Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeprowadzenie inwentaryzacji

Autor: Krystian Lenowiecki • Opublikowane: 20.02.2013

Miałam podpisaną umowę o odpowiedzialności materialnej. Umowę wypowiedziałam 5.07.2012 r. W jakim terminie powinna zostać przeprowadzona inwentaryzacja?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawą odpowiedzi na Pani pytanie będzie treść rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie.

 

Z Pani zapytania nie jest dla mnie jasne, czy chodzi o wypowiedzenie umowy o pracę, czy wypowiedzenie umowy o odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone, a zatem poinformuję o obu tych aspektach.

 

Zgodnie z § 19 ww. rozporządzenia:

 

„§ 19. 1. W razie wypowiedzenia przez jedną ze stron umowy o pracę z pracownikiem ponoszącym wspólną odpowiedzialność materialną zakończenie inwentaryzacji powinno nastąpić najpóźniej w dniu rozwiązania umowy o pracę.

 

2. W razie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia lub w razie wygaśnięcia umowy o pracę do przeprowadzenia inwentaryzacji należy przystąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę”.

 

Jeżeli wypowiedziała Pani umowę o pracę w dniu 5.07.2012 r., to do inwentaryzacji powinno dojść najpóźniej w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia tej umowy. Okresy wypowiedzenia wynikają z art. 34 i 36 Kodeksu pracy i zależne są od stażu pracy oraz rodzaju umowy o pracę.

 

Odpowiednio wynoszą one:

 

1. W przypadku umowy na okres próbny:

 

  1. 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
  2. 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
  3. 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

 

2. W przypadku umowy na czas nieokreślony:

 

  1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 

Jeśli chodzi o umowę na czas określony, to może ona zostać wypowiedziana z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia (o ile przewidziano to w umowie).

 

Zatem w tej sytuacji inwentaryzacja powinna zostać przeprowadzona odpowiednio w okresie wypowiedzenia po dniu 5.07.2012 r.

 

Jeżeli mówiąc o wypowiedzeniu umowy, miała Pani na myśli wypowiedzenie umowy o odpowiedzialności materialnej, to zastosowanie znajdą: § 20 i § 10 ww. rozporządzenia.

 

Zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia:

 

„§ 20. 1. W razie wypowiedzenia przez pracownika umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej albo odstąpienia od takiej umowy przez pracownika lub pracodawcę, pracownik ponosi wspólną odpowiedzialność materialną za szkodę w mieniu, której powstanie stwierdzono do dnia zakończenia inwentaryzacji, jeżeli zostanie ona rozpoczęta w wymaganym terminie; w razie bezskutecznego upływu terminu rozpoczęcia inwentaryzacji pracownik jest wolny od odpowiedzialności od dnia, w którym przestała go wiązać umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej”.

 

Natomiast § 10 rozporządzenia stanowi:

 

„§ 10. Pracownik może wypowiedzieć umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej na piśmie na czternaście dni naprzód. W takim przypadku do przeprowadzenia inwentaryzacji należy przystąpić przed upływem okresu wypowiedzenia tej umowy”.

 

Zatem inwentaryzacja powinna zostać rozpoczęta w terminie do 19.07.2012 r. Ogólna zasada jest taka, że do terminu nie liczymy dnia, w którym następuje określone zdarzenie – w tym przypadku wypowiedzenie umowy. Po bezskutecznym upływie ww. terminu będzie Pani wolna od odpowiedzialności za wykryte później niedobory.

 

 

*Stan prawny z dnia 12.07.2012 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero minus 1 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki