.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przerwanie inwestycji z powodu wirusa a zakończenie prac

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 21.08.2020

Posiadam firmę budowlaną. W zeszłym roku zacząłem inwestycję budowy basenu na obiekcie w sanatorium. Nie podpisaliśmy żadnej umowy. Kończyłem etap budowy i klient płacił faktury VAT. Prace miały być zakończone zimą (styczeń, luty 2020). Klientka jednak zmieniła zdanie i chciała zakończenia prac w marcu. W marcu jednak zaczęła się pandemia koronowirusa i znowu nie mogłem dokończyć inwestycji, bo klientka wstrzymała pracę. Musiałem w zaistniałej sytuacji podjąć prace na innych obiektach basenowych, żeby moja firma nie zbankrutowała. Gdy obiekty hotelowe zostały ponownie otwarte, klientka zażądała zakończenia prac na jej obiekcie. Obecnie nie mam czasu ani możliwości, żeby dokończyć tę inwestycję; możliwy termin dokończenia to jesień 2020. Nie wiem, co mam w tej sytuacji zrobić, aby wyjść z twarzą i żeby klientka nie straszyła mnie kolejnymi pismami. Dodam, że klientka twierdzi, że poniosła koszty promocji oraz że za miesiąc kończy jej się dofinansowanie inwestycji ze środków europejskich.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przerwanie inwestycji z powodu wirusa a zakończenie prac

Brak umowy na wykonanie inwestycji

Odpowiadając na Pana pytanie, wyjaśniam, że skoro nie macie Państwo pisemnej umowy, to wszystko tak naprawdę jest kwestią dowodową i nieco ocenną, mam tu na myśli na przykład termin zakończenia prac na tym obiekcie, długość i zasady wprowadzonej przerwy w pracach itd. Jeżeli jednak się Państwo na jakiś termin umówiliście, to Pan niestety powinien go dotrzymać, chyba że doznał przeszkód w wykonaniu przedmiotu umowy ze strony klientki albo umówiliście się Państwo, że Pan wróci do prac po okresie epidemii, która, nota bene, się jeszcze nie skończyła. Z tego, co Pan pisze, inwestorka co najmniej 2 razy przerywała Panu prace.

Przerwanie inwestycji z powodu pandemii koronawirusa

Sama pandemia nie stanowiła przeszkody do prowadzenia prac budowlanych. Wiele placów budowy prowadziło normalnie prace, nie notuje się na rynku jakichś opóźnień z tego tytułu. Nawet odnoszę wrażenie, że wszyscy przyśpieszyli ich wykonywanie, na ile oczywiście było to możliwe. Aczkolwiek jeżeli umówił się Pan z inwestorką, że prace zostają zawieszone, to oczywiście czemu nie. W polskim prawie obowiązuje zasada swobody umów, więc można to dowolnie pomiędzy sobą ustalać.

 

Jeżeli jest to możliwe (nie ma w e-mailach czy pismach przyznanych odmiennych ustaleń), ja bym chyba przyjęła w Pana przypadku wersję, że inwestorka podziękowała Panu za współpracę, a więc że umowa została rozwiązana. Z tego, co Pan napisał, jest dla mnie bowiem oczywiste, że ona nie zgodzi się na przesunięcie terminu do jesieni 2020 roku, chociażby z uwagi na utratę dofinansowania, więc obawiam się, że propozycja tego rodzaju wywoła skutek zupełnie odmienny od zamierzonego.

Przesunięcie terminu zakończenia inwestycji

Niestety z powodu niewykonania umowy w terminie – teoretycznie ciąży na Panu odpowiedzialność odszkodowawcza z art. 471 Kodeksu cywilnego. Podobnie w zasadzie też na inwestorce. Przepis ten stanowi, że dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Dlatego trzeba w piśmie szczególnie mocno akcentować fakt, że to z powodu działań inwestorki budowa została wstrzymana i że nie umawiał się Pan z nią, że budowę Pan dokończy albo przynajmniej, że zakończy ją Pan w wakacje, choć obawiam się, że w wypadku – gdyby doszło do sporu sądowego – sąd nie uwierzy, że umówiliście się np. na termin jesienny z uwagi chociażby na wspomniane dofinansowanie. Przyjęcie założenia, że uzgodnienia Państwa obejmowały powrót na plac budowy, skutkują tym, że niestety jednostronne ustalenie terminu czy to przez inwestorkę czy Pana nie jest dopuszczalne. Albo od samego początku obejmowały to uzgodnienia, albo trzeba to uzgodnić wspólnie na ten moment.

 

Dobrym rozwiązaniem jest zawsze jednak pisemne dokumentowanie tego rodzaju czynności.

 

W tej sytuacji trzeba wyważyć argumentację tak, aby nie dać inwestorce przypadkiem powodu do roszczeń sądowych.

 

Oczywiście możemy dla Pana sporządzić pismo, na podstawie odrębnej wyceny, z zastrzeżeniem, że sporządzenie takiego pisma musiałaby poprzedzać analiza korespondencji pomiędzy Państwem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »