.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przerwa w stażu na nauczyciela mianowanego

Chciałabym prosić o poradę prawną odnośnie przerwy w stażu na nauczyciela mianowanego. Staż na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 01.09.2019 r. Przewidywana data zakończenia stażu to 31.05.2022 r. Na zwolnieniu ciągłym w ciąży byłam od 1.10.2021 r. do 25.02.2022 r. Macierzyński i rodzicielski od 26.02.2022r. do 24.02.2023 r. Potem będę wybierać zaległy urlop wypoczynkowy, który jest już powrotem do pracy. Nie wiem, czy dziecko dostanie się na przełomie kwietnia i maja do żłobka, dlatego nie wiem, czy nie będę musiała skorzystać z kilku miesięcy urlopu wychowawczego. Będąc na L4 i na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim nie przekraczam czasu przerwy (rok i 5 miesięcy). Czy po urlopie wypoczynkowym, jeśli wezmę wychowawczy na dwa miesiące, czy staż mi przepadnie? Czy te okresy się kumulują?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przerwa w stażu na nauczyciela mianowanego

Przerwy w stażu

Jak zapewne Pani wie, staż to okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, rozpoczętego i realizowanego w trybie i na zasadach określonych w przepisach rozdziału 3a (art. 3 pkt 3 Karty Nauczyciela). Istnieją pewne zasady związane z nieobecnością pracownika w pracy i wpływem tego na staż.

Wydłużenie stażu

W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu pozostawania w stanie nieczynnym, czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy związane z rodzicielstwem, o których mowa w art. 9d ust. 5a trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności.

 

Natomiast zgodnie z art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela w przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

 

W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności.

Maksymalny okres przerwy w stażu nauczyciela

W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z powodu korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem oraz nieobecności w pracy określonych w art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela, tj. w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu pozostawania w stanie nieczynnym, czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy, o których mowa w ust. 5a, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze, jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

 

By prawidłowo określić, czy nieobecność przekroczyła maksymalny okres, należy posiłkować się przepisami Kodeksu cywilnego. Stosujemy wówczas zasady związane z ciągłością terminu, ponieważ tylko nieprzerwana nieobecność trwająca dłużej odpowiednio niż rok lub rok i 6 miesięcy powoduje konieczność odbycia stażu od nowa w pełnym wymiarze.

 

W Pani przypadku nie będzie nieprzerwanego okresu 1 roku i 6 miesięcy, czyli nie będzie konieczności odbywania stażu od nowa. W Pani przypadku staż ulega przedłużeniu o czas trwania nieobecności zgodnie z powyższymi zasadami. Staż więc Pani nie przepadnie, nie ma kumulacji, bo okres ustawowy musi być nieprzerwany.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl