Mamy 10 452 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Postępowanie w sprawach nieletnich

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 09.04.2013

Moja trzynastoletnia córka brała niewielki udział w tworzeniu obraźliwego profilu nauczyciela na portalu społecznościowym: było to jedno logowanie i stworzenie jednego wpisu (napisała, jak twierdzi, że ów nauczyciel jest „najgorszym nauczycielem w szkole”). Nauczyciel zgłosił to na policję. Córka do tej pory nie miała konfliktów z prawem, przyznała się do winy i przeprosiła. Jak wygląda postępowanie w sprawach nieletnich i jakie są możliwe konsekwencje takiego czynu?

 

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Z treści Pana pytania wynika, że córka dokonała jedynie jednego wpisu na profilu w portalu społecznościowym stworzonym przez jej kolegę, w celu – jak mniemam – znieważenia nauczyciela.

 

Nie bez znaczenia w tej sprawie jest wiek Pana córki, czyli 13 lat. Zastosowanie ma tutaj bowiem ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

 

Jak czytamy w preambule tej ustawy, została ona wprowadzona „w dążeniu do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich i stwarzania warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem bądź z zasadami współżycia społecznego, oraz w dążeniu do umacniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej i poczucia odpowiedzialności rodzin za wychowanie nieletnich na świadomych swych obowiązków członków społeczeństwa”.

 

Przepisy ustawy stosuje się w zakresie postępowania w sprawach o czyny karalne – w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17.

 

„Zdaniem W. Radeckiego wzmożona ochrona prawa przysługuje funkcjonariuszowi publicznemu, jeżeli naruszono jego nietykalność cielesną (art. 222), dokonano na niego czynnej napaści (art. 223) lub znieważono go podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych (art. 226) (zob. W. Radecki, Status prawny..., s. 36). Opisane w art. 222, 223 i 226 zamachy na funkcjonariusza publicznego są karalne na podstawie tych przepisów, jeżeli nastąpiły:


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

  1. podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,
  2. podczas pełnienia obowiązków służbowych, ale bez jakiegokolwiek związku z nimi,
  3. w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, ale poza czasem ich pełnienia*.”

 

Zgodnie z art. 63 Karty Nauczyciela – „nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)”.

 

Nie ulega wątpliwości, że zachowanie Pana córki miało związek z pełnieniem obowiązków służbowych przez nauczyciela. Nie ma przy tym żadnego znaczenia, czy obowiązki te pełnił w danym momencie, czy też był poza czasem ich pełnienia.

 

Zgodnie z art. 6 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich „wobec nieletnich sąd rodzinny może:

 

1) udzielić upomnienia,

2) zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia,

3) ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna,

4) ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania – udzielających poręczenia za nieletniego,

5) zastosować nadzór kuratora,

6) skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją,

7) orzec zakaz prowadzenia pojazdów,

8) orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego,

9) orzec umieszczenie w rodzinie zastępczej, w odpowiedniej placówce opiekuńczo-wychowawczej albo ośrodku szkolno-wychowawczym,

10) orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym,

11) zastosować inne środki zastrzeżone w niniejszej ustawie do właściwości sądu rodzinnego, jak również zastosować środki przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym”.

 

W mojej opinii w przypadku Pana córki należy się skupić na treści dokonanego wpisu. Jeżeli bowiem jest prawdą, że córka napisała o nauczycielu, że „jest najgorszym nauczycielem w szkole”, nie można według mnie doszukiwać się w tym sformułowaniu czynu karalnego, ponieważ „znamię «znieważa» należy interpretować w ten sam sposób, jak w przypadku przestępstwa zniewagi określonego w art. 216. Przez zniewagę należy rozumieć takie zachowanie sprawcy, które polega na wyrażeniu ujemnej oceny zachowania w stosunku do osoby, względem której jest kierowana. Może ona przybrać różną postać, np. wypowiadania słów obelżywych, wykonywania gestów, znaków o charakterze lekceważącym. Może mieć formę pisemną lub ustną, rysunku albo druku. Podmiotem, do którego zniewaga jest kierowana, ma być funkcjonariusz publiczny albo osoba przybrana mu do pomocy”**.

 

Według mnie należy bronić poglądu, że córka dopuściła się jedynie oceny nauczyciela. Nie można bowiem twierdzić, iż zwrot „najgorszy nauczyciel w szkole” jest zwrotem znieważającym w ustach trzynastoletniej uczennicy. Tym niemniej niezbędne jest wykazanie, że sprawca miał zamiar znieważyć nauczyciela. Sprawca ma działać z zamiarem znieważenia.

 

Do znieważenia dojdzie natomiast na pewno w sytuacji użycia słów niecenzuralnych wobec nauczyciela. Tego rodzaju treści nie będą budzić wątpliwości co do tego, że należy je traktować jak zniewagę.

 

Sprawy nieletnich należą do właściwości sądu rodzinnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Właściwość miejscową sądu rodzinnego ustala się według miejsca zamieszkania nieletniego.

 

Reasumując: niezwykle trudno będzie zakwalifikować zachowanie Pana córki jako wypełniające znamiona czynu, o którym mowa w art. 226 K.k., pod warunkiem że treść wpisu, którą Pan podał, jest prawdziwa. Nie bez znaczenia jest także fakt, że córka przeprosiła nauczyciela. W mojej ocenie po przeprowadzeniu postępowania sąd rodzinny – mając na uwadze przepisy dotyczące nieletnich – zapewne odstąpi od wymierzenia kary Pańskiej córce, a jeżeli już ją zastosuje (dokonując nadinterpretacji zachowania córki) – będzie to upomnienie i obowiązek ponownego przeproszenia nauczyciela.

 

 

 

 

* Najnowsze wydanie: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Szwarczyk A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, T. Bojarski, wyd. II, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007, s. 784.

** Tamże.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus 3 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Problemy wychowawcze a władza rodzicielska

Mamy troje dzieci – 16-letniego syna oraz dwie córki (roczną i trzyletnią). Z synem mamy wielkie problemy wychowawcze. Ucieka z domu, nie ma go po kilka tygodni. Dopuszcza się pobić, handlu narkotykami. Grozi matce i siostrom. Oczywiście nie uczęszcza do szkoły. Gdy nic nie pomagało, wyrzuciliśmy go z domu, mimo że bardzo go kochamy. Nie umiemy sobie poradzić z jego problemami wychowawczymi, czy możliwe jest zrzeczenie się władzy rodzicielskiej, żeby sąd umieścił go w jakimś ośrodku? Wiem, że w nich nie ma miejsc, dlatego myślimy o tak drastycznym kroku. Dodam, że syn ma kuratora. Czy i kiedy możemy złożyć taki wniosek?

Nieletni sprawca – odszkodowanie za włamanie do serwisu internetowego

Namierzyliśmy hakera, który włamał się do naszego serwisu internetowego. Okazało się, że jest nieletni. Ze względu na tę okoliczność postanowiliśmy sprawę zakończyć ugodowo, czyli zażądać tylko odszkodowania za poniesione przez nas straty. Zaproponowaliśmy pewną kwotę. Nie wiemy tylko, jaką spisać na tę okoliczność umowę, którą my i nieletni sprawca podpiszemy, tak aby wszystko było zgodnie z prawem. Właściwie czy taką ugodę ma podpisać nieletni sprawca, czy jego rodzice? Czy od tego typu odszkodowania trzeba zapłacić podatek?

Odpowiedzialność karna nieletnich

Moja piętnastoletnia córka znalazła telefon komórkowy i – ponieważ akurat jej aparat się zepsuł, a nie mogliśmy ustalić właściciela – zaczęła go używać (wykonała kilka połączeń). Została jednak namierzona przez policję i wezwana na rozprawę jako oskarżona. Osoba, która zgubiła telefon, wyceniła go na 500 zł. Jaka jest odpowiedzialność karna nieletnich w takich sprawch? Co może grozić córce i nam jako rodzicom (jestem nauczycielem)? Jaką linię obrony przyjąć? Dodam, że córka nie sprawia kłopotów wychowawczych, wcześniej kilka razy znajdowała w szkole zgubione przedmioty i zawsze odnosiła je do sekretariatu.

Czyn karalny nieletniego

Mój czternastoletni syn podpalił opuszczony dom. Na co dzień nie sprawia kłopotów wychowawczych – czyn karalny, który popełnił, był jednorazowym wybrykiem. Jakie konsekwencje może ponieść jako nieletni? Powiedziano mi, że sprawa trafi przed sąd rodzinny. Czy powinienem starać się o adwokata? Z jakimi kosztami muszę się liczyć?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »