Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeprowadzka do Polski z USA i rozliczenie podatku

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 02.11.2011

W 2003 r. wraz z żoną wyjechaliśmy do USA na pobyt stały, jesteśmy obywatelami USA. Obecnie z powodów osobistych chcemy wrócić do Polski i już nie wyjeżdżać. W 2005 r. złożyliśmy PIT za pięć pierwszych miesięcy 2004 r. spędzonych jeszcze w Polsce, gdzie pracowaliśmy. Później rozliczaliśmy się już tylko w USA, które było naszym centrum życiowym. W jaki sposób rozliczyć jednak przychody z 2011 r., skoro planujemy wrócić np. 1 września?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Tytułem wstępu przypomnę, że osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów – jest to tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy. Zgodnie z wolą ustawodawcy „za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

 

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

 

Powyższe zasady stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska”.

 

Brak jest przepisów, które wskazywałyby wprost, co należy zrobić w takiej sytuacji jak Państwa, czyli wtedy, gdy zmiana miejsca zamieszkania następuje w trakcie roku podatkowego.

 

W praktyce przyjmuje się, iż właściwe jest (odnosząc już do Państwa przypadku i roku 2011) rozliczenie się w Polsce za okres od 1 września do 31 grudnia ze wszystkich osiągniętych od tego dnia dochodów bez względu na miejsce położenia źródła (zakładając przeniesienie z dniem 1 września miejsca zamieszkania) oraz z dochodów osiągniętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 1 stycznia 2011 do 31 sierpnia 2011 (jeśli jakiekolwiek były).

 

Analogicznie wskazuje wielu przedstawicieli doktryny, m.in. Paweł Ziółkowski:

 

„Powrót do Polski 10 lipca 2010 r. należy potraktować jako zmianę miejsca zamieszkania, oczywiście przy założeniu, że jest to powrót na stałe. W takim wypadku to, co zostało zarobione przez zmianą miejsca zamieszkania będzie opodatkowane w USA, a to, co zarobione po zmianie – w Polsce” (Vademecum Doradcy Podatkowego – 147426).

 

Analogicznie jest w przypadku roku 2003 – uważam, że postąpili Państwo słusznie; tu jednak zaznaczę, że jeśli nie doszło do przerwania bądź zawieszenia biegu terminu przedawnienia, to zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2003 uległo przedawnieniu z dniem 31 grudnia 2009 roku.

 

Winni Państwo złożyć NIP-3, w którym wskażą Państwo datę zmiany miejsca zamieszkania. Często jest tak, że podatnicy wracający po 183. dniu roku podatkowego NIP-3 składają dopiero w styczniu roku następnego; rozliczają rok, w którym wrócili i osiągali w Polsce dochody, w całości jako nierezydenci, tj. jako osoby niemające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegające obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i wskazują w nim zmianę miejsca zamieszkania z dniem 1 stycznia roku następującego po powrocie.

 

Często w podobnych sprawach przytaczane są postanowienia art. 4 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178), mają one natomiast zastosowanie w sytuacji, gdy w myśl postanowień art. 3 ust. 1 pkt 7 i 8 osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, tzn. gdy zachodzi kolizja ustawodawstw wewnętrznych obu państw w kwestii dotyczącej ustalenia miejsca zamieszkania, to:

 

  1. „będzie ona uważana za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym ona stale zamieszkuje. Jeżeli ona stale zamieszkuje w obydwu Umawiających się Państwach lub nie zamieszkuje w żadnym z Umawiających się Państw, to będzie uważana za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium tego Umawiającego się Państwa, z którym jej związki osobiste i majątkowe są ściślejsze (ośrodek powiązań osobistych),
  2. jeżeli nie można ustalić, w którym z Umawiających się Państw znajduje się ośrodek jej powiązań osobistych, to będzie ona uważana za mającą miejsce zamieszkania na terytorium tego Umawiającego się Państwa, w którym ona zazwyczaj przebywa,
  3. jeżeli ona zazwyczaj przebywa w obydwu Umawiających się Państwach lub nie przebywa w żadnym z Umawiających się Państw, to będzie ona uważana za mającą miejsce zamieszkania na terytorium tego Umawiającego się Państwa, którego jest obywatelem”.

 

Żaden z przywołanych przepisów nie odnosi się wprost do zmiany miejsca zamieszkania w trakcie roku.

 

Jak już wskazałem, uważam, że wracając w środku roku podatkowego, nie trzeba rozliczać w żaden sposób przychodów osiągniętych za granicami kraju uzyskanych przed zmianą miejsca zamieszkani – twierdzenie takie jest wyinterpretowywane z całości przepisów, nie ma jednej podstawy prawnej.

 

Przytoczony art. 4 to swoista norma kolizyjna, która w Państwa przypadku nie ma zastosowania, bowiem nie wystąpi kolizja.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy + 4 =

»Podobne materiały

Cel mieszkaniowy a darowizna nabytej nieruchomości

Siostry (mama i ciocia) otrzymały darowiznę od swoich rodziców (moich dziadków) w formie domku. Domek został sprzedany przed upływem 5 lat od faktu darowizny i aby uniknąć podatku, mama i ciocia przeznaczyły dokładnie całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży na zakup mieszkania (przy tym złożyły w urzędzie

 

Odroczenie wpłaty podatku od sprzedaży nieruchomości

Sprzedałem mieszkanie w 2008 r. tuż przed upływem 5 lat od jego nabycia. Niestety sprzedaż jest obciążona 10% podatkiem. Zadeklarowałem, że pieniądze zostaną przeznaczone na zakup w ciągu 2 lat nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Jedną czwartą kwoty, jaką uzyskałem ze sprzedaży, zwróciłem do

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »