.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza a nachalne roszczenia wierzycieli

Autor: Przemysław Gogojewicz • Opublikowane: 30.03.2010

Trzy lata temu w wypadku zmarła nasza córka. Miała kredyt w wysokości 3000 zł zaciągnięty w banku. Mimo upływu czasu sprawa spadkowa (przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza) wciąż trwa. Sąd w postanowieniu nakazał komornikowi dokonanie spisu inwentarza – czy sąd poinformował go o tej czynności, czy powinien to zrobić spadkobierca? Odsetki od zadłużenia wciąż rosną, a korespondencja z banku (wcześniej), a obecnie z firmy windykacyjnej, wciąż przychodzi, mimo że bank był o wszystkim poinformowany. Jest to dla nas trudne i bolesne, jak mamy dalej postępować?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Procedury banku, który występuje jako wierzyciel, oraz postępowanie innych wierzycieli mają to do siebie, że często podejmowana jest próba uzyskania od dłużnika lub jego spadkobierców sumy zadłużenia wraz z odsetkami za zwłokę. Jest to normalne postępowanie wierzyciela związane z osobą dłużnika lub jego następców prawnych. Dlatego warto uzbroić się w cierpliwość i do czasu zakończenia sprawy spadkowej jedynie informować o śmierci dziecka oraz o tym, że trwa postępowanie spadkowe po zmarłej, a Państwo przejmują spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Warto pamiętać, że na podstawie art. 1012 Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) „spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić”.

 

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza więc, że nie odpowiadają Państwo za długi swojego dziecka, o czym warto informować wierzyciela. Po zakończeniu postępowania spadkowego warto poinformować go również o postanowieniach sądu. W tym przypadku możemy mieć także do czynienia z przedawnieniem na podstawie art. 118 Kodeksu cywilnego: „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata”. Warto o tym również poinformować wierzyciela.

 

Obowiązek powiadomienia komornika spoczywa na organach sądu. Zgodnie z art. 635 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego „Sąd dokonuje zabezpieczenia spadku na wniosek lub z urzędu […] Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku i o spisie inwentarza sąd zleca komornikowi lub innemu organowi”.

 

Warto wiedzieć, że postanowienie ulega wykonaniu z chwilą jego wydania. Sąd może wstrzymać wykonalność zaskarżonego postanowienia.

 

Na postanowienie sądu w sprawie zabezpieczenia spadku przysługuje zażalenie. Zasięg postępowania sądu w przedmiocie zabezpieczenia spadku jest ograniczony wyłącznie do rzeczy pozostających do chwili otwarcia spadku we władaniu spadkodawcy, które znajdują się w okręgu tego sądu. Jeśli rzeczy należące do zmarłego znajdują się w okręgach kilku sądów, do zabezpieczenia spadku właściwe są wszystkie te sądy.

 

Do zabezpieczenia spadku właściwy jest sąd, w którego okręgu znajdują się rzeczy będące w chwili otwarcia spadku we władaniu spadkodawcy. Sąd, który nie jest sądem spadku, zawiadomi o dokonanym zabezpieczeniu sąd spadku. Spadek zabezpiecza się, gdy z jakiejkolwiek przyczyny grozi naruszenie rzeczy lub praw pozostałych po spadkodawcy, zwłaszcza przez usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie albo nieusprawiedliwione rozporządzenie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl