Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeprowadzka do innego miasta z synem z poprzedniego związku

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 19.11.2019

Mam dziecko z poprzedniego związku, gdzie ojciec ma ograniczoną władzę i przysługuje mu prawo do współdecydowania w sprawach istotnych dla dziecka (edukacja i zdrowie). Mam nową rodzinę – męża i córkę, mieszka z nami oczywiście także mój syn. Czy mogę się z całą rodziną przeprowadzić do innego miasta w Polsce w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przeprowadzka do innego miasta z synem z poprzedniego związku

Określenie czy potrzebna jest zgoda ojca na zmianę zamieszkania dziecka

W pierwszej kolejności zasadne jest dokładne przeanalizowanie treści wyroku ograniczającego władzę rodzicielską ojcu dziecka. Głównie chodzi o to, czy sąd użył słowa „między innymi” w sentencji wyroku, czy też nie. Jeżeli ojciec ma prawo do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka w zakresie edukacji i zdrowia, wówczas nie widzę powodów do tego, by występować do sądu o zgodę na zmianę miejsca zamieszkania dziecka. Jeżeli jednak w treści wyroku wskazano, iż ojciec jest uprawniony do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka między innymi/w szczególności w zakresie edukacji i zdrowia, wówczas w mojej ocenie Pani jako matka celem zmiany miejsca zamieszkania dziecka, które zamieszkuje z Panią, winna Pani wystąpić o zgodę sądu.

Porozumienie rodziców na zmianę zamieszkania dziecka

Jako iż ustawodawca wskazuje, że o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, to jednak w przypadku braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Jak podnosi się w literaturze przedmiotu, „przepis ten wiąże się z treścią art. 93 § 1, z którego wynika, że zasada przynależności władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom nie oznacza wspólnego jej przysługiwania, tj. aby akty wykonywania tej władzy rodzice mogli podejmować tylko razem. Art. 97 § 1 wyjaśnia, że w zasadzie każde z rodziców władzę rodzicielską wykonuje osobno. Ważny wyjątek od tej zasady, co należy podkreślić, wynika z § 2 stanowiącego, że o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie” [M. Sychowicz i in. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2006].

 

Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, co do których brak porozumienia pomiędzy rodzicami, może nastąpić dopiero po umożliwieniu rodzicom złożenia oświadczeń woli, chyba że wysłuchanie ich byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami.

 

Podstawę prawną wniosku stanowi przepis art. 97 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz art. 582 Kodeksu postępowania cywilnego. Właściwy wyłącznie jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć. Innymi słowy, złożenie wniosku na podstawie art. 97 § 2 winno nastąpić w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania syna (zgodnie z wyrokiem rozwodowym). Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka podlega opłacie sądowej w wysokości 40 zł.

Rozstrzygnięcie przez sąd zmiany zamieszkania dziecka

Droga sądowa jest konieczna wówczas, gdy między Państwem nie będzie zgody na wyjazd syna z Panią, a z treści wyroku będzie wynikało, że ojciec ma prawo współdecydować między innymi w zakresie edukacji i zdrowia. Jeżeli życzą sobie Państwo, mogą takie porozumienie dla Państwa sporządzić.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus cztery =

»Podobne materiały

Uznanie dziecka przez nowego partnera matki

Mam dziecko z byłym partnerem, który obecnie przebywa w zakładzie karnym. Przed trafieniem do więzienia, a także potem, wielokrotnie groził mi śmiercią; często mnie bił, nawet jak byłam w ciąży; jest uzależniony od narkotyków. Nie uznał dobrowolnie dziecka, kiedy miał ku temu okazję. Wszystkie

 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca dziecka (Niemca)

Mam pytanie o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Otóż mam 2-letnią córkę z Niemcem, nie jesteśmy małżeństwem i nie jesteśmy razem. Córka urodziła się i wychowuje w Polsce, ale ojciec również ją uznał i ma podwójne obywatelstwo. Ojciec jej nie odwiedza i nie łoży na jej utrzymanie. Do tego wydzwania

 

Narażenie dziecka na niebezpieczeństwo

Były mąż „wsadził” naszego 13-letniego syna do pociągu relacji Katowice–Poznań bez mojej wiedzy i zgody. Do domu z dworca dziecko przywiózł kolega męża. Czy było to narażenie dziecka na niebezpieczeństwo?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »