.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przelew gotówki na polskie konto a urząd skarbowy

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 29.03.2012

Od 10 lat mieszkam za granicą. Teraz chciałbym kupić mieszkanie w Polsce i w związku z tym planuję przelać gotówkę na polskie konto. Są to moje oszczędności z pensji uzyskiwanej poza granicami RP. Jestem zameldowany w Polsce, nie zgłaszałem nigdzie informacji o zmianie miejsca zamieszkania. Czy mogę mieć jakieś problemy z urzędem skarbowym? A co gorsza – czy czekają mnie jakieś dodatkowe opłaty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ograniczenia funkcjonujące na gruncie prawa dewizowego nie dotyczą w zasadzie przelewów bankowych. Artykuł 18 ustawy Prawo dewizowe stanowi:

 

„Art. 18. Rezydenci i nierezydenci przekraczający granicę państwową są obowiązani zgłaszać, w formie pisemnej, organom celnym lub organom Straży Granicznej, przywóz do kraju oraz wywóz za granicę złota dewizowego lub platyny dewizowej, bez względu na ilość, a także krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10 000 euro. Nie stanowi wykonania obowiązku zgłoszenia podanie w zgłoszeniu nieprawdziwych danych”.

 

Nierezydentami są między innymi osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą.

 

Odnośnie Pana obowiązków w Polsce związanych ze zmianą miejsca zamieszkania – co nie ma wpływu na miejsce zameldowania – trudno jednoznacznie orzec, bowiem nie podaje Pan jakichkolwiek informacji na temat Pana uprzednich obowiązków względem organów podatkowych w Polsce i nie podaje Pan, czy kiedykolwiek występował o nadanie NIP, składał zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych itd.

 

Co do zasady, jeśli zmienia się miejsce zamieszkania, należy złożyć NIP-3, wskazując nowe miejsce zamieszkania. Każdy podatnik, który wbrew obowiązkowi nie dokonuje w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacji objętych nim danych bądź podaje dane niezgodne ze stanem rzeczywistym lub niepełne – podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

 

Niezłożenie NIP-3 jest wykroczeniem, jednakże artykuł 51 § 1 Kodeksu karnego skarbowego stanowi, iż karalność wykroczenia skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok. Zatem w Pana przypadku można złożyć NIP-3 bez konsekwencji, jeśli zmienił Pan miejsce zamieszkania 10 lat temu, wskazując tę datę jako datę zmiany miejsca zamieszkania.

 

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Z kolei osoby fizyczne, jeżeli nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Organ podatkowy czerpie informacje o tym, czy dana osoba jest, czy nie jest osobą zamieszkałą w Polsce – właśnie z NIP-3.

 

Gdy będzie Pan nabywać w Polsce nieruchomość, konieczne będzie zawarcie aktu notarialnego. Notariusz przesyła go organowi podatkowemu, który automatycznie dowiaduje się, iż wydał Pan określoną kwotę pieniędzy. Organ może zażądać, by udowodnił Pan legalność pochodzenia tych środków. Ryzyko takiego żądania ze strony organu maleje, jeśli uprzednio zaktualizowało się swoje dane i widnieje się w rejestrze jako osoba mająca miejsce zamieszkania za granicą.

 

Dodatkowo zaznaczę, iż nabywając mieszkanie, zapłaci Pan podatek od czynności cywilnoprawnych, który ciąży na kupującym przy umowie sprzedaży.

 

Podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Stawka podatku od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – wynosi 2%.

 

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego, więc to on dokona obliczenia, pobrania i odprowadzenia podatku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl