Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przyjęcie lub nieprzyjęcie nowego stanowiska po urlopie wychowawczym

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 16.06.2010

Niedługo wracam do pracy po urlopie wychowawczym. Przedtem byłam kierownikiem jednego z oddziałów. Moje stanowisko obecnie jest zlikwidowane z powodu połączenia kilku oddziałów. Zostanie mi zaproponowane nowe stanowisko, mimo że brakuje etatów (spodziewam się więc zwolnienia). Co się stanie, jeśli przyjmę proponowane stanowisko, a co – jeśli nie przyjmę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 1864 Kodeksu pracy „pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem”.

 

Z powyższego przepisu wynikają dość istotne konsekwencje zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Mianowicie, po powrocie podwładnego z urlopu wychowawczego pracodawca jest zobowiązany dopuścić go do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym. Również wynagrodzenie za pracę nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

 

Mianem stanowiska równorzędnego określa się takie, które gwarantuje wynagrodzenie na dotychczasowym poziomie i zapewnia dotychczasową pozycję zawodową oraz możliwości awansowe niemniejsze od posiadanych poprzednio (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27.09.1979 r., sygn. akt I PZP 37/79). Przy zatrudnieniu pracownicy, po zakończonym urlopie wychowawczym, na stanowisku innym niż zajmowane przed urlopem, jednakże równorzędnym lub odpowiadającym jej kwalifikacjom, za wynagrodzeniem nie niższym od pobieranego przed tym urlopem nie jest wymagane wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy. Podkreśla to wyrok Sądu Najwyższego z dnia 01.10.1984 r. (sygn. akt I PRN 129/84).

 

Pracownica jest szczególnie chroniona przed wypowiedzeniem umowy o pracę od dnia złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Gdy zatem zakończy się okres wykorzystywania urlopu – pracownica przestaje też być chroniona przed wypowiedzeniem.

 

Zdarza się jednak, że pracodawca nie może zaproponować pracownikowi żadnego stanowiska, nawet niższego od zajmowanego przed urlopem.

 

W takiej sytuacji pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 03.11.1994 r. (sygn. akt I PRN 77/94) dopuścił tę możliwość, jeżeli pracodawca nie może zatrudnić pracownika na jakimkolwiek z wyżej opisanych stanowisk (tj. stanowisku dotychczasowym, równorzędnym lub innym, odpowiadającym kwalifikacjom). Wyrok ten zapadł właśnie w odniesieniu do pracownika powracającego z urlopu wychowawczego.

 

Reasumując powyższe, uważam, że jeśli odmówi Pani przyjęcia zaproponowanego przez pracodawcę stanowiska, wówczas pracodawca będzie Pani mógł wypowiedzieć umowę o pracę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus osiem =

»Podobne materiały

Powrót do pracy po urlopie wychowawczym

Po urlopie wychowawczym chcę wrócić do pracy na pół etatu. Pracodawca nie chce mnie przyjąć na poprzednie stanowisko – twierdzi, że potrzebuje kogoś na pełny etat. Zaproponował mi w zamian stanowisko w innym dziale (na którym w uposażeniu nie ma kwartalnej premii i służbowego samochodu). Czy t

Które dziecko upoważnia mnie do przejścia na urlop wychowawczy?

Pracuję jako nauczyciel; urlop macierzyński, dodatkowy macierzyński, rodzicielski oraz wypoczynkowy kończy mi się 29 kwietnia. Chciałabym po jego zakończeniu przejść na urlop wychowawczy na zdrowe dziecko (ma rok) lub na dziecko niepełnosprawne (ma 10 lat). Który z tych urlopów będzie dla mnie korzy

Wysłanie pracowników na zaległy urlop

W zakładzie pracy obowiązuje plan urlopów. Pracodawca wysłał prośbę do wszystkich pracowników, aby złożyli wnioski urlopowe. Kilku z nich nie złożyło wniosków. Są to osoby, które posiadają znaczną ilość urlopu z lat ubiegłych. Jak mogę wysłać tych pracowników na chociażby zaległy urlop?

Jak obliczyć czas i wynagrodzenie na urlopie?

Przebywam na kończącym się niedługo urlopie macierzyńskim. Później planuję iść na urlop wypoczynkowy. Jak go obliczyć? Czy za ten rok i poprzedni przysługuje mi po 26 dni? Czy za 2015 r. zaległy urlop również mi się należy? Czy w wynagrodzeniu za urlop zostanie ujęta tylko podstawa, czy również wysł

Czy soboty mogą być wliczane do urlopu wypoczynkowego?

Mam umowę na pełny wymiar czasu pracy, 40 godzin tygodniowo w rozliczeniu trzymiesięcznym. Pracuję sześć dni w tygodniu – od poniedziałku do soboty w ten sposób, że przez 5 dni pracuję po 9 godzin, natomiast w soboty po 5 godzin. Za sobotę co dwa tygodnie dostaję jeden dzień wolnego. Czy sobot

Podział urlopu na części

Czy na wniosek pracownika pracodawca może dokonać podziału urlopu na części, z których żadna nie obejmie co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych? Pracownik chciałby podzielić przysługujący mu urlop w ten właśnie sposób. Czy pracodawca może przyjąć taki wniosek?

Urlop okolicznościowy na obronę pracy licencjackiej

W momencie przyjęcia mnie do nowego miejsca pracy pracodawca słownie wysłał mnie na podniesienie kwalifikacji (studia). Niedawno nastąpiła zmiana pracodawcy, który oznajmił, że nie należy mi się urlop okolicznościowy. Zbliża się obrona mojej pracy licencjackiej. Czy będę miała na tę okazję urlop oko

Wniosek o urlop wypoczynkowy i wychowawczy a kolejna ciąża

Po urlopie macierzyńskim wykorzystuję zaległy urlop wypoczynkowy. Jednocześnie z wnioskiem o urlop wypoczynkowy złożyłam wniosek o urlop wychowawczy, który będzie trwał od początku lipca przez 3 miesiące. Okazało się, że jestem w ciąży. Czy mogę anulować teraz urlop wychowawczy? Jeśli nie to, czy po
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »