Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przyspieszenie wykupu lokalu komunalnego i możliwość zostania współnajemcą

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 28.01.2010

Jestem opiekunem prawnym mojego syna, który jest osobą dorosłą całkowicie ubezwłasnowolnioną. Syn jest głównym najemcą lokalu komunalnego. Od kilku lat staramy się o wykupienie tego mieszkania od miasta, ale bezskutecznie (wciąż nie ma stosownej uchwały). Jak jeszcze możemy przyspieszyć sprawę? Mam też drugie pytanie – czy mogę zostać współnajemcą tego lokalu, skoro jestem w nim zameldowany na stałe od wielu lat?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przyspieszenie wykupu lokalu komunalnego i możliwość zostania współnajemcą

Możliwość nabycia mieszkania komunalnego

Gmina może przeznaczyć niektóre lokale mieszkalne na sprzedaż. W takiej sytuacji najemcom tych lokali przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Aby więc zaistniała możliwość nabycia mieszkania komunalnego, to przede wszystkim mieszkanie musi zostać przeznaczone na sprzedaż przez gminę. O przeznaczeniu danego lokalu na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy decyduje burmistrz, ewentualnie rada gminy, w stosownej uchwale.

 

Dopóki organy gminy nie podejmą uchwały o przeznaczeniu danego lokalu mieszkalnego (tego, którego najemcą jest osoba ubezwłasnowolniona), to najemca nie będzie mógł skorzystać z pierwszeństwa i wykupić tego lokalu.

 

Należy zaznaczyć, że gminy nie mają obowiązku przeznaczenia na sprzedaż wszystkich swoich lokali mieszkalnych. To, ile lokali gmina zdecyduje się sprzedać i które, zależy od prowadzonej przez nią polityki mieszkaniowej.

Czy najemca lokalu komunalnego może żądać od gminy przeniesienia na jego rzecz własności zajmowanego lokalu?

Najemcy lokalu mieszkalnego nie przysługuje roszczenie o zbycie na jego rzecz lokalu mieszkalnego. Najemca lokalu nie może więc na drodze sądowej żądać od gminy przeniesienia na jego rzecz własności zajmowanego lokalu.

 

Sprawy dotyczące zbywania lokali mieszkalnych nie są załatwiane przez gminę w trybie postępowania administracyjnego, gdyż są to sprawy cywilne. Gmina nie jest więc zobowiązana do załatwienia kwestii sprzedaży mieszkania w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (zasadniczo – 1 miesiąc).

 

Jeżeli gmina nie przeznaczyła do tej pory mieszkania przez Państwa zajmowanego na sprzedaż, pozostaje Panu naciskać na władze gminy, aby te podjęły stosowne decyzje i przeznaczyły ten lokal na sprzedaż. Należy jednak pamiętać, że gmina może się na to nie zdecydować. Wolą gminy jako właściciela może być, aby mieszkanie pozostało w składzie mieszkaniowego zasobu gminy.

 

Dobrze byłoby zapoznać się z prawem lokalnym dotyczącym zbywania mieszkań na rzecz najemców, a w szczególności z uchwałami rady gminy w sprawie ustalania zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy.

Wykup lokalu mieszkalnego w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej

Na marginesie dodam, że jeżeli chciałby Pan w imieniu ubezwłasnowolnionego wykupić lokal mieszkalny, którego jest on najemcą, to musi Pan uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na złożenie oświadczenia w imieniu ubezwłasnowolnionego.

 

Wykup mieszkania komunalnego jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd majątkiem ubezwłasnowolnionego, stąd konieczne jest posiadanie zgody na złożenie takiego oświadczenia.

 

Współnajemcą lokalu komunalnego może się Pan stać wyłącznie za zgodą właściciela mieszkania, czyli gminy. Nie istnieją żadne przepisy dające prawo wnioskowania o zawarcie z Panem umowy, na podstawie której stałby się Pan stroną stosunku najmu lokalu mieszkalnego.

 

To, czy gmina zgodzi się na zawarcie z Panem umowy najmu lokalu mieszkalnego, zależy od jej woli, a także od stosownych przepisów prawa lokalnego (uchwały rady gminy w sprawie wynajmowania lokali komunalnych).

 

Być może pewne zapisy prawa lokalnego dają osobom zamieszkującym w danym lokalu razem z najemcą możliwość ubiegania się o zawarcie z nimi umowy najmu. Każda gmina samodzielnie ustala zasady wynajmowania lokali mieszkalnych. Najczęściej o zawarcie umowy najmu mogą ubiegać się osoby spełniające określone w uchwałach rady gminy kryteria niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych oraz dochodowe.

Dopuszczenie przez gminę najmu danego lokalu osoby innej niż aktualny najemca

Teoretycznie nie ma przeszkód do tego, aby gmina, jak każdy inny właściciel, zawarła umowę najmu z kilkoma osobami. Jednak z doświadczenia mogę powiedzieć, że gminy rzadko zgadzają się na to, aby „dopuścić” do najmu danego lokalu osoby inne niż aktualny najemca.

 

Najczęściej jest to możliwe w sytuacji opuszczenia przez dotychczasowego najemcę lokalu mieszkalnego lub jego śmierci (jeżeli osoby zamieszkujące w lokalu nie spełniają przesłanej wstąpienia w stosunek najmu po śmierci najemcy).

 

W kwestii zawarcia z Panem umowy najmu powinien Pan złożyć stosowną prośbę do urzędu gminy. Problemem może być to, że na ewentualne zawarcie z Panem umowy najmu tak, aby stał się Pan współnajemcą lokalu, konieczna jest zgoda ubezwłasnowolnionego. O wyrażeniu takiej zgody przez osobę ubezwłasnowolnioną również powinien zadecydować sąd opiekuńczy.

 

W pierwszej kolejności proponowałbym zapoznanie się ze stosownymi uchwałami rady gminy w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych, ewentualnie zwrócenie się z prośbą do urzędu gminy o udzielenie informacji, czy zgodnie z przepisami prawa lokalnego zawarcie z Panem umowy najmu lokalu, w którym Pan mieszka, jest możliwe i na jakich warunkach.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć plus 0 =

»Podobne materiały

Praca sprzątaczki w szkole

Pracuję jako sprzątaczka w szkole podstawowej. Do tej pory były zatrudnione trzy osoby na cały etat. Teraz zlikwidowano jeden etat, dokładając nam metrów do sprzątania. Chciałabym się dowiedzieć, ile metrów do sprzątania przysługuje na jedną osobę?

 

Związek z nowym partnerem po rozwodzie a wpływ na podział majątku

Mam pytanie dotyczące sprawy rozwodowej. Czy tuż po ogłoszeniu przez sąd rozwodu (z orzeczeniem o winie lub bez), a jeszcze przed podziałem majątku (kolejne rozprawy), jeden ze współmałżonków może wyprowadzić się do innego miasta i związać z nowym partnerem? Czy będzie to miało jakiś wpływ na rozstr

 

Kto jest właścicielem mieszkania zakupionego na kredyt hipoteczny?

Kupiłem mieszkanie za kredyt hipoteczny, którego spłaciłem już w połowie. Czy w obliczu prawa ja jestem już właścicielem mieszkania, czy dopóki nie spłacę kredytu właścicielem, jest nim bank? I gdybym chciał przekazać to mieszkanie spółce z o.o., której jestem właścicielem – to w jaki sposób m

 

Procedura wyboru języka nowożytnego w szkole podstawowej

Od wielu lat uczyłam w szkole języka niemieckiego. Kilka lat temu wprowadzono w szkole język angielski jako dodatkowy, a potem ustalono, że będzie on językiem obowiązkowym, a niemiecki – dodatkowym. Później gmina zlikwidowała język dodatkowy i zostałam bez pracy. Jaka jest zgodna z prawem proc

 

Spółka jawna spółki z o.o. i osoby fizycznej

Czy spółkę jawną mogą zawiązać podmioty, z których jeden jest osobą prawną – spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, a drugi osobą fizyczną? Kto ze strony osoby prawnej jest upoważniony do prowadzenia spraw spółki jawnej? Jakie uprawnienia będzie miała ta osoba? Jak wygląda wtedy odpowiedzial

 

Zmiana proporcji udziałów w spółce cywilnej

Mam z córką założoną firmę - spółkę cywilną. Udziały są równe w zyskach i stratach, czyli 50% ja i 50% córka. Wspólnicy wnieśli do spółki jako wkład pracę własną. Oprócz pracy w spółce córka jest zatrudniona w firmie zewnętrznej ma stałą umowę o pracę. Chcę zmienić proporcje udziałów w spółce na 95%

 

Ubieganie się o odszkodowanie po błędnie wykonanym badaniu

Moja żona w maju 2013 r. miała przeprowadzone bezpłatne badanie mammograficzne w mammobusie (bez podpisywania dokumentów). Dość długo nie przysyłano nam wyników, więc zadzwoniliśmy, by dowiedzieć się, czy wszystko w porządku. Lekarz orzekł, że „nie stwierdzono nic podejrzanego” – t

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »