Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przymusowe leczenie odwykowe

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 14.01.2014

Moja 28-letnia córka od wielu lat nadużywa alkoholu. Podejmowała próby leczenia. Terapie nie pomagały, ponieważ córka uciekała z zakładów. Była na kilku spotkaniach AA, ale tam też nie chce chodzić. Problemem są również samookaleczenia, próby samobójcze. Córka nie chce rozmawiać z psychologiem. Codziennie awanturuje się, stosuje przemoc fizyczną wobec mnie i swojego ojca. Córka nie pracuje i nie uczy się. Kradnie różne rzeczy należące do mnie i męża, aby mieć na alkohol. Demoluje też mieszkanie. Myślałam o skierowaniu na przymusowe leczenie odwykowe, ale nie wiem, czy to dobry pomysł. Przecież ona sama musi tego chcieć. Jak nie będzie chciała się leczyć, to znowu ucieknie. Bardzo proszę o jakąkolwiek podpowiedź, co możemy zrobić, aby pomóc córce wyjść z tego.

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowią przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przepisy Kodeksu karnego (K.k.), a także przepisy Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.).

 

Z treści Pani pytania wynika, iż jest Pani matką 28-letniej córki, która od wielu lat nadużywa alkoholu. Wielokrotnie poddawana była terapiom w różnego rodzaju ośrodkach, jednak te nie pomagały. Skutkiem nadużywania alkoholu są próby samobójcze. Córka odmawia terapii psychologicznej. Po kilku wizytach w klubach AA zaprzestała kontynuacji tego rodzaju terapii. Ponadto, jak wynika z Pani pytania, córka przywłaszcza mienie należące do Pani, małżonka lub stanowiące Państwa własność majątkową małżeńską. Zdarza się również, iż stosuje przemoc fizyczną. Zastanawia się Pani nad wysłaniem córki na przymusowe leczenie odwykowe, ale ma Pani wątpliwości, czy to dobry pomysł.

 

Z opisanego przez Panią stanu faktycznego wynika, iż córka powoduje rozkład życia rodzinnego, zakłóca spokój lub porządek publiczny. Mając na uwadze powyższe, Pani córka winna zostać skierowana na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

 

Na badanie, o którym mowa powyżej, kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy. Leczenie może odbywać się w jednostce stacjonarnej lub niestacjonarnej. O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Nawet przymusowe skierowanie na leczenie odwykowe w jednostce stacjonarnej nie gwarantuje Pani rodzinie, a w szczególności córce, skutecznego leczenia, bowiem zakłady leczenia odwykowego nie są zakładami karnymi. Ucieczka z zakładu stacjonarnego jest zatem możliwa. Orzekając o obowiązku poddania się leczeniu, sąd może ustanowić na czas trwania tego obowiązku nadzór kuratora. Osoba, wobec której ustanowiony został nadzór, ma obowiązek stawiania się na wezwanie sądu lub kuratora i wykonywania ich poleceń, dotyczących takiego postępowania w okresie nadzoru, które może się przyczynić do skrócenia czasu trwania obowiązku poddania się leczeniu. Nie ma jednak fizycznej możliwości, aby kurator był z córką przez cały okres leczenia odwykowego.

 

W mojej ocenie, jako że szansa na ucieczkę z zakładu leczenia odwykowego jest znaczna, zasadne byłoby podjęcie działań karnych, które w tym przypadku w znacznej mierze miałyby charakter prewencyjny i w swej istocie zmierzać mogłyby do leczenia odwykowego.

 

W treści pytania wskazuje Pani, iż jest wobec Pani i małżonka stosowana przemoc fizyczna, a ponadto córka bardzo często dopuszcza się kradzieży mienia stanowiącego Pani własność, własność małżonka lub objętego wspólnością ustawową małżeńską.

 

Czyny, których dopuściła się Pani córka, w zależności od okoliczności faktycznych mogłyby być zakwalifikowane jako kradzież lub przywłaszczenie powierzonego mienia. Nie zmienia to jednak faktu, iż zarówno kradzież, jak i przywłaszczenie mienia powierzonego zostały dokonane przez osobę najbliższą w rozumieniu Kodeksu karnego (art. 115 § 11 K.k.). W tego rodzaju sytuacji konieczny do wszczęcia postępowania przygotowawczego jest wniosek o ściganie. W sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek postępowanie z chwilą złożenia wniosku toczy się z urzędu. Organ ścigania poucza osobę uprawnioną do złożenia wniosku o przysługującym jej uprawnieniu. Wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu – do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej. Istnieje zatem możliwość wycofania wniosku przy zachowaniu warunków, jakie wskazano powyżej.

 

Wniosek o ściganie może Pani złożyć ustnie lub pisemnie na komendzie/ komisariacie policji lub w prokuraturze rejonowej właściwej dla miejsca zamieszkania córki, bowiem w tym miejscu dochodziło do przestępstw. W mojej ocenie celem należytego przedstawienia sytuacji zasadne jest złożenie zawiadomienia w formie pisemnej, ponieważ w trakcie składania zeznań do protokołu mogą Pani umknąć szczegóły mające dla sprawy istotne znaczenie.

 

Powyższe w mojej ocenie mogłoby być środkiem prewencyjnym, bowiem sąd przy zawieszeniu kary pozbawienia wolności może zobowiązać skazanego do poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu. Nałożenie obowiązku wymienionego w art. 72 § 1 pkt 6 wymaga ponadto zgody skazanego. Pani córka zostałaby zatem postawiona przed wyborem zawieszenia pozbawienia wolności i podjęcia się leczenia odwykowego lub wykonania kary pozbawiania wolności. Nawet gdyby Pani córka wyraziła wstępną zgodę na leczenie odwykowe, a następnie nie podjęła się takiego leczenia, wówczas musi sobie zdawać sprawę, iż sąd w tego rodzaju sytuacji może zarządzić wykonanie kary, bowiem córka uchylać się będzie od wykonania nałożonych obowiązków. Zanim jednak sąd zarządziłby wykonanie kary pozbawiania wolności, uprzednio kurator zawodowy skierowałby do Pani córki pisemne upomnienie.

 

W mojej ocenie groźba pozbawienia wolności, choć w pierwszym odczuciu jest środkiem daleko idącym, to jednak może zdyscyplinować Pani córkę. Proszę zauważyć, iż dotychczas stosowane środki były bezskuteczne. Zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności na okres np. 3-4 lat spowoduje, iż przez okres zawieszenia Pani córka zmuszona będzie do ciągłego kontaktu z kuratorem, poddania się leczeniu odwykowemu. Zaprzestanie takiego leczenia spowoduje groźbę zarządzenia wykonania kary pozbawiania wolności, podczas której wykonania córka nie będzie miała żadnego dostępu do alkoholu, za to na co dzień będzie możliwość kontaktu z psychologiem lub psychiatrą.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus V =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Alkoholik w rodzinie – jak wysłać go na odwyk?

Mój brat (42 lata) jest alkoholikiem. Kilka miesięcy temu został dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Zauważyłem, że brat zaczyna wynosić z domu różne drogocenne przedmioty – sprzedaje owe rzeczy, aby mieć pieniądze na alkohol. Czy mogę coś zrobić, aby brat został skierowany na prz

Jak skierować alkoholika na odwyk?

Moi rodzice mają poważny problem alkoholowy. Piją od wielu lat, już raz wyratowałam ich od śmierci. Ja i brat nie mieszkamy z nimi. Próbowaliśmy nakłonić ich na zamieszkanie u nas, ale się nie udało. Nie chcą też się leczyć. Chcielibyśmy więc wysłać ich na przymusowe leczeni

Lecznictwo odwykowe

Czy można oddać na przymusowe leczenie odwykowe własną mamę (do zakładu lecznictwa odwykowego)? Czy bank ma prawo zmusić mnie do spłaty kredytu, który zaciągnęła moja mama? Mama ma 62 lata i jest alkoholiczką. Kilka lat temu straciła przez to pracę. Mama mieszka z moim bratem i j
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »