.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przeniesienie nauczyciela do pracy w innej szkole

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 27.06.2012

Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym na zasadzie mianowania. Przeniesiono mnie do pracy w innej szkole znajdującej się w tym samym mieście. W szkole macierzystej pracowałem 17 lat. W sierpniu tego roku* zostałem przeniesiony do innej placówki ze względu na brak godzin w szkole macierzystej. Początkowo miało to być oddelegowanie na podstawie art. 19 Karty nauczyciela. Jednak ostatnio dowiedziałem się, że przeniesienie nastąpiło na zasadach określonych w art. 18 Karty. Załóżmy, że po upływie tego roku szkolnego nie będzie dla mnie etatu w szkole macierzystej ani w tej, w której obecnie pracuję. Czy tak po prostu stracę pracę? Co będę mógł zrobić? Bardzo proszę o wyjaśnienie przedstawionej przeze mnie kwestii związanej z przeniesieniem nauczyciela do pracy w innej szkole.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisanego przez Pana stanu faktycznego sprawy wynika, iż przeniesienie do pracy w innej szkole nastąpiło, ponieważ w Pana szkole macierzystej nie było możliwości zapewnienia Panu godzin lekcyjnych. W takiej sytuacji przeniesienie do nowej placówki nie może nastąpić na podstawie art. 19 ust. 1 Karty nauczyciela. Wspomniany artykuł stanowi:

 

„Art. 19. 1. W razie konieczności zapewnienia szkole obsady na stanowisku nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom programowym szkoły organ prowadzący szkołę może przenieść nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do tej szkoły – bez zgody nauczyciela, jednak na okres nie dłuższy niż 3 lata, z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko”.

 

Powyższy zapis stanowi wyraźnie, iż takie przeniesienie może nastąpić tylko w związku z brakiem nauczyciela w szkole i niemożnością realizacji – z tego powodu – programu nauczania. Przeniesienie nauczyciela z placówki macierzystej do szkoły, w której znajduje się nieobsadzony etat, jest możliwe na okres do 3 lat.

 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 stycznia 1997 r. (sygn. akt I PKN 54/96) stwierdził, iż „art. 19 ust. 1 Karty dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy skierowanie nauczyciela do pracy w innej szkole następuje ze względu na potrzebę obsady w tej szkole stanowisk nauczycielskich. Nie dotyczy ten przepis natomiast sytuacji, w której występuje brak możliwości zatrudnienia nauczyciela w dotychczasowej szkole”.

 

W związku z powyższym niemożliwe jest uznanie, iż przeniesienie Pana nastąpiło na podstawie art. 19 Karty nauczyciela.

Zatem jedyną podstawą do przeniesienia Pana mógł być art. 18 Karty nauczyciela. Zgodnie z treścią tego artykułu przeniesienie może nastąpić z urzędu (za Pana zgodą) lub na Pana wniosek. Warunkiem koniecznym takiego przeniesienia jest każdorazowe wyrażenie przez Pana zgody.

 

Przeniesienie nauczyciela na podstawie art. 18 Karty nauczyciela odbywa się bez rozwiązywania dotychczasowego stosunku pracy. Pozostaje on nawiązany w drodze mianowania i jest kontynuowany w nowym miejscu pracy.

 

Przeniesienie dotyczy wyłącznie nauczycieli, dla których podstawą nawiązania stosunku pracy jest mianowanie. Oznacza to, iż z tego trybu mogą skorzystać nauczyciele mianowani i dyplomowani zatrudnieni na podstawie mianowania. Nauczyciel powinien być przeniesiony na takie stanowisko, do którego zajmowania posiada kwalifikacje.

Niestety w przypadku braku godzin w kolejnym roku szkolnym w szkole, której pracownikiem jest Pan obecnie, nie ma Pan możliwości żądania ponownego zatrudnienia w szkole macierzystej. Okoliczność, iż został Pan przeniesiony do obecnej szkoły z innej placówki, nie daje Panu ochrony przed ewentualnym zwolnieniem z pracy.

 

W razie braku godzin może Pan jedynie składać wniosek – na warunkach ogólnych – o przeniesienie do innej szkoły lub ewentualnie (w oparciu o art. 20 ust. 5c Karty nauczyciela) złożyć wniosek do dyrekcji szkoły o przeniesienie w stan nieczynny. Złożenie wniosku o przeniesienie w stan nieczynny daje Panu pierwszeństwo ponownego zatrudnienia w szkole w razie powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć.

 

 

 

 

*Stan prawny z dnia 2.11.2011 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl