Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeoczenie obowiązku zgłoszenia firmy

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 20.07.2016

Prowadzę działalność handlową za pomocą kasy fiskalnej, zwolnioną z VAT. Dwa miesiące temu przekroczyłam limit zobowiązujący do zgłoszenia firmy do VAT. Przeoczyłam jednak obowiązek złożenia deklaracji. W tym czasie dokonywałam wciąż zakupów na faktury VAT. Kiedy odliczę je od obrotu, nie wychodzi mi VAT do zapłaty. Czy mam prawo odliczyć te faktury od sprzedaży i co dalej robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie jest to oczywiście komfortowa sytuacja, a z prawnego punktu widzenia wiele jej aspektów nadal budzi wątpliwości. Zaczynając jednak od podstaw. Obecnie ustawodawca zwalnia od podatku od towarów i usług (VAT) sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Zwalnia się od podatku również sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150 000 zł. Dopiero więc, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę 150 000 zł, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. Obowiązkiem podatnika jest złożenie zgłoszenia rejestracyjnego przed dniem, w którym utraci on prawo do zwolnienia (w przypadku utraty tego prawa).

 

Brak jest przepisu prawa, który zawierałby komplet norm postępowania w sytuacji niewywiązania się z obowiązku. W praktyce, w takich sytuacjach przyjmuje się z reguły następującą ścieżkę postępowania, tj. złożenie zaległego zgłoszenia VAT-R z dołączonym pismem z wyjaśnieniami przyczyn niezłożenia zgłoszenia w terminie, złożenie zaległych deklaracje VAT (również wraz z wyjaśnieniami), uregulowanie podatku wraz z odsetkami oraz koniecznie niezwłoczne (wraz z pierwszą czynnością) złożenie tzw. czynnego żalu (o nim informacje znajdzie Pani tu: http://www.eporady24.pl/czynny_zal,artykuly,15,93,569.html).

 

Dość dużo kontrowersji wiąże się z prawem do odliczenia podatku naliczonego sprzed ew. rejestracji. Zgodnie z krajową ustawą obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni (zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7), co wynika z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT. Norma wynikająca z tego przepisu wydaje się być sprzeczna z normami podatkowego prawa unijnego w tym zakresie. Konflikt ten był szeroko opisywany i analizowany w prasie branżowej. Jak konkluduje T. Krywan:

 

„Ostatecznie przyjęło się stanowisko, że brzmienie art. 88 ust. 4 u.p.t.u. wyłącza prawo do odliczania podatku naliczonego przez podatników niezarejestrowanych jako czynnych podatników VAT, lecz nie ma przeszkód, aby zaległych odliczeń podatnicy tacy dokonywali po zarejestrowaniu się jako podatnik. Stanowisko to reprezentowane jest zarówno przez sądy administracyjne” (T. Krywan, Odliczanie VAT naliczonego przed rejestracją podatnika).

 

Takie rozumienie tego przepisu pozwalające na odliczenie podatku naliczonego sprzed rejestracji po jej dokonaniu potwierdza orzecznictwo. Warto więc tu przytoczyć tezę wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 lipca 2011 r. (sygn. akt I FSK 1430/10): „Treść art. 88 ust. 4 u.p.t.u. nie wskazuje, aby do nabycia prawa do odliczenia podatku naliczonego konieczne było posiadanie statusu podatnika zarejestrowanego w momencie otrzymania faktur z tytułu nabycia towarów i usług. Jednak status podatnika VAT czynnego zarejestrowanego konieczny jest w momencie wykazywania odliczenia”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - dwa =

»Podobne materiały

Nowe stawki VAT 2011 r. – VAT na gazety PKWiU 58.13

Do końca 2010 r. na przygotowanie i druk bezpłatnej gazety spółdzielczej (PKWiU 58.13) obowiązywała stawka VAT 0%. Jaką stawką objęte są te gazety w tym roku?

Klasyfikacja usług kominiarskich

Jakim numerem klasyfikacyjnym są objęte usługi kominiarskie z zakresu czyszczenia przewodów kominowych wentylacyjnych, dymowych i spalinowych, a jakim usługi z zakresu przeglądu stanu technicznego, sprawności przewodów kominowych wentylacyjnych, dymowych i spalinowych? Jakim podatkiem VAT

Podatek VAT od nieruchomości zakupionej podczas licytacji komorniczej

Moja firma, która jest płatnikiem podatku VAT, zakupiła nieruchomość w drodze licytacji komorniczej. Zapłaciliśmy na konto podaną przez sąd kwotę zgodną z licytacją. Sądziłem, że powinniśmy otrzymać fakturę VAT, na której widniejąca zapłacona kwota jest kwotą brutto i od tej kwoty powinien być odpro
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »