.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przywłaszczenie mienia – odpowiedzialność karna

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 02.12.2011

Miesiąc temu znalazłem na przystanku telefon komórkowy wart ok. 500 zł, bez karty SIM i numerów kontaktowych. Zatrzymałem ten telefon i korzystałem z niego. Został mi postawiony zarzut przywłaszczenia mienia. Jakie konsekwencje mi grożą, kiedy nastąpi zatarcie skazania?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zachowaniu sprawcy, aby mogło zostać zakwalifikowane jako przestępstwo określone w art. 288 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.), musi towarzyszyć tzw. animus rem sibi habendi – zamiar zatrzymania mienia bez żadnego tytułu prawnego (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 06.01.1978 r., sygn. akt V KR 197/77, por. także postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28.02.2002 r., sygn. akt II AKz 49/2002) i powiększenia swego majątku kosztem majątku osoby pokrzywdzonej (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11.03.2003 r., sygn. akt VKK 212/2002).

 

Przywłaszczenie polega na rozporządzeniu cudzą rzeczą lub prawem majątkowym jak własnym, a zatem na uzurpowaniu sobie prawa własności do rzeczy bez żadnego tytułu prawnego. Przedmiotem przywłaszczenia może być rzecz ruchoma lub prawo majątkowe, przy czym ustawodawca przewidział kwalifikowany typ przestępstwa zagrożony karą wyższą (od 3 miesięcy do 5 lat) w przypadku, gdy przywłaszczono rzecz powierzoną, oraz uprzywilejowany (art. 284 § 3 K.k.) w wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, zagrożony karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Przywłaszczenie zostaje dokonane w momencie, gdy sprawca postąpi z rzeczą jak ze swoją własnością, to znaczy sprzeda ją, podaruje, odmówi wydania itd.

 

W zwyczajnym przypadku przywłaszczenia sprawca podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat (art. 284 § 1 K.k.).

 

Przedmiotowe przywłaszczenie mienia jest kwalifikowane jak występek.

 

Zatracie skazania następuje z mocy prawa, na skutek decyzji sądu albo decyzji prezydenta państwa korzystającego z prawa łaski. Z mocy prawa zatarcie skazania następuje:

 

 1. wskutek zmiany ustawodawstwa, gdy według nowej ustawy czyn nie jest już zabroniony pod groźbą kary (art. 4 § 4 K.k.),
 2. w wypadku pozytywnego upływu okresu próby, na którą warunkowo zawieszono wykonanie kary, oraz dodatkowo 6 miesięcy (art. 76 § 1 K.k.),
 3. w wypadku upływu od daty wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary:
  • okresu 10 lat – w razie skazania na terminową karę pozbawienia wolności, a także karę 25 lat i dożywotniego pozbawienia wolności (art. 107 § 1 i K.k.),
  • 5 lat – w razie skazania na grzywnę lub karę ograniczenia wolności (art. 107 § 4 K.k.),
  • 1 roku – w razie odstąpienia od wymierzenia kary (art. 107 § 5 K.k.), z tym że jeżeli orzeczono środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed wykonaniem kary, darowaniem kary lub przedawnieniem wykonania kary.

 

Sąd może także zarządzić zatarcie skazania na wniosek wskazanego:

 

 1. po upływie 5 lat, gdy sprawca skazany na karę pozbawienia wolności nieprzekraczajacą 3 lat przestrzegał w tym okresie porządku prawnego (art. 107 § 2 K.k.),
 2. po upływie 3 lat, gdy skazanie dotyczyło kary grzywny lub ograniczenia wolności (art. 107 § 14 zdanie 2 K.k.)

 

Przenosząc rozważania teoretyczne na grunt przedmiotowej sprawy, wskazać należy, że w przypadku orzeczenia grzywny zatarcie skazania następuje z mocy prawa po upływie 5 lat, ale może Pan po upływie 3 lat złożyć wniosek do sądu o zatarcie skazania. W przypadku skazania na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania skazanie zgodnie z przepisem art. 76 § 1 K.k. ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Jeżeli wobec Pana orzeczono by także grzywnę lub środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania.

 

Zgodnie z obowiązującym prawem każdą znalezioną rzecz należy oddać właścicielowi albo przekazać ją do biura rzeczy znalezionych lub na policje. Zatrzymując telefon wart 500 zł, dopuścił się Pan w mojej ocenie przestępstwa określonego w art. 284 § 3 K.k.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 7 - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »