Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeniesienie zobowiązania kredytowego po rozstaniu partnerów

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 13.02.2020

Wspólnie z partnerem (nie jesteśmy w związku małżeńskim) w 2013 wzięliśmy kredyt hipoteczny na zakup mieszkania. Udziały w nieruchomości po 50% każda ze stron. Wartość kredytu to 150 000 zł. Obecnie wartość kapitału do spłaty wynosi 118 tys. zł. Nasze drogi się rozeszły. Uzgodniliśmy, że jedna ze stron spłaci drugiej włożony przez nią wkład (remonty, raty kredytu itp) – kwota 45 000 zł. Obecnie czekamy na wizytę w banku celem zbadania zdolności kredytowej jednej ze stron, później będziemy musieli udać się do notariusza. W jaki sposób możemy dokonać zniesienia współwłasności i przeniesienia zobowiązania kredytowego? Z czym się to wiąże? Jaki zapis musi znaleźć się w umowie notarialnej, aby osoba przejmująca kredyt miała pewność że druga osoba już nie będzie mieć dalszych roszczeń?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przeniesienie zobowiązania kredytowego po rozstaniu partnerów

Fot. Fotolia

Konkubinat nie został uregulowany przez polskiego ustawodawcę. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2011 r. (sygn. akt IV CSK 11/11) „do partnerów z konkubinatu nie mogą być stosowane przepisy ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.), odnoszące się do osób pozostających w związku małżeńskim, zatem mówiąc o majątku wspólnym nie może być on rozumiany stosowanie do przepisów powyższej ustawy”.

Rozliczenia między konkubentami – zniesienie współwłasności

Wskazać należy, że związek pozamałżeński może spełniać funkcje rodziny, jednak nie można stosować odnośnie stosunków majątkowych pomiędzy konkubentami przepisów regulujących małżeńską wspólność ustawową nawet poprzez analogię. Konkubenci poprzez nabywanie określonych składników majątku stają się ich współwłaścicielami w częściach ułamkowych. Zatem dokonując rozliczeń między konkubentami, stosować należy zasady mówiące o tym, że do roszczeń z tytułu nieruchomości i rzeczy ruchomych nabytych wspólnie, na własność lub w posiadanie, oraz z tytułu nakładów dokonanych na te przedmioty – należy stosować przepisy o zniesieniu współwłasności, natomiast wobec roszczeń z tytułu nakładów dokonanych przez jednego konkubenta w przedmiotach należących do drugiego, a wchodzących w skład wspólnego gospodarstwa – przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Dotyczy to także nieruchomości wziętych na kredyt oraz dotyczących zobowiązania kredytowego.

 

Zauważyć należy, że współwłasność jest instytucją prawa cywilnego uregulowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 195 ww. Kodeksu współwłasność polega na tym, że własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Współwłaścicielom przysługują części wspólnego prawa własności (tzw. udziały), którymi mogą swobodnie rozporządzać. Dopóki więc istnieje współwłasność, można mówić tylko o istnieniu udziałów w tym prawie, o ich nabywaniu i zbywaniu, nigdy – o prawie do części rzeczy, o jej zbywaniu bądź nabywaniu w częściach. Współwłaściciele mają swoje udziały w prawie, ale nie w rzeczy. W myśl art. 196 § 1 ww. ustawy współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy Działu IV Księgi drugiej Kodeksu cywilnego, o czym stanowi art. 196 § 2 powyższej ustawy.

Fizyczny podział rzeczy posiadanej

Zgodnie z art. 210 ustawy Kodeks cywilny każdy ze współwłaścicieli może domagać się zniesienia współwłasności. Jednym ze sposobów zniesienia współwłasności jest fizyczny podział rzeczy wspólnych między współwłaścicielami. Następuje to w drodze przyznania każdemu ze współwłaścicieli wyodrębnionych (podzielonych) rzeczy wspólnych. Celem postępowania o zniesienie współwłasności jest zatem nowe ukształtowanie prawa własności rzeczy, które stanowią przedmiot współwłasności poprzez odebranie temu prawu cechy wspólności.

 

Zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia rzeczy, jeżeli mieści się w ramach udziału, jaki przypadał byłym współwłaścicielom w rzeczy wspólnej i odbył się bez spłat i dopłat. Zatem jeżeli zniesienie współwłasności odbyło się bez spłat i dopłat, a wielkość (wartość) przyznanych w wyniku zniesienia współwłasności rzeczy (nieruchomości) odpowiada wielkości (wartości) udziału we współwłasności, to zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia. Za datę nabycia nieruchomości lub prawa — w przypadku ich sprzedaży, które przypadły danej osobie w wyniku zniesienia współwłasności, należy przyjąć datę ich pierwotnego nabycia, jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości lub prawa w wyniku zniesienia współwłasności mieści się w udziale, jaki przysługiwał tej osobie w majątku objętym współwłasnością oraz zniesienie współwłasności zostało dokonane bez spłat i dopłat. Gdy w wyniku zniesienia współwłasności udział danej osoby ulega powiększeniu mamy do czynienia z nabyciem, gdyż zwiększa się stan jej majątku osobistego. 

Przeniesienie zobowiązania kredytowego – zgoda banku

Gorzej kwestia wygląda z przejęciem kredytu. Tutaj na definitywną zmianę musi wyrazić zgodę bank, który jest dysponentem wierzytelności. Jednakże wejście nowego kredytobiorcy i zwolnienie Pani z długu całkowicie zamyka kwestie dochodzenia roszczeń od Pani.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 plus V =

»Podobne materiały

Środki utrzymania dla niepracującej konkubiny

Mieszkam z moim partnerem w jego mieszkaniu. Mamy dziecko, z którym jestem w domu, ponieważ nie mogę znaleźć pracy. Konkubent twierdzi, że nie ma obowiązku mnie utrzymywać, ponieważ nie mamy ślubu. Cały czas grozi, że wyrzuci nas z mieszkania. Proszę mi doradzić, jakie mam prawa i co mogę zrobić w t

 

Nieformalny związek a dziedziczenie nieruchomości

Mój partner jest po rozwodzie, ma dwoje dzieci. Obecnie kończymy budowę wspólnego domu, ja jestem w ciąży. Wszystkie rachunki (i działka) wystawiane są na partnera. W razie śmierci partnera chcielibyśmy, by dom należał do mnie i do dziecka; dwójce dzieci z małżeństwa zostałoby mieszkanie. Czy w tej

 

Odzyskanie pieniędzy za przedmioty przywłaszczone przez byłego partnera

Niedawno rozstałam się z partnerem. Mamy wspólne mieszkanie, jednak remont robiliśmy za moje pieniądze. Partner pod moją nieobecność wyprowadził się, zabierając z domu najcenniejsze rzeczy (za które płaciłam ja – mam na to dowody). Czy mam szansę na odzyskanie pieniędzy za przedmioty, które so

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »