.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeniesienie prawa własności nieruchomości na partnera

Autor: Michał Kibil • Opublikowane: 26.01.2010

Rok temu z partnerką kupiliśmy dom. Mamy wspólny kredyt, ale prawnym właścicielem nieruchomości jest moja partnerka. Chcielibyśmy przenieść prawa właściciela na mnie. Czy jest to możliwe i jak należy postępować?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przeniesienie prawa własności nieruchomości na partnera

Możliwość przekazania nieruchomości w Państwa sytuacji należy rozpatrzyć w kilku aspektach:

Prawne możliwości przekazania prawa własności nieruchomości

Zgodnie z art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) przekazanie prawa własności nieruchomości może nastąpić poprzez umowę sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inną umowę zobowiązującą do przeniesienia własności rzeczy. Umowa taka pod rygorem nieważności powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego (art. 158 § 1 K.c.). To samo dotyczy umów przeniesienia własności wykonujących uprzednie zobowiązania. Analogicznie można przekazać nie całość, a ułamkową część prawa własności nieruchomości

 

Nabyć prawo własności nieruchomości można również poprzez zasiedzenie. „Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny” bądź od lat trzydziestu, jeżeli uzyskał posiadanie w złej wierze (art. 172 K.c.).

Majątkowe ustroje małżeńskie

Przyjmując założenie, że w dniu nabywania przez Pana partnerkę nieruchomości nie pozostawał Pan z nią w stosunku małżeńskim, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nieruchomość ta w razie wejścia w związek małżeński nie będzie wchodziła w skład wspólności majątkowej. Tym samym pomimo zawarcia w związku małżeńskiego nadal nie będzie Pan współwłaścicielem nieruchomości.

 

Na marginesie należy wskazać, że jeżeli nie pozostając w związku małżeńskim, oboje Państwo zaciągnęliście kredyt, to solidarnie mogą Państwo rozporządzać przysporzeniem (to jest środkami finansowymi otrzymanymi w wyniku zaciągnięcia kredytu), a tym samym, jeżeli partnerka nabyła nieruchomość ze wspólnych środków, przysługuje Panu roszczenie regresowe o zwrot połowy przysporzenia. Oczywiście jest to jedynie prawo, z którego na żadnym z etapów Państwa związku nie musi Pan korzystać.

Przeniesienie prawa do nieruchomości a podatek

Niezależnie od formy przekazania prawa do nieruchomości, pod warunkiem że nie pozostaje Pan ze swoją partnerką w związku małżeńskim, od czynności prawnej przekazania prawa własności będzie Pan obowiązany uiścić właściwy podatek. Jeżeli wejdzie Pan ze swoją partnerką w związek małżeński, najprostszą formą przekazania prawa własności lub współwłasności nieruchomości będzie umowa darowizny. Tym samym na mocy art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, jako małżonek, po spełnieniu wymogów wskazanych w ustawie, będzie Pan zwolniony z obowiązku zapłaty podatku.

 

Niezależnie od formy przeniesienia prawa własności nieruchomości, jak zostało wskazane powyżej, muszą Państwo stanąć przed notariuszem w celu zawarcia aktu przeniesienia prawa własności nieruchomości. W akcie deklaruje się wartość nieruchomości, która w takim przypadku stanowi podstawę taksy notarialnej notariusza. Po zawarciu aktu notariusz przekazuje jego wypis do sądu rejonowego prowadzącego księgę wieczystą dla nieruchomości oraz pobiera podatek od czynności cywilnoprawnych. Tym samym po zawarciu aktu pozostaje Państwu wyłącznie odprowadzenie podatku właściwego dla dokonywanej czynności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton