.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeniesienie majątku przy wydzieleniu ze spółki część działalności

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 03.11.2015

Planuję w najbliższym czasie wydzielić ze spółki z o.o. zorganizowaną część działalności (drukarnię cyfrową) jako oddzielną spółkę z o.o. Moje pytanie dotyczy przeniesienia majątku, a konkretnie wartości maszyn, które zostaną przeniesione do nowej spółki. Może dla uproszczenia posłużę się przykładem. W obecnej spółce posiadam maszynę (drukarkę), której wartość księgowa na dzień dzisiejszy wynosi 0 zł. Jej wartość rynkowa to natomiast nie mniej niż 50 000 zł. Czy przenosząc maszynę do nowej spółki, muszę przenieść ją z wartością 0 zł, czy mogą przyjąć wartość rynkową i powiększyć kapitał zakładowy o 50 000 zł? Podobna sytuacja jest w przypadku strony internetowej i systemu intranetowego. Nie posiadają wartości księgowej, rynkową natomiast jak najbardziej tak. W zależności, w jaki sposób policzę wartość tych elementów, uzyskuję różną wartość początkową spółki. Bardzo różną. Ze względu, że planuję sprzedaż części udziałów, zależy mi na wyższej wartości spółki.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Zależy Panu na tym, aby wartość kapitału zakładowego spółki była znaczna (a zatem wartość wnoszonego aportu też była znaczna). Wysokość VAT-u odliczonego od zakupów na składniki zorganizowanej części przedsiębiorstwa były niewielkie, ponieważ maszyny były leasingowane, a sam koszt zakupu był nieznaczny, ok. 1% wartości.

 

Zorganizowana część przedsiębiorstwa prowadzona będzie przez spółkę z o.o. Mamy tutaj dwie opcje:

 

 1. podział istniejącej spółki z o.o. poprzez wydzielenie z niej drugiej spółki, prowadzącej drukarnię,
 2. założenie przez spółkę z o.o. innej spółki z o.o., w której obejmie ona udziały w zamian za aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (drukarni).

 

Ad 1. – podział przez wydzielenie

 

Zgodnie z art. 528 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Nie jest dopuszczalny jedynie podział:

 

 • spółek akcyjnych;
 • spółek osobowych
 • spółek w likwidacji;
 • spółek w upadłości.

 

Rodzaje podziałów:

 

 • przez przejęcie – przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej;
 • przez zawiązanie nowych spółek – przez zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek;
 • przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę lub spółki (podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki),
 • przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

 

W Pana wypadku wchodzi w grę ta ostatnia sytuacja – spółka dzielona (istniejąca obecnie spółka z o.o. prowadząca m.in. zorganizowaną część przedsiębiorstwa, tj. drukarnię) wydziela swój majątek w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na drugą spółkę, przy czym:

 

 1. może być to spółka, która już istnieje lub
 2. może być to spółka nowo zawiązywana.

 

To jest już Pana wybór – czy najpierw utworzy Pan drugą spółkę, na którą przeniesienie Pan część majątku istniejącej spółki, czy też od razu wydzielimy drugą spółkę.

 

Spółkę, która ma prowadzić drukarnię, nazywał będę „spółką wydzieloną”, spółkę obecnie prowadzącą drukarnię – „spółką dzieloną”.

 

Istotne jest to, że udziały w wydzielonej spółce otrzymują wspólnicy spółki wydzielonej (a nie sama spółka!). Ważne jest to, iż:

 

 • jeśli spółka wydzielona już istnieje w momencie przeniesienia – to należy podwyższyć jej kapitał zakładowy i w tym podwyższonym kapitale zakładowym wspólnicy spółki dzielonej obejmują udziały
 • jeśli spółka wydzielona jest zawiązywana – to wspólnicy obejmują udziały w kapitale utworzonym.

 

Dniem podziału jest:

 

 • w przypadku, gdy spółka wydzielona już istnieje w momencie przeniesienia – dzień wpisania do rejestru podwyższenia kapitało zakładowego spółki wydzielonej;
 • w przypadku, gdy spółka wydzielona jest zawiązywana – dzień wpisania do rejestru tej spółki.

 

Dodatkowo wspólnicy spółki dzielonej mogą otrzymać obok udziałów lub akcji spółek przejmujących bądź spółek nowo zawiązanych dopłaty w gotówce nieprzekraczającej łącznie 10% wartości bilansowej przyznanych udziałów lub akcji właściwej spółki przejmującej, określonej wg oświadczenia, o którym mowa w art. 534 §2 pkt 4 bądź 10% wartości nominalnej przyznanych udziałów lub akcji właściwej spółki nowo zawiązanej. Dopłaty spółki przejmującej są dokonywane z zysku bądź z kapitału zapasowego te spółki.

 

(…)

 

W ZAKRESIE PODATKU CIT

 

Nie powstaje tutaj przychód dla celów CIT. Nawet jeśli w wyniku podziału spółki przez wydzielenie wyodrębnionych zostaje kilka zorganizowanych części przedsiębiorstwa, nie powstaje przychód dla celów CIT (np. wyrok WSA w Gdańsku z 7 września 2010 r., sygn. akt I SA/Gd 396/10).

 

W ZAKRESIE PODATKU VAT

 

Problem pierwszy – czy podział przez wydzielenie podlega VAT?

 

Podział przez wydzielenie, jeśli wydzielana jest zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie podlega VAT. Szerokie omówienie problemu zawiera np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o sygn. akt IPPP2/443-483/14-2/KOM.

 

(…)

 

Stosownie natomiast do treści art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się:

 

  1. przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania;
  2. przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty;
  3. przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego;
  4. przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim:
   1. rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,
   2. siedziby spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,

    – także wtedy, gdy czynność ta nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego. (…)

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 8 minus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »