Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, kto ponosi koszty?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 06.09.2016

Wierzyciel mojej zmarłej matki założył sprawę o stwierdzenie nabycia spadku po niej. Niedługo odbędzie się rozprawa. Ja odrzuciłem spadek, ale mam małoletnie dziecko, które dziedziczy z dobrodziejstwem inwentarza. Zmarła babcia nie pozostawiła żadnego majątku, a jedynie długi. Co mam zrobić, aby się upewnić, że dziecko nie odziedziczy długów? Jak uniknąć ewentualnych kosztów sądowych np. spisu inwentarza?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

 

Ważna jest tu data, kiedy Pan odrzucił spadek. Ma ona o tyle istotne znaczenie, że Pana dzieci z urzędu dziedziczą spadek z dobrodziejstwem inwentarza, jako osoby małoletnie, ale mają także prawo odrzucić spadek. Odrzucenie spadku wymaga jednak uzyskania uprzedniej zgody sądu rodzinnego na oświadczenie Pana i matki dziecka w tym przedmiocie. Innymi słowy, jeżeli od Pana oświadczenia o odrzuceniu spadku nie upłynęło więcej aniżeli 6 miesięcy (im mniej tym lepiej), proszę natychmiast złożyć do sądu wniosek o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego. Sądem właściwym do rozpatrzenia takiego wniosku jest sąd rejonowy wydział rodzinny właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka. Opłata sądowa od wniosku wynosi 40 zł i powinna być uiszczona wraz z wnioskiem, poprzez naklejenie znaków opłaty sądowej na wniosek (do zakupu w kasie sądu) lub na rachunek bankowy sądu do ustalenia na stronie internetowej sądu.

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zadłużenie babci, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka i Pana oświadczenie o odrzuceniu spadku. Wniosek powinien podpisać Pan i matka dziecka. Złożenie do sądu wniosku powoduje zawieszenie terminu 6-miesięcznego na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego. Po uzyskaniu orzeczenia sądu z wyrażoną zgodą należy niezwłocznie udać się z tymże do notariusza i szybko składać oświadczenie o odrzuceniu spadku. Najlepiej uczynić to w 22 dniu od wydania postanowienia. Od wydania postanowienia do jego uprawomocnienia musi upłynąć 21 dni. Wówczas składa Pan do sądu wniosek o wydanie postanowienia z adnotacją o prawomocności (wniosek podlega opłacie w kwocie 6 zł od strony) i czeka na dostarczenie przez sąd. Zasadnym jest jednak udanie się bezpośrednio do sądu i poproszenie o wydanie postanowienia od ręki z uwagi na krótki czas na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.

 

Zachodzi zatem pytanie: kiedy Pan odrzucił spadku?

 

Jeśli upłynęło już 6 miesięcy, wówczas brak oświadczenia spadkobiercy w przedmiocie odrzucenia spadku jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku*. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Sąd z urzędu, po wydaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zarządzi spis inwentarza po zmarłej. Koszty takiego spisu ponosić będzie wierzyciel. W przypadku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku (postępowanie nieprocesowe) każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Jako że Pan w żaden sposób nie sprzeciwia się stwierdzeniu spadku przez dziecko, a zatem nie powinien mieć zastosowania przepis art. 520 § 2 K.p.c., zgodnie z którym – jeżeli jednak uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani w wyniku postępowania lub interesy ich są sprzeczne, sąd może stosunkowo rozdzielić obowiązek zwrotu kosztów lub włożyć go na jednego z uczestników w całości. To samo dotyczy zwrotu kosztów postępowania wyłożonych przez uczestników.

 

Zatem w mojej ocenie nie można Pana jako rodzica obciążyć kosztami postępowania, albowiem stwierdzenia nabycia spadku Pan nie kwestionuje. Nabycie następuje bowiem z mocy prawa, jeśli w terminie nie zostało złożone odpowiednie oświadczenie woli.

 

 

 

* Opis sprawy z września 2015 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus siedem =

»Podobne materiały

Spadek dla dziecka a konieczność ustanowienia pełnomocnika

W imieniu córki przyjęłam po zmarłym ojcu spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Były mąż miał sporo długów, ale po sprzedaży jego domu zostaną one spłacone, a reszta środków będzie rozdzielona między spadkobierców. Wkrótce jednak przeprowadzamy się za granicę, nie mogę więc pilnować wszystkich formal
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »