Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przelewy pomiędzy małżonkami oraz inwestowanie dochodów na giełdzie

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 29.03.2010

Małżeństwo ma wspólnotę majątkową. Mąż pracuje za granicą i nie rozlicza się w Polsce, a żona nie pracuje. Mąż chce przelewać swoje dochody na konto żony, a ona miałaby inwestować te pieniądze na giełdzie i rozliczać zyski samodzielnie. Czy w takim układzie małżonkowie mogą bez ograniczeń dokonywać przelewów bankowych między sobą bez potrzeby sporządzania umowy darowizny? Czy żona czerpiąca dochody z tytułu zysków kapitałowych z inwestycji giełdowych powinna rozliczać te zyski na zasadzie ogólnej, jeżeli całość kapitału początkowego stanowiącego podstawę inwestycji giełdowych pochodzi z darowizny ze strony męża?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

  1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
  2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
  3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków”.

 

Wynagrodzenie męża za pracę automatycznie wchodzi do wspólności majątkowej małżonków, co oznacza, że nie ma przepisów ograniczających kwoty przelewów w ramach wspólnego majątku.

 

Jeżeli przyjmiemy, że żona inwestuje majątek wspólny, dochody z majątku wspólnego (jak wskazuje przedstawiony powyżej art. 31) należą do majątku wspólnego, co więcej – do majątku wspólnego wchodzą nawet dochody z majątku osobistego każdego z małżonków.

 

Zasady opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych przedstawia w piśmie z dnia 6 lipca 2007 r. Izba Skarbowa w Warszawie (sygn. akt 1438/DF-1/415-34/157/07/AG), wskazując:

 

„Stosownie do zapisu art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.),dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14. Tak obliczony dochód należy wykazać, po zakończeniu roku podatkowego, w zeznaniu podatkowym (PIT-38), o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy. W terminie określonym do złożenia tego zeznania, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym należy również wpłacić należny podatek zgodnie z art. 45 ust. 4 pkt 2 ustawy.

 

Zgodnie z generalną zasadą ustalania kosztów uzyskania przychodów, określoną w art. 22 ust. 1 ww. ustawy – kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem określonych w art. 23 tej ustawy. Koszty uzyskania przychodu ze zbycia akcji, w przypadku gdy ich nabycie lub objęcie nastąpiło w drodze kupna za środki pieniężne, ustala się na zasadach określonych w art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy. W świetle przepisu art. 23 ust. 1 pkt 38 tej ustawy za koszty uzyskania przychodu nie uważa się wydatków poniesionych na objęcie lub nabycie m.in. akcji w spółce mającej osobowość prawną. Wydatki te są jednak kosztem przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych akcji”.

 

W piśmie z dnia 25 października 2005 r. Izba Skarbowa w Białymstoku (sygnatura: PB II/4117i-30/DR/05) wskazuje, że „sprzedaż akcji pracowniczych objętych małżeńską wspólnością ustawową powoduje powstanie przychodu, którego połowę każdy z małżonków powinien wykazać w swym zeznaniu, a następnie zapłacić od tej części 19% podatek dochodowy″.

 

Gdy zatem na rachunku „na żonę” znajdą się wspólne środki, sprzedaż akcji objętych małżeńską wspólnością ustawową spowoduje powstanie przychodu, którego połowę każde z małżonków powinno wykazać i opodatkować.

 

Gdy żona zakupi akcje z majątku odrębnego (np. z uzyskanych darowizn wchodzących do takiego majątku), ich sprzedaż zdaniem niektórych organów podatkowych również spowoduje powstanie przychodu, którego połowę każde z małżonków powinno wykazać i opodatkować, gdyż na mocy art. 31 § 2 pkt 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku wspólnego należą dochody również z majątku osobistego każdego z małżonków. Zdaniem innych organów środki pozyskane ze sprzedaży akcji stanowić będą majątek odrębny żony, tak jak i przedmioty nabyte z tych środków, a jedynie dywidenda czy np. przydział nowych akcji na mocy art. 31 § 2 pkt 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wejdzie do majątku wspólnego małżonków. Moim zdaniem właściwą interpretacją jest ta druga. Niestety, praktyka organów nie jest tu jednoznaczna, gdyż zastosowanie prawa podatkowego wiąże się tu z odpowiednim ustaleniem stanu prawnego na gruncie przepisów prawa cywilnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - 7 =

»Podobne materiały

Działalność maklerska

Proszę o poradę dotyczącą działalności maklerskiej. Ponieważ osiągam dobre wyniki w inwestowaniu, paru znajomych chce powierzyć mi swoje pieniądze, abym zarządzał nimi jak swoimi własnymi. Znajomi są świadomi ryzyka i w pełni je akceptują. Szukamy sposobu, aby zrobić to zgodnie z prawem. Czy mo

Sprzedaż akcji pracowniczych

Pracuję w prywatnej spółce, która miała kiedyś plany wejścia na giełdę i „uszczęśliwiła” pracowników swoimi akcjami. Niestety owe plany się zmieniły i obecnie nic nie wskazuje na to, aby firma miała debiutować na giełdzie w najbliższym czasie. Chciałabym więc sprzedać akcje pracownicze.

Ryczałt czy warunki ogólne - dochód z windykacji długu sądowego

Windykowany jest dług z działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach ogólnych. W międzyczasie zamknięto firmę, ale windykacja długu trwa nadal. Na jakich zasadach podatkowych rozliczać uzyskiwany dochód? Czy można korzystać z ryczałtu, jeśli prowadzi się takie rozliczanie przychodów? Dług dotyc

Wykup prywatny samochodu z leasingu

Po zakończonej umowie leasingu wykupiłem od firmy leasingowej samochód jako osoba fizyczna. Na fakturze jest kwota równa 1% wartości auta. Teraz chciałbym sprzedać ten samochód. Czy da się to zrobić bez zapłacenia wysokiego podatku dochodowego?

Poślizg z terminem wydania aktu notarialnego

W 2010 r. sprzedaliśmy nieruchomość spadkową po rodzicach. Kwotę w wysokości 2/3 przeznaczyłem na zakup nowego mieszkania. Z powodu poślizgu z terminem wydania aktu notarialnego podpisałem go dopiero w 2013 r. (choć umowę kupna miałem w 2010 r.). Czy muszę płacić podatek i nie mogę skorzystać ze zwo

Optymalizacja podatku dochodowego

W 2013 r. sprzedałem mieszkanie, które otrzymałem w formie darowizny 2 lata wcześniej. Miałem kupić inny lokal, jednak życie potoczyło się inaczej. Czy jest jakiś sposób na optymalizację podatku dochodowego w tej sytuacji?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »