.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przymusowe doprowadzenie a pobyt za granicą

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 02.04.2012

Dwa lata temu, chcąc chronić kolegę, który miał problemy z prawem, wziąłem jego winę na siebie. Sprawa dotyczyła skradzionego biletu. Aktualnie mieszkam za granicą, lecz dowiedziałem się, że w moim mieszkaniu w Polsce była policja – chodziło o przymusowe doprowadzenie. Okazało się, że jestem oskarżony z artykułu 291 Kodeksu karnego. Nie wiem, co mam zrobić. Czy koniecznie muszę jechać do Polski i przyznać się do złożenia fałszywych zeznań? Co mi grozi?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści pytania wynika, że sąd zadecydował o zastosowaniu wobec Pana kary porządkowej w postaci przymusowego doprowadzenia za nieusprawiedliwione niestawiennictwo. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż każdy, kto zostanie wezwany przez organy procesowe w charakterze świadka, ma obowiązek stawić się na termin przesłuchania w miejscu i czasie oznaczonym w wezwaniu. Oprócz stawiennictwa obowiązkiem świadka jest pozostawanie do dyspozycji organu procesowego do czasu, gdy zostanie przez niego zwolniony z tego obowiązku.

 

Konsekwencje z powodu niestawiennictwa mogą być zastosowane tylko w sytuacji, gdy osoba wezwana w charakterze świadka musi być o fakcie wezwania powiadomiona w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Tylko w takim wypadku można wobec tej osoby wyciągać konsekwencje z powodu niestawiennictwa.

 

W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa świadek powinien liczyć się z tym, że organ procesowy może zastosować wobec niego kary porządkowe przewidziane w rozdziale 31 Kodeksu postępowania karnego. Ustawodawca wprowadził trzy formy tych kar, a mianowicie:

 

  • kara pieniężna,
  • przymusowe doprowadzenie,
  • aresztowanie porządkowe.

 

Przymusowe doprowadzenie może być zastosowane tylko i wyłącznie w przypadku uporczywego uchylania się od złożenia zeznań, a zatem w sytuacji, gdy świadek wielokrotnie nie stawi się na wezwanie bez usprawiedliwienia bądź gdy zastosowana kara pieniężna nie spełni swojego celu. W mojej ocenie niestety nie ma szans na uniknięcie złożenia zeznań.

 

Najlepszym rozwiązaniem będzie udanie się do prokuratora prowadzącego sprawę i wskazanie na wszystkie okoliczności sprawy. Kto – składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy – zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat.

 

Obecność oskarżonego na rozprawie jest nie tylko jego prawem, lecz także obowiązkiem. Od zasady tej dopuszczalne są jednak ustawowe odstępstwa przewidziane w postępowaniu uproszczonym, w postępowaniu w sprawach z oskarżenia prywatnego, w postępowaniu nakazowym, w sprawie o wydanie wyroku łącznego. Nie ulega zatem wątpliwości, iż Pana stawiennictwo na rozprawie jest obowiązkowe.

 

Ponadto należy wskazać, iż najlepszym rozwiązaniem jest przyznanie się do składnia fałszywych zeznań, albowiem kara grożąca za to przestępstwo jest dużo mniejsza niż za przestępstwo, o które jest Pan oskarżony. Skutkiem takiego zachowania będzie jednak wydanie winnego, co grozi wszczęciem postępowania karnego przeciwko niemu.

 

Nie ulega wątpliwości, iż powiadomienie organów ścigania o fakcie złożenia fałszywych zeznań i chęci wycofania się z nich nie może się odbyć tylko i wyłącznie w drodze korespondencji listownej. Najlepiej będzie przyjechać do Polski i od razu złożyć stosowne oraz wyczerpujące wyjaśnienia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl