Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przywłaszczanie kieszonkowego matki przebywającej w DPS

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 16.05.2019

Moja matka przebywa od kilku lat w domu opieki społecznej, jest osobą leżącą i coraz bardziej się zapomina. Bratowa ma pełnomocnictwo i wybiera co miesiąc pieniądze z mamy konta – „kieszonkowe”, które zostaje jej na własne wydatki. Trzy miesiące temu matka była w szpitalu i po leczeniu wróciła ze strasznymi odleżynami. Dlatego teraz potrzebuje pieniędzy na opatrunki, maści, plastry itd. Co mogę zrobić, aby uniemożliwić bratowej dalsze przywłaszczanie pieniędzy matki, gdy są jej tak bardzo potrzebne? Ja na stałe mieszkam za granicą, ale odwiedzam mamę. O postępowaniu bratowej dowiedziałam się od kierownika DPS, bo zwracał się z prośbą do bratowej o niewybieranie wszystkich pieniędzy, gdy są potrzebne na lekarstwa. Wkrótce jadę do Polski, jak ten problem mogę szybko rozwiązać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Być może jakąś szansę (chociażby w „trybie interwencyjnym”) mógłby stanowić stan Pani mamy przedstawiony słowami „coraz bardziej się zapomina”. Gdyby udało się doprowadzić do podpisania przez Pani mamę odpowiedniego dokumentu (odpowiednich dokumentów) w czasie, gdy czuje się lepiej, to być może udałoby się zapobiec (kolejnym) przejawom przywłaszczania pieniędzy. W jakimś stopniu aktywności można by oczekiwać po kierownictwie danej placówki opiekuńczej. Jeżeli Pani relacje z tymże kierownictwem są poprawne, to proszę rozważyć zaproponowanie im umówienia się z notariuszem lub z urzędnikiem gminnym w celu poświadczenia podpisu mamy – np. pod odwołaniem wcześniejszego pełnomocnictwa (być może nie tylko do odnośnego rachunku bankowego); być może Pani mogłaby wcześniej uzgodnić pokrycie kosztów dokonania czynności notarialnej (czynności urzędowej) w miejscu pobytu mamy. Skoro wybiera się Pani wkrótce do swej mamy, to względy organizacyjne przemawiają za wcześniejszym (np. telefonicznym) uzgodnieniem dokonania czynności notarialnej (lub czynności „urzędniczej”) w danej placówce opiekuńczej. Za potrzebą poświadczenia podpisu przemawia potencjalny konflikt z aktualną pełnomocniczką (do rachunku) i możliwe w związku z tym próby kwestionowania autentyczności podpisu. Dokument podpisany (zwłaszcza z podpisem potwierdzonym) powinien ułatwić sprawne załatwienie sprawy w banku – zwłaszcza wprowadzenie do systemu danych nowego pełnomocnika oraz anulowanie wszelkiego dostępu do rachunku innych osób.

 

Powyższy wariant wskazałem z uwagi na potrzebę podejmowania szybkich działań. Proszę także rozważyć podejmowanie działań długofalowych.

 

Jednym z takich wariantów mogłoby być zawnioskowanie przez Pani mamę do „sądu opiekuńczego” (czyli do jednego z wydziałów miejscowo właściwego sądu rejonowego) o ustanowienie dla nie kuratora dla niepełnosprawnego, czyli kuratora przewidzianego w artykule 183 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.), który stanowi:

 

„§ 1. Dla osoby niepełnosprawnej ustanawia się kuratora, jeżeli osoba ta potrzebuje pomocy do prowadzenia wszelkich spraw albo spraw określonego rodzaju lub do załatwienia poszczególnej sprawy. Zakres obowiązków i uprawnień kuratora określa sąd opiekuńczy.

§ 2. Kuratelę uchyla się na żądanie osoby niepełnosprawnej, dla której była ustanowiona.”

 

Potencjalnie można rozważać także inne warianty, ale – z uwagi na Pani słowa – zasadne wydaje się stosowne ingerowanie sądowe w sytuację Pani mamy. Wprawdzie nie można wykluczyć w przyszłości zasadności wnioskowania o ubezwłasnowolnienie mamy – art. 16 (ubezwłasnowolnienie częściowe) albo art. 13 (ubezwłasnowolnienie częściowe) Kodeksu cywilnego (K.c.) – ale zdolność podejmowania przez Pani mamę świadomych decyzji przemawia za unikaniem prób tak daleko idących ingerencji (dopóki będzie to zasadne). Na wszelki wypadek informuję o tym, że przepisy o sprawach z wniosku o ubezwłasnowolnienie skoncentrowano w art. 544 i następnych Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.). Potencjalny kurator (w tym kurator ustanawiany dla osoby niepełnosprawnej) powinien zapoznać się z przepisami o opiece i jej sprawowaniu (art. 145 i następne K.r.o.) – wprawdzie przepisy te wprost tyczą się opieki nad dzieckiem (niepełnoletnim), ale mają odpowiednie (to jest przez analogię) zastosowanie do innych rodzajów opieki oraz do kurateli. Wniosek o ubezwłasnowolnienie kieruje się do sądu okręgowego (art. 544 K.p.c.). Ustanawianie opiekunów i kuratorów oraz sprawowanie nadzoru nad pełnieniem takich funkcji należy do właściwości „sądu opiekuńczego”.

 

Być może mogłaby Pani łączyć funkcje kuratora swej mamy (jako osoby niepełnosprawnej) oraz pełnomocnika (art. 98 i następne K.c.) upoważnionego do rachunku bankowego. W grę mogłoby wchodzić ustanowienie także nowego pełnomocnika do rachunku bankowego. Niezależnie od wariantu (czy to tymczasowego, czy to innego), osoba uprawniona do dokonywania czynności na danym rachunku powinna zapoznać się z historią operacji na rachunku oraz zablokować możliwość korzystania z tegoż rachunku, np. przy pomocy: kart (płatniczych lub kredytowych), czeków, bankowości elektronicznej. Bankowość elektroniczna umożliwia zarządzanie rachunkiem także zza granicy – to mogłoby przemawiać na rzecz ustanowienia Pani pełnomocnikiem mamy.

 

Kurator (np. kurator przewidziany w art. 183 K.r.o.) miałby więcej możliwości od pełnomocnika (ustanowionego do jednego rachunku), np. mógłby sprawdzać, czy na dane Pani mamy zdeponowano określone walory majątkowe w różnych instytucjach (np. ubezpieczeniowych, maklerskich lub bankowych).

 

Proszę zachować dyskrecję. Gdyby Pani bratowa zachowywała się niestosownie (w związku z próbami „odcięcia jej od cudzych pieniędzy”), to powiadomienie organów ścigania (np. o podejrzeniu przywłaszczenia pieniędzy) lub organów administracji skarbowej (w związku z możliwymi dochodami „dodatkowymi”) mogłoby skłonić ją do zmiany postawy – oczywiście, żadnych gróźb ani żadnego ultimatum (bo zdarza się złośliwe kierowanie podejrzeń na osoby, które jedynie bronią siebie lub kogoś innego przed bezprawiem).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem + jeden =

»Podobne materiały

Adopcja ze wskazaniem – odwołanie zgody na przysposobienie

Po 2 miesiącach od urodzenia dziecka odbyła się rozprawa, na której rodzice biologiczni zrzekli się praw do dziecka, wskazując nas na rodziców adopcyjnych. Kolejna rozprawa ma się odbyć za miesiąc, obecni na niej mamy być tylko my – rodzice adopcyjni. Sąd otrzymał z wnioskiem o przysposob

 

Udział w przetargu bez zgody współmałżonka

Małżeństwo oraz osoba samotna wygrali przetarg na zakup nieruchomości od starostwa powiatowego. Mąż wpłacił 50% wadium, drugie 50% wpłaciła osoba samotna. Obecnie żona nie zgadza się na zakup nieruchomości. Czy istnieje możliwość odzyskania wadium, np. poprzez unieważnienie przetargu? Mąż nie miał ż

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »