Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przelewy pomiędzy małżonkami oraz inwestowanie dochodów na giełdzie

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 29.03.2010

Małżeństwo ma wspólnotę majątkową. Mąż pracuje za granicą i nie rozlicza się w Polsce, a żona nie pracuje. Mąż chce przelewać swoje dochody na konto żony, a ona miałaby inwestować te pieniądze na giełdzie i rozliczać zyski samodzielnie. Czy w takim układzie małżonkowie mogą bez ograniczeń dokonywać przelewów bankowych między sobą bez potrzeby sporządzania umowy darowizny? Czy żona czerpiąca dochody z tytułu zysków kapitałowych z inwestycji giełdowych powinna rozliczać te zyski na zasadzie ogólnej, jeżeli całość kapitału początkowego stanowiącego podstawę inwestycji giełdowych pochodzi z darowizny ze strony męża?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

  1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
  2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
  3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków”.

 

Wynagrodzenie męża za pracę automatycznie wchodzi do wspólności majątkowej małżonków, co oznacza, że nie ma przepisów ograniczających kwoty przelewów w ramach wspólnego majątku.

 

Jeżeli przyjmiemy, że żona inwestuje majątek wspólny, dochody z majątku wspólnego (jak wskazuje przedstawiony powyżej art. 31) należą do majątku wspólnego, co więcej – do majątku wspólnego wchodzą nawet dochody z majątku osobistego każdego z małżonków.

 

Zasady opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych przedstawia w piśmie z dnia 6 lipca 2007 r. Izba Skarbowa w Warszawie (sygn. akt 1438/DF-1/415-34/157/07/AG), wskazując:


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

„Stosownie do zapisu art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.),dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14. Tak obliczony dochód należy wykazać, po zakończeniu roku podatkowego, w zeznaniu podatkowym (PIT-38), o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy. W terminie określonym do złożenia tego zeznania, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym należy również wpłacić należny podatek zgodnie z art. 45 ust. 4 pkt 2 ustawy.

 

Zgodnie z generalną zasadą ustalania kosztów uzyskania przychodów, określoną w art. 22 ust. 1 ww. ustawy – kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem określonych w art. 23 tej ustawy. Koszty uzyskania przychodu ze zbycia akcji, w przypadku gdy ich nabycie lub objęcie nastąpiło w drodze kupna za środki pieniężne, ustala się na zasadach określonych w art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy. W świetle przepisu art. 23 ust. 1 pkt 38 tej ustawy za koszty uzyskania przychodu nie uważa się wydatków poniesionych na objęcie lub nabycie m.in. akcji w spółce mającej osobowość prawną. Wydatki te są jednak kosztem przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych akcji”.

 

W piśmie z dnia 25 października 2005 r. Izba Skarbowa w Białymstoku (sygnatura: PB II/4117i-30/DR/05) wskazuje, że „sprzedaż akcji pracowniczych objętych małżeńską wspólnością ustawową powoduje powstanie przychodu, którego połowę każdy z małżonków powinien wykazać w swym zeznaniu, a następnie zapłacić od tej części 19% podatek dochodowy″.

 

Gdy zatem na rachunku „na żonę” znajdą się wspólne środki, sprzedaż akcji objętych małżeńską wspólnością ustawową spowoduje powstanie przychodu, którego połowę każde z małżonków powinno wykazać i opodatkować.

 

Gdy żona zakupi akcje z majątku odrębnego (np. z uzyskanych darowizn wchodzących do takiego majątku), ich sprzedaż zdaniem niektórych organów podatkowych również spowoduje powstanie przychodu, którego połowę każde z małżonków powinno wykazać i opodatkować, gdyż na mocy art. 31 § 2 pkt 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku wspólnego należą dochody również z majątku osobistego każdego z małżonków. Zdaniem innych organów środki pozyskane ze sprzedaży akcji stanowić będą majątek odrębny żony, tak jak i przedmioty nabyte z tych środków, a jedynie dywidenda czy np. przydział nowych akcji na mocy art. 31 § 2 pkt 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wejdzie do majątku wspólnego małżonków. Moim zdaniem właściwą interpretacją jest ta druga. Niestety, praktyka organów nie jest tu jednoznaczna, gdyż zastosowanie prawa podatkowego wiąże się tu z odpowiednim ustaleniem stanu prawnego na gruncie przepisów prawa cywilnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus X =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Działalność maklerska

Proszę o poradę dotyczącą działalności maklerskiej. Ponieważ osiągam dobre wyniki w inwestowaniu, paru znajomych chce powierzyć mi swoje pieniądze, abym zarządzał nimi jak swoimi własnymi. Znajomi są świadomi ryzyka i w pełni je akceptują. Szukamy sposobu, aby zrobić to zgodnie z prawem. Czy może powstać spółka komandytowo-akcyjna, której głównym celem będzie nabywanie i zbywanie instrumentów finansowych na własny rachunek? Spółka nie będzie świadczyła usług na rzecz osób trzecich, będzie jedynie wykorzystywała swój kapitał. Proszę mi wyjaśnić, jak należy interpretować art. 69 i 70 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 

Sprzedaż akcji pracowniczych

Pracuję w prywatnej spółce, która miała kiedyś plany wejścia na giełdę i „uszczęśliwiła” pracowników swoimi akcjami. Niestety owe plany się zmieniły i obecnie nic nie wskazuje na to, aby firma miała debiutować na giełdzie w najbliższym czasie. Chciałabym więc sprzedać akcje pracownicze. Czy to możliwe?

Ryczałt czy warunki ogólne - dochód z windykacji długu sądowego

Windykowany jest dług z działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach ogólnych. W międzyczasie zamknięto firmę, ale windykacja długu trwa nadal. Na jakich zasadach podatkowych rozliczać uzyskiwany dochód? Czy można korzystać z ryczałtu, jeśli prowadzi się takie rozliczanie przychodów? Dług dotyczy wynajmowania mieszkania przez spółkę założoną na ten cel.

Wykup prywatny samochodu z leasingu

Po zakończonej umowie leasingu wykupiłem od firmy leasingowej samochód jako osoba fizyczna. Na fakturze jest kwota równa 1% wartości auta. Teraz chciałbym sprzedać ten samochód. Czy da się to zrobić bez zapłacenia wysokiego podatku dochodowego?

Poślizg z terminem wydania aktu notarialnego

W 2010 r. sprzedaliśmy nieruchomość spadkową po rodzicach. Kwotę w wysokości 2/3 przeznaczyłem na zakup nowego mieszkania. Z powodu poślizgu z terminem wydania aktu notarialnego podpisałem go dopiero w 2013 r. (choć umowę kupna miałem w 2010 r.). Czy muszę płacić podatek i nie mogę skorzystać ze zwolnienia?

Optymalizacja podatku dochodowego

W 2013 r. sprzedałem mieszkanie, które otrzymałem w formie darowizny 2 lata wcześniej. Miałem kupić inny lokal, jednak życie potoczyło się inaczej. Czy jest jakiś sposób na optymalizację podatku dochodowego w tej sytuacji?

Faktury zaliczkowe za płatne za usługę w ratach

Spółka z o.o. świadczy usługę polegającą na znalezieniu pracownika na stanowisko dyrektora w jednym z banków. Usługa będzie realizowana według konkretnego planu i w określnych ramach czasowych. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wyniesie 10 000 zł i będzie wnoszone w dwóch ratach: pierwsza – w wysokości 3000 zł po podpisaniu umowy (wystawiona faktura z terminem płatności 14 dni), druga rata w wysokości 10 000 zł, pomniejszona o pierwszą, w momencie zatrudnienia (wystawiona faktura z terminem płatności 14 dni). Czy powinny to być faktury zaliczkowe? Kiedy powstanie obowiązek podatkowy?

Podatek od sprzedaży mieszkania a budowa domu na działce męża

W 2011 r. przekazaliśmy synowi działkę pod budowę. W 2012 r. synowa sprzedała darowane jej przez rodziców mieszkanie przed upływem 5 lat. W 2013 r. złożyła PIT do US, że pieniądze przeznaczy na budowę domu. Zgodnie z przepisem dom należy do właściciela działki, dlatego synowa powinna zapłacić podatek. Czy teraz można rozszerzyć własność na działkę dla synowej i czy US to uwzględni i nie naliczy podatku?

Czy umorzenie udziałów jest kosztem dla spółki z o.o.?

Wspólnik sp. z o.o. chce część udziałów sprzedać i umorzyć je. Czy umorzenie udziałów będzie kosztem dla spółki?

Pożyczka mniejszościowego wspólnika na rzecz spółki

Z uwagi na nierzetelność klientów spółka z o.o. (dwóch wspólników z udziałami 95 i 5%, pierwszy rok obrotowy spółki) może utracić płynność finansową. Rozważana jest pożyczka wspólnika 5%. Wspólnik 95% jest prezesem spółki. Zarząd jednoosobowy. Umowa spółki nie wymaga uchwały wspólników na rozporządzanie prawem lub zaciągniecie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego (5 tys.). Jakie formalności należy podjąć w celu udzielenia spółce pożyczki przez wspólnika 5% i jakie ta czynność rodzi zobowiązania podatkowe. Czy pożyczka może być dokonana w transzach i spłacana w transzach? Czy jest ograniczony czas, na jaki pożyczka może być udzielona? Czy spłata odsetek może być jednorazowa wraz ze spłatą kwoty pożyczki? Czy czynność pożyczki jest opodatkowana PCC? Czy odsetki będą stanowiły koszt uzyskania przychodu? Czy w ramach czynności pożyczki to inne elementy (czynności, zdarzenia) rodzące obowiązek podatkowy? Co oznacza konkretnie termin „na warunkach rynkowych”?

Zaliczenie prowizji w koszty podatkowe

Zaliczyłam prowizję przygotowawczą za uruchomienie kredytu (kredyt odnawialny co rok w miesiącu grudniu) w rachunku bieżącym firmy w koszty podatkowe w momencie zapłaty, teraz mam wątpliwości, czy mogłam to zrobić jednorazowo. Jak się obronić?

Działalność w UK polegającą na handlu kryptowalutami bitcoin

Kilka lat temu miałem działalność gospodarczą w UK polegającą na handlu kryptowalutą bitcoin. Po zaprzestaniu handlu firmę zamknąłem i rozliczyłem się z tamtym urzędem skarbowym. Bitcoiny jednak zostawiłem sobie inwestycyjnie. Od roku jestem w polsce na stałe. Wartosc moich bitcoinów w ostatnim czasie znacznie wzrosła i chciałbym spieniężyć część z nich. Zdaje sobie sprawę, że jeśli zrobię to jako osoba fizyczna, będę musiał zapłacić 32% podatek. Czy mogę otworzyń na nowo firmę lub spółkę i sprzedać bitcoiny? Czy to będzie legalne? Czy może lepiej sprzedać je jako osoba fizyczna i zgłosić to w PIT-36? W którym momencie mam obowiązek podatkowy?

Rozliczenie taksówkarza z urzędem skarbowym

Jestem taksówkarzem na ryczałcie (8,5%). Niedawno podpisałem umowę z firmą o świadczeniu usług transportowych. Jak mam rozliczać się z urzędem skarbowym?

Wspólne rozliczanie z małżonką za rok podatkowy

W okresie od listopada 2016 do października 2017 pracowałem na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3400 brutto. 1 czerwca 2017  i nadal prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Natomiast 1 kwietnia 2017 zawarłem związek małżeński. Małżonka nie ma dochodów. Podstawa podatkowa w dniu dzisiejszym uzyskana z działalności przekroczyła dla mnie pierwszy próg podatkowy. Czy mogę rozliczyć się wspólnie z małżonką za ten rok podatkowy, żeby zmieścić się w I progu?

Konsekwencje podatkowe wydania zaliczki z umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości ze spadku

W 2013 r. przyjęłam spadek po ojcu – nieruchomość obciążoną kredytem. Mój udział to 1/2 i 1/2 dla macochy. Współwłasność zniosłyśmy w 2016 r., wydzielając dwie nieruchomości z oddzielnymi numerami. Na swoją nieruchomość znalazłam kupca i wtedy udało się rozdzielić kredyt w banku na mnie i macochę. Z kupującym w 2017 zawarliśmy u notariusza umowę przedwstępną kupna nieruchomości – umowa kupna zostanie zawarta w styczniu 2019 (5 lat od nabycia spadku). Z zaliczki, którą otrzymałam, spłaciłam swoją część kredytu (1/2) i pozostała mi jeszcze spora kwota. Czy mogę wydać zaliczkę na zakup mieszkania, nie narażając się na konsekwencje podatkowe? Czy w ogóle można wykorzystać zaliczkę z umowy przedwstępnej, czy też należy z tym poczekać – w moim przypadku do stycznia 2019 r.?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »