.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zakończenie działalności spółki z o.o. która ma niespłacone wierzytelności i przeniesienie wierzytelności na wspólników

W sp. z o.o. jest 2 wspólników (osoby fizyczne) posiadających odpowiednio udziały 40 i 60%. Spółka chce zakończyć działalność. Pozostają niespłacone wierzytelności płatne w ratach, wynikające z zawartego postępowania restrukturyzacyjnego. Czy można bezpłatnie cesją przenieść wierzytelność na każdego wspólnika według udziałów, jeżeli nie, to jak to załatwić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakończenie działalności spółki z o.o. która ma niespłacone wierzytelności i przeniesienie wierzytelności na wspólników

Cesja a umowa o przejęcie długu

Odpowiadając na Pani pytanie, wyjaśniam, że to, o czym Pani pisze, nie jest cesją, albowiem cesja to przelew praw, a nie zobowiązań, czyli w tym momencie długów objętych wspomnianym postępowaniem restrukturyzacyjnym, to, o czym Pani wspomina, to umowa o przejęcie długu. Art. 519 Kodeksu cywilnego mówi bowiem, że osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu) i taką oczywiście można zawrzeć, ale umowa ta powinna być pod nieważnością zawarta na piśmie.

Zgoda wierzyciela

Jest jednak jeden bardzo istotny warunek, aby umowa ta była ważna i skuteczna – mianowicie musi to nastąpić przez umowę między dłużnikiem (spółką) a osobą trzecią (wspólnikami) za zgodą wierzyciela; oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron; jest ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna. Tak mówi wprost art. 522 Kodeksu cywilnego. Jeżeli zatem nie uzyskacie zgody wierzyciela, nie będzie to możliwe, za zgodą wierzyciela jak najbardziej.

 

Jeżeli wierzyciel się zgodzi, wówczas spółka zostanie z długu zwolniona, a dłużnikami będą wspólnicy.

Postępowanie likwidacyjne w spółce

Tak czy owak w spółce z o.o. trzeba przeprowadzić postępowanie likwidacyjne, a jeżeli spółka nie zaspokoi wierzyciela, to nie stanowi to o niemożliwości wykreślenia spółki z KRS. Spółka i tak będzie mogła zostać z rejestru wykreślona, a za jej zobowiązania mogą odpowiadać członkowie jej zarządu. W wyroku z dnia 13 grudnia 2006 r., sygn. akt II CSK 300/06, stwierdzono, że „ze względu na utratę przez spółkę bytu prawnego, w związku z wykreśleniem jej z rejestru, zachodzi szczególnie uzasadniony wypadek, usprawiedliwiający odstępstwo od zasady, iż wierzyciel powołujący się na bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie może pozwać członka zarządu tej spółki na podstawie art. 299 k.s.h. bez uprzedniego uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko spółce, i pozwalający w drodze wyjątku na wykazanie istnienia wierzytelności wobec spółki w procesie przeciwko członkom jej zarządu”.

 

Wierzycielowi będzie więc nieco trudniej, więc jeżeli jest rozsądny, to powinien się zgodzić na przejęcie długu przez wspólników, bo zyska 2 dłużników, a tak w przypadku likwidacji spółki, którą pewnie będziecie Państwo musieli przeprowadzić, nie będzie miał żadnego dłużnika, a tylko co najwyżej mógłby kierować pozew przeciwko członkom zarządu i nawet jeżeli wygra, będzie to trwało zapewne parę lat.

 

Proszę zatem za pomocą tych argumentów o likwidacji spółki spróbować przekonać wierzyciela, aby się zgodził, jeżeli będzie robił problemy.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 - 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl