Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przestępstwo oszustwa – poprzestać na umowie czy zgłosić się na policję?

Autor: Krzysztof Tyła • Opublikowane: 22.03.2012

Narzeczona mojego syna wyłudziła od naszej rodziny pieniądze na rzekome operacje swojej chorej matki. Wyszło jednak na jaw, że to wszystko było kłamstwem, matka jest zdrowa i nic nie wiedziała o całej sprawie. Narzeczona przyznała się do kłamstwa i do wydania pieniędzy na własne potrzeby. Nie jest w stanie oddać tak dużej kwoty (oddała na razie część), zaproponowaliśmy spłatę na raty. Nie wiemy, czy lepiej podpisać umowę, czy zgłosić sprawę na policję. Prosimy o poradę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie art. 286 § 1 Kodeksu karnego przestępstwo oszustwa dopuszcza się ten, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania; podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. W okolicznościach przedstawionej sprawy mamy do czynienia z niekorzystnym rozporządzeniem Państwa majątkiem poprzez wprowadzenie Państwa w błąd, co oznacza, że takie działanie wypełnia znamiona czynu określonego w powyżej cytowanym przepisie.

 

W pierwszej kolejności należałoby zabezpieczyć się w taki sposób, że gdyby pieniądze nie zostały zwrócone, można by uzyskać dla Państwa tzw. nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. W przypadku wydania nakazu zapłaty przez sąd będą mogli Państwo domagać się uzyskania zabezpieczenia komorniczego na majątku dłużniczki, a w dalszej kolejności, po uzyskaniu tzw. klauzuli wykonalności, żądać zaspokojenia się z jej majątku, tzn. przeprowadzić egzekucję. Uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym jest również z punktu widzenia kosztów sądowym dla Państwa najkorzystniejszym rozwiązaniem, gdyż opłata sądowa stanowi jedynie 1/4 standardowo liczonej opłaty sądowej.

 

Tak też, zgodnie z art. 485 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, „sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu:

 

  1. dokumentem urzędowym,
  2. zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem,
  3. wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu,
  4. zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym”.

 

W Państwa sytuacji najlepszym rozwiązaniem byłoby wysłanie do osoby, która wyłudziła pieniądze, wezwania do zapłaty (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) kwoty jeszcze Państwu należnej, z zastrzeżeniem, że jeśli osoba, która wyłudziła pieniądze, nie dokona zapłaty w terminie wyznaczonym w wezwaniu do zapłaty, skierują Państwo sprawę na drogę sądową oraz zawiadomią Państwo organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 Kodeksu karnego. Warto również wskazać, że są Państwo skłonni rozłożyć należność na raty i że w tym celu są mogą Państwo podpisać porozumienie w sprawie spłaty długu wraz z harmonogramem spłat poszczególnych rat, a w przypadku uchybienia spłaty chociażby jednej z rat, całość Państwa należności zostanie postawiona w stan wymagalności. Oświadczenie powinno być skonstruowane w taki sposób, aby z jego treści wynikało, że całość należnej Państwu kwoty została przez dłużniczkę uznana jako dług.

 

Tym samym zostanie spełniony warunek, o którym mowa w powyżej cytowanym art. 485 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego, i w przypadku niedokonania spłaty długu będą mogli Państwo uzyskać nakaz zapłaty przeciwko dłużniczce, jak i rozważyć możliwość zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + zero =

»Podobne materiały

Wyłudzenie środków pieniężnych

Moja partnerka otrzymała kilkakrotnie telefony z propozycją przeprowadzenia kampanii reklamowej jej firmy w Internecie. Nie zgadzała się na taką usługę, nie zawarła żadnej umowy. Później zaczęły przychodzić do niej faktury za rzekomą usługę, które naszym zdaniem były próbą wyłudzenia środków pienięż

 

Przestępstwo internetowe

Mój syn kilka lat temu dopuścił się przestępstwa internetowego, w związku z którym został skazany na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata. Niestety w ciągu okresu próby kupił konto bankowe założone na tzw. słupa, które posłużyło mu do kolejnego oszustwa. Poszkodowana osoba zgłosi

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »