Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeniesienie na inne stanowisko pracy w gminie

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 07.04.2018

Czy główny księgowy ośrodka pomocy społecznej spełniający wszystkie wymogi formalne może zostać przeniesiony na inne stanowisko pracy (konkretnie na stanowisko kierownika urzędu stanu cywilnego) w tym samym urzędzie gminy za porozumieniem pracodawców?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że tryb przeniesienia służbowego określa art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych. Nie dochodzi do rozwiązania stosunku pracy, a wystawienie świadectwa pracy jest zbędne. Pracodawca dotychczasowy obowiązany jest przekazać całość akt osobowych przenoszonego pracownika do pracodawcy przyjmującego.

 

Przeniesienie służbowe, określone w art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych nie powoduje rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą dotychczasowym, ani nawiązania nowego stosunku pracy z pracodawcą przyjmującym. Następuje zmiana podmiotowa w nadal trwającym stosunku pracy – w miejsce pracodawcy dotychczasowego, w terminie określonym w porozumieniu wchodzi pracodawca przyjmujący. Ponieważ pracownik samorządowy, przenoszony do innej pracy i innego pracodawcy w tym trybie, musi wyrazić zgodę lub wnioskować o przeniesienie, wystarczy w tym przypadku przekazać pracownikowi informację o zmianie warunków zatrudniania i wynagradzania, oraz zawrzeć zmiany w formie aneksu do umowy o pracę. Czynności te, zgodnie z art. 29-32 K.p. i art. 22 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych powinien wykonać pracodawca przyjmujący, niezwłocznie po przeniesieniu akt osobowych.

 

Zgodnie zaś z art. 97 § 1 K.p. w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Skoro nie mamy tu do czynienia z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, ale z jego pełną kontynuacją, to wystawienie świadectwa przez pracodawcę dotychczasowego jest działaniem zbędnym i niemającym podstawy prawnej, tym bardziej, że art. 22 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych nakazuje przeniesienie do przyjmującego pracodawcy całości akt osobowych pracownika.

 

Na marginesie należy wskazać, że sposób przeniesienia akt powinien być określony w porozumieniu pracodawców określonym w art. 22 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych. Waga tej dokumentacji nakazuje ściśle określić sposób przekazania (jaką drogą – pocztą, osobiście przez wyznaczonego pracownika, itp.) oraz osoby odpowiedzialne za przekazanie i odebranie kompletnych akt. Zagubienie lub zniszczenie dokumentacji – niezależnie od potencjalnej odpowiedzialności odszkodowawczej – jest wykroczeniem z art. 281 pkt 7 K.p., podlegającym karze grzywny do 30 000 zł. Dokumentacja pracownicza, jako zbiór danych osobowych podlega szczególnej ochronie. Zlekceważenie ochrony tych danych może spowodować także odpowiedzialność karną za przestępstwa z art. 51 (umożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym) lub art. 52 (niezabezpieczenie danych) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 22 ust. 1-2 ustawy o pracownikach samorządowych pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, można na jego wniosek lub za jego zgodą przenieść do pracy w innej jednostce samorządowej wskazanej w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, w tej samej lub innej miejscowości, w każdym czasie, jeżeli nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej. Przeniesienia dokonuje się w drodze porozumienia pracodawców.

 

Oznacza to, że aby zmianę pracodawcy można było uznać za przeniesienie służbowe muszą zaistnieć następujące przesłanki:

– przenoszony pracownik musi być urzędnikiem samorządowym,

– urzędnik musi złożyć wniosek o przeniesienie,

– pomiędzy jednostkami samorządowymi: zatrudniającą i przyjmującą urzędnika przenoszonego musi zostać zawarte porozumienie w sprawie przeniesienia.

 

Gdy te warunki zostaną spełnione, zmiana pracodawcy może nastąpić w trybie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

W mojej opinii takie przeniesienie pracownika, o którym mowa w pytaniu nie narusza przepisów prawa o pracownikach samorządowych i jest dopuszczalne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - 2 =

»Podobne materiały

Status dyrektora sądu

Jaki jest obecnie status dyrektora sądu? Czy w świetle obowiązujących aktów prawnych przysługuje mu dodatek za wieloletnią pracę?

 

Prośba o całkowite zwolnienie z opłat za dom pomocy społecznej

Mój tata od trzech lat jest w domu pomocy społecznej, za który dopłacałam 800 zł miesięcznie. Obecnie moja sytuacja finansowa uległa zmianie i nie stać mnie na dopłaty. Poinformowałam o tym MOPS i złożyłam dokumenty z prośbą o całkowite zwolnienie mnie z opłat za dom pomocy społecznej. Niestety dost

 

Dopisanie żony do mieszkania i późniejszy rozwód

Dostałem mieszkanie w ramach darowizny od moich rodziców w 2011 r. W akcie notarialnym jest zawarte, iż muszę zapewnić mojemu ojcu dożywotnio dach nad głową. Ojciec cały czas tam mieszka. W tym samym roku wziąłem ślub cywilny i dopisałem notarialnie żonę do mieszkania. Niestety teraz się rozstajemy,

 

Właściwość sądu a zmiana miejsca zamieszkania

Zmieniłem miejsce zamieszkania w trakcie trwania postępowania – czy jest to powód, aby zmienić właściwość miejscową sądu?

 

Wypłata premii gwarancyjnej za książeczkę mieszkaniową przy kosztach remontu niższych niż jej wartość

Bank naliczył mi premię gwarancyjną za starą książeczkę mieszkaniową – około 30 tysięcy zł. Chciałbym ją wykorzystać w 2010 roku (książeczka jest z 1971 r.) na wymianę okien w mieszkaniu będącym moją własnością. Mam jednak do wymiany tylko cztery okna, kwota na fakturz

 

Dzierżawca i wypowiedzenie umowy dzierżawy na czas określony

Czy dzierżawca może wypowiedzieć umowę dzierżawy zawartą na czas określony (np. na 10 lat)? W jakich sytuacjach dzierżawca może ubiegać się o obniżenie wysokości czynszu?

 

Zniesławienie w Internecie

Dowiedziałam się, że wpis, który umieściłam jakiś czas temu na forum internetowym, podobno kogoś obraził. Dokładnie napisałam: „Od razu widać, że nagrody są przyznawane po znajomości – co druga trafia do dyrektora, chociaż właściwą pracę wykonują nauczyciele”. Czy osoba, która uważ

 

Usytuowanie okna według przepisów budowlanych z 1966 r.

Czy w 1966 r. przepisy Prawa budowlanego dopuszczały wybicie otworu okiennego w ścianie oddzielenia pożarowego budynku? Jestem właścicielem trzykondygnacyjnego budynku, do którego przylega budynek wyższy (sześciokondygnacyjny). Pod koniec 1966 r. w ścianie szczytowej budynku przylegającego do mojego

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »