Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przerwanie zasiłku chorobowego i otwarcie firmy

Autor: Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 23.08.2018

Jestem na zasiłku chorobowym do maja, pracodawca kończy działalność w marcu, a ja chcę otworzyć działalność od kwietnia z wykorzystaniem pełnomocnika w mojej przyszłej firmie. Co muszę zrobić, żeby ZUS nie zażądał ode mnie zwrotu pobranych zasiłków (ok. pół roku)? Z zasiłku za pozostały okres mogę zrezygnować, tylko nie wiem, w jaki sposób. Jak doprowadzić do przerwania zasiłku i bezpiecznego otwarcia firmy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasady i tryb ustalania oraz wypłaty świadczeń z tytułu niezdolności do pracy regulowane są w sposób wyczerpujący przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 1368).

 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy „ubezpieczony wykonujący pracę zarobkową w okresie orzeczonej niezdolności do pracy lub wykorzystujący zwolnienie niezgodnie z jego celem traci prawo do zasiłku za cały okres tego zwolnienia”. Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem orzecznictwa przepis ten należy interpretować ściśle, co nakazuje traktować każdy przypadek, choćby epizodycznego świadczenia pracy zarobkowej, jako okoliczność skutkującą pozbawieniem zasiłku za cały okres zwolnienia. Przyjąć zatem należy, że w zakresie, w jakim świadczenie chorobowe zostało wypłacone za cześć okresu zwolnienia, z chwilą utraty prawa do zasiłku, w stosunku do ubezpieczonego aktualny stanie się obowiązek jego zwrotu w całości.

 

Przez pojęcie pracy zarobkowej rozumieć należy wykonywanie czynności na podstawie różnych tytułów prawnych – stosunku pracy, umów cywilnoprawnych, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, samozatrudnienia, jak również stosunków korporacyjnych (por. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2005 r., sygn. akt II UK 154/04, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 maja 1996 r., sygn. akt III AUr 388/96).

 

Na tle tego stanowiska manifestowany przez Pana zamiar rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie orzeczonej niezdolności do pracy spełnia kryteria pracy zarobkowej, a tym samym może skutkować pozbawieniem uprawnienia do zasiłku, jak również powstaniem zobowiązania do jego zwrotu w wypłaconej części.

 

Zagadnienie okresu, za jaki możliwe byłoby pozbawienie uprawnienia do zasiłku w przypadku podjęcia pracy, było przedmiotem sporu w orzecznictwie. Istotnie, zarysował się również pogląd, zgodnie z którym utrata prawa do świadczenia dotyczy wyłącznie okresu zwolnienia, w którym ubezpieczony prowadził działalność zarobkową (np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2008 r., sygn. akt I UK 249/07). Stanowisko to jednak jest izolowane w orzecznictwie i nie jest przyjmowane za podstawę wykładni art. 17 ust. 1 ustawy.

 

Wspomniane wyżej rygory nie odnoszą się natomiast do osób, które w trakcie stwierdzonej niezdolności do pracy uzyskają od właściwego lekarza zaświadczenie o odzyskaniu zdolności do pracy i na jego podstawie podejmą następnie pracę zarobkową, a także powiadomią o tym fakcie organ rentowy. Pogląd taki zaprezentowany został w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2016 r., sygn. akt III UZP 15/15 i zachowuje swoją aktualność w praktyce orzeczniczej.

 

Jeżeli zatem stan zdrowia ubezpieczonego uzasadnia powrót do pracy, powinien uzyskać zaświadczenie od lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy, a następnie – przed podjęciem działalności zarobkowej – złożyć stosowne oświadczenie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Wówczas zasiłek zostanie wymierzony proporcjonalnie do okresu, w którym ubezpieczony był rzeczywiście niezdolny do świadczenia pracy, bez konsekwencji w postaci utraty prawa do zasiłku za cały okres zwolnienia.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III - siedem =

»Podobne materiały

Wysokość zasiłku rehabilitacyjnego

Pracuję od 1 sierpnia na stałe. Moje wynagrodzenie wynosi 10 tys. zł, od tej kwoty są odprowadzane składki ZUS. Obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim, czeka mnie rehabilitacja. Jaka będzie wysokość świadczenia w moim przypadku? 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »