Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeznaczenie środków na cele mieszkaniowe córki a podatek

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 28.11.2019

Posiadam dom mieszkalny, w którym do dziś zamieszkuję.Trzy lata temu zakupiłem dla córki mieszkanie. W zeszłym roku je sprzedałem i wybudowałem za kwotę ze sprzedaży dom dla córki (darowizna). Teraz US domaga się ode mnie podatku z powodu przeznaczenia środków na cele mieszkaniowe nie własne, ale córki. Czy słusznie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przeznaczenie środków na cele mieszkaniowe córki a podatek

Fot. Fotolia

Kiedy opodatkowaniu podlega sprzedaż nieruchomości?

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt. 8 ustawy PIT opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości jeżeli zostało dokonane w ciągu 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie. Jeżeli zatem zakupił Pan mieszkanie trzy lata temu, to okres opodatkowania trwa do 31.12.2020 r. Oznacza to, ze sprzedaż mieszkania w zeszłym powoduje powstanie obowiązku podatkowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

Własne cele mieszkaniowe - zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości

Powstanie obowiązku podatkowego nie zawsze musi prowadzić do zapłaty podatku, ponieważ podatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 131 ustawy PIT. Zgodnie z tym przepisem „zwolnieniem od podatku objęto dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Zwolnienie przysługuje, jeśli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych”.

 

Oznacza to, że zwolnienie to będzie obejmowało część dochodu, która odpowiada proporcjonalnie udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętym przychodzie z odpłatnego zbycia.

Jakie wydatki uważa się za wydatki na własne cele mieszkaniowe?

Na podstawie art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a i d oraz ust. 26 za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, uważa się wydatki poniesione na nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem.

 

Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach. W przypadku, gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.

 

W opisanym przepisie wskazano jedynie, że przychód ze sprzedaży nieruchomości ma zostać przeznaczony na własne cele mieszkaniowe. Nie wskazano natomiast, jak długo nieruchomość ma być wykorzystywana na cele mieszkaniowe. W związku z tym kwestia, czy możliwa jest darowizna nabytego mieszkania pozostaje niestety sporna i niewyjaśniona w przepisach.

Darowizna nieruchomości przeznaczonej na własne cele mieszkaniowe

Z jednej strony ustawa nie przewiduje żadnego okresu, przez który nowa nieruchomość ma spełniać własne funkcje mieszkaniowe. Dodatkowo żaden przepis nie zakazuje dokonywania darowizny takiego mieszkania. W świetle obowiązujących przepisów jest to zatem działanie zgodne z prawem, które nie powinno powodować utraty prawa do zwolnienia od podatku.

 

Przykładowo w wyroku WSA w Łodzi z dnia  24 lutego 2012 r., sygn. akt I SA/Łd 1639/11, czytamy, że „wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, jednak nie w celu zamieszkiwania w tym lokalu, lecz w celu odsprzedaży go z zyskiem lub też w celu wynajmowania go i uzyskiwania z tego tytułu przychodu z najmu, nie spełnia warunku zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. W takim wypadku celem działania podatnika nie jest dążenie do spełnienia, zrealizowania potrzeby mieszkaniowej, ale dążenie do osiągnięcia zysku. Nabywane mieszkanie jest środkiem do jego osiągnięcia”.

 

Proszę zauważyć, że powyższy wyrok odmawia prawa do zastosowania zwolnienia w przypadku nabycia nieruchomości, która następnie zostaje wykorzystywana do osiągnięcia zysku. Nic nie mówi natomiast o czynnościach nieodpłatnych, czyli np. darowiźnie.

 

W świetle powyższych interpretacji uważam, że pomimo dokonania darowizny nieruchomości córce są podstawy do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 131 ustawy PIT.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero minus 5 =

»Podobne materiały

Założenie działalności gospodarczej jako sposób na obniżenie podatków

Jestem zatrudniony w budżetówce. Z uwagi na dość wysokie zarobki rozważam dodatkowo prowadzenie działalności. Rozliczam się z żoną, niemniej w dalszym ciągu mam dopłaty do PIT-37. Zastanawiam się nad założeniem działalności gospodarczej w celu obniżenia podatków. Co mógłbym zyskać, zakładając działa

 

Zakończenie leasingu - prywatny wykup i sprzedaż samochodu a podatki

Kończy mi się leasing samochodu wziętego na firmę i chcę wziąć nowy, a stary przerejestrować prywatnie na siebie, a potem sprzedać. Jak to zrobić, żeby nie wejść w konflikt z urzędem skarbowym, a jednocześnie nie zapłacić ani podatku dochodowego, ani VAT-u i żeby wszystko było lege artis?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »