Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przywłaszczenie znalezionego telefonu

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 10.12.2009

Znalazłam na dyskotece telefon, zniszczyłam kartę SIM, nie oddałam telefonu właścicielowi. Mój kolega na kilka minut włożył swoją kartę i wykonał rozmowę. Został namierzony przez policję. Obydwoje byliśmy przesłuchiwani w tej sprawie. Telefon został zwrócony. Sprawa została zakwalifikowana jako przywłaszczenie. Teraz dostałam kolejne wezwanie na posterunek policji jako podejrzana. Co mi grozi w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przywłaszczenie znalezionego telefonu

Jaka kara grozi za przywłaszczenie cudzej rzeczy?

Zgodnie z art. 284 § 1 Kodeksu karnego, kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast zgodnie z § 3 tego artykułu, w wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Określenie „rzecz znaleziona” oznacza punkt widzenia sprawcy, bowiem z punktu widzenia pokrzywdzonego jest to „rzecz utracona”, bez zamiaru wyzbycia się prawa własności przez jej właściciela, nie jest nią więc w żadnym wypadku „rzecz porzucona” przez właściciela, z czym związane jest wyzbycie się przez niego praw do rzeczy. Element ten zasługuje na podkreślenie, bowiem „przywłaszczenie rzeczy porzuconej” (a więc w istocie „rzeczy niczyjej”), jako czyn nienaruszający praw jakichkolwiek osób – nie stanowi w ogóle przestępstwa. Jednakże w okolicznościach niniejszej sprawy, jak się wydaje, zasadnym jest uznanie, iż znaleziony przez Panią telefon nie został porzucony, a zatem jego przywłaszczenie spełnia przesłanki czynu karalnego.

 

Wskazać również należy, iż zgodnie z utrwalonym stanowiskiem nauki prawa i orzecznictwa, dla odpowiedzialności z art. 284 K.k. nie ma znaczenia, kto korzysta z przywłaszczonej rzeczy – sprawca czynu, jego rodzina czy też inne osoby, gdyż przywłaszczenie jest formą przysporzenia korzyści majątkowej sobie lub innej osobie.

Na czym polega przestępstwo przywłaszczenia?

Ponadto dla przestępstwa przywłaszczenia charakterystyczne jest utrzymywanie przez sprawcę spowodowanego przez niego stanu pozbawienia osoby uprawnionej możliwości dysponowania rzeczą, przy czym stan ten powinien mieć charakter trwały, utrzymujący się przez dłuższy czas, co jednak nie oznacza jego stałości. O tej charakterystycznej dla przywłaszczenia „trwałości” stanu pozbawienia osoby uprawnionej dysponowania rzeczą może świadczyć typ funkcji, jakie sprawca wykonuje w stosunku do jej rzeczy lub za jej pomocą.

 

Z kolei brak trwałości tego stanu powoduje, że zachowanie sprawcy używającego samowolnie cudzej rzeczy ruchomej, w której posiadanie wszedł bez podstawy prawnej, kwalifikuje się jako wykroczenie z art. 127 Kodeksu wykroczeń.

 

Ze względu na powyższe, zasadnym jest w toku ewentualnego procesu wskazywanie i podnoszenie, że nie miała Pani zamiaru zachowania dla siebie znalezionego telefonu i zamierzała zwrócić go właścicielowi po ustaleniu jego danych. Jednakże ze względu na fakt usunięcia i zniszczenia znajdującej się w telefonie karty SIM, okoliczność ta może okazać się wielce utrudniona w wykazaniu lub wręcz niemożliwa.

Uznanie czynu za "wypadek mniejszej wagi"

Według ustalonych w orzecznictwie poglądów o uznaniu konkretnego czynu za „wypadek mniejszej wagi” decydowały zarówno elementy przedmiotowe, jak i podmiotowe, a więc także dotyczące osoby sprawcy, przedsiębranego przez niego sposobu działania, rodzaju winy i stopnia napięcia złej woli. Sąd Najwyższy ponadto w jednym ze swoich wyroków (wydanym w oparciu o przepisy dawnego Kodeksu karnego, ale wciąż aktualnym) stwierdził, że „przy ocenie, co należy uznać za wypadek mniejszej wagi, sama wartość skradzionych przedmiotów nie jest decydująca. Podstawowym bowiem kryterium jest stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu oraz jego ocena z punktu widzenia interesu społecznego”.

 

Zatem zasadnym w Pani sprawie jest twierdzenie, iż dokonane przez Panią przywłaszczenie miało charakter wypadku mniejszej wagi ze względu na fakt, iż telefon ten Pani znalazła, a ponadto Pani wina nie była znaczna i nie zamierzała Pani tego telefonu dla siebie zatrzymać.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + X =

25.09.2015

Powiedz że znalazłeś na terenie innego kraju niż PL.

pol

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki