowej umowy.

Badania lekarskie w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni

Jeśli chodzi o badania lekarskie, to zgodnie z art. 229 § 2 K.p. w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

 

Z powyższego artykułu wynika, że pracodawca ma bezwzględny obowiązek skierować na takie badania każdego pracownika, który chorował dłużej niż miesiąc. Dotyczy to każdego pracownika, który powraca do pracy po co najmniej 31 dniach zwolnienia lekarskiego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton