Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przelewy na działalność crowdfundingową a podatki

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 11.11.2019

Jesteśmy w trzy osoby zaangażowani w działalność crowdfundingową. Za pośrednictwem platformy otrzymujemy comiesięczne przelewy na działalność crowdfundingową. Pieniądze wpływają na osobiste konto jednego z nas i następnie są dzielone i przesyłane do pozostałych osób. Jak ten nasz sposób rozliczania wygląda z punktu widzenia podatkowego? Dodam, że nie chcemy zakładać działalności, gdyż otrzymujemy bardzo małe kwoty.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przelewy na działalność crowdfundingową a podatki

Fot. Fotolia

W pierwszej kolejności należy zastanowić się nad skutkami podatkowymi samych wpłat otrzymywanych w ramach zbiórki internetowej, ponieważ będzie to rzutowało na dalsze kwestie.

 

Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem tego rodzaju wpłaty należy traktować jako darowiznę. Jak stanowi art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Powyższe oznacza, że darowizna musi wzbogacić obdarowanego, a darczyńca nie może w zamian uzyskać jakiegokolwiek ekwiwalentu ani w chwili darowizny, ani w przyszłości. W konsekwencji, jeżeli osoba wpłacająca nie otrzymuje w zamian żadnego świadczenia to należy przyjąć, iż dochodzi do darowizny.

 

Umowa darowizny, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

 

Stosownie do art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy rzeczy i praw majątkowych, czyli w tym przypadku na obdarowanym.

 

Przepisy ustawy przewidują jednak pewne kwoty wolne od podatku. Zgodnie z art. 9 ust. 1 cyt. ustawy, opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

1. 9637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

2. 7276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

3. 4902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

 

Osoby niespokrewnione z obdarowanym są zaliczane do III grupy podatkowej. W rezultacie, jeżeli pojedyncza darowizna (datek na zbiórkę) nie przekracza kwoty 4902 zł (i w ciągu poprzednich 5 lat od tej osoby nie otrzymali Państwo żadnej innej darowizny) to taka darowizna jest wolna od podatku. W rezultacie nie trzeba odprowadzać żadnego podatku ani też składać żadnych deklaracji podatkowych do US.

 

W przedstawionej sprawie istotne jest zatem ustalenie, kto jest osobą/osobami obdarowanymi. Jak rozumiem będą to owe trzy osoby zaangażowane w działalność crowdfundingową. Natomiast fakt, iż pieniądze wpływają na konto jednej z tych osób ma charakter wyłącznie techniczny i organizacyjny (kłopotliwe byłoby, aby darczyńca dokonywał wpłaty datku na trzy różne rachunki bankowe). Trzeba zauważyć, że sam przelew nie determinuje tego, kto jest osobą obdarowaną, bowiem musi to wynikać z czynności prawnej. W tym przypadku tą czynnością prawną jest darowizna, która de facto jest dokonywana na rzecz tych trzech osób.

 

Podobne stanowisko zaprezentował Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 10 kwietnia 2017 r., sygn. 2461-IBPB-2-1.4515.12.2017.2.JKu:

 

„Środki otrzymane w czasie zbiórki będą stanowiły dla Wnioskodawczyni darowiznę w świetle przepisów Kodeksu cywilnego. Wnioskodawczyni będzie osobą obdarowaną. Środki będą przekazywane najpierw na konto założone na portalu internetowym. Następnie zostaną przekazane na konto organizatora zbiórki. Dopiero organizator zbiórki przekaże darowiznę Wnioskodawczyni, czyli osobie obdarowanej. Będzie to techniczny przepływ środków pieniężnych.

 

Jak wynika z treści wniosku, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym stosunek prawny pomiędzy Wnioskodawczynią a osobami trzecimi, które przekazują środki pieniężne za pośrednictwem portalu internetowego, jest umową darowizny. Darczyńcą w tym przypadku jest każda osoba trzecia, przekazująca jakiekolwiek środki pieniężne na rzecz Wnioskodawczyni (za pośrednictwem portalu). Bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje sposób przekazania zebranych pieniędzy, jeśli to Wnioskodawczyni będzie osobą obdarowaną, a przekazanie zebranych pieniędzy stanowi wyłącznie techniczny przepływ środków.

 

Jeżeli kwoty darowizn od poszczególnych darczyńców nie przekroczą tzw. kwot wolnych określonych dla poszczególnych grup podatkowych w art. 9 ust. 1 (przy uwzględnieniu zasady kumulacji określonej w art. 9 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn), to darowizny te nie będą podlegały opodatkowaniem podatkiem od spadków i darowizn.

 

Jeżeli kwota darowizn od jednego darczyńcy przekroczy kwotę wolną, która przykładowo dla III grupy podatkowej wynosi 4.902 zł, to Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do składania zeznania podatkowego z tytułu otrzymanej darowizny, w terminie miesiąca od dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy, czyli od dnia otrzymania darowizny. Zeznanie podatkowe należy zatem składać w każdej sytuacji, w której kwota otrzymana od jednej osoby przekroczy kwotę wolną jednorazowo, lub też sumarycznie w ciągu 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Zgłoszenia dokonuje się na druku zeznania podatkowego SD-3, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r., poz. 2068). W celu udowodnienia kwot otrzymanych darowizn Wnioskodawczyni, jako obdarowana, powinna posiadać imienną listę darczyńców i wpłaconych przez nich kwot darowizn.”

 

Jak widać z przedstawionej interpretacji bez znaczenia pozostaje sposób przekazania pieniędzy. Jest to bowiem wyłącznie kwestia techniczna, która nie wywołuje tutaj skutków prawnych. Przykładowo, jeżeli darczyńca wpłaci datek w wysokości 300 zł to należy przyjąć, że każda z osób otrzymała darowiznę w kwocie 100 zł. Dalej, jeżeli kwota od jednego darczyńcy dla jednego obdarowanego nie przekroczy w okresie 5 lat 4902 zł to nie powstaje obowiązek zapłaty podatku od darowizny.

 

Ponadto neutralny podatkowo jest również przelew środków z rachunku jednego organizatora zbiórki na konto innego organizatora. Jak wskazano jest to wyłącznie sposób przekazania środków o charakterze technicznym i nie rodzi żadnych obowiązków podatkowych.

 

Ważna informacja: przy crowdfundingu są różne możliwości i w artykule opisana jest tylko jedna z nich. Chodzi o taką sytuację, gdzie występują darczyńcy – dorzucając pieniądze dla jakiegoś projektu nie otrzymują w zamian żadnego świadczenia wzajemnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + 6 =

»Podobne materiały

Niezgłoszenie darowizny od rodziców do urzędu skarbowego

Dostałem darowiznę pieniężną od rodziców (200 tys. zł). Podpisałem z nimi na tę okoliczność umowę darowizny. Spóźniłem się o tydzień ze zgłoszeniem tego faktu do urzędu skarbowego i teraz muszę zapłacić 7% podatek. Czy mam jeszcze szanse na skorzystanie ze zwolnienia?

 

Określenie grupy podatkowej przy spadku od kuzyna

Otrzymałem spadek po synu wuja (brat taty). Rodzice kuzyna od dawna nie żyją, nie mieli rodziny. Jestem jedynym spadkobiercą zmarłego. Urząd skarbowy zakwalifikował mnie do III grupy podatkowej. Chciałbym się odwołać od tej decyzji, uważam, że jestem zstępnym rodzeństwa i należę do II grupy. Cz

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »