Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przelew środków z lokaty po zmarłym

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 27.11.2018

Moja teściowa miała lokatę wspólną z moim mężem. Niedawno teściowa zmarła i środki z lokaty mąż przelał na nasze wspólne konto małżonków. Czy należy to jakoś zgłosić do urzędu skarbowego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przelew środków z lokaty po zmarłym

Fot. Fotolia


Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. Z ustawy prawo bankowe wynika zaś, że posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie ? po swojej śmierci ? wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci), która nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.

 

Z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika, iż zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2?5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku (z pewnymi wyjątkami). Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 przy nabyciu praw do wkładów oszczędnościowych (czyli i lokaty oszczędnościowej) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą śmierci wkładcy. W mojej ocenie pozwala to skorzystać ze zwolnienia w posianej sytuacji składając (składa mąż jako nabywca) SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci swojej mamy. Podobnie wskazuje m.in. Z. Ofiarski: ?Oznacza to, że niniejsze zwolnienie może być zastosowane także w przypadku nabycia praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, przy zachowaniu warunków określonych w art. 4a u.p.s.d. tzn. zgłoszenia nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego czyli 6 miesięcy od chwili śmierci wkładcy? (Opodatkowanie nabycia praw do wkładu oszczędnościowego, ABC nr 71938).

 

Powyższe dotyczy tej części środków, która przekazana została w drodze dyspozycji (polecenia wyżej opisanego), ewentualna pozostała kwota jest albo Pani męża, gdyż także był wkładca, albo wchodzi do masy spadkowej ? w tym zakresie nie opisała Pani stanu faktycznego.

 

Sam ewentualny przelew na Państwa wspólny rachunek bankowy dokonany przez małżonka nie stanowi po Pani stronie ? w mojej ocenie ? nieodpłatnego przysporzenia (darowizny), więc do momentu ewentualnego wyraźnego zadysponowania środkami, które znajdują się w majątku odrębnym małżonka, nie wystąpi po Pani stronie przysporzenia. W przypadku darowizny z majątku odrębnego męża do Pani majątku odrębnego winna Pani złożyć na opisanych powyżej zasadach SD-Z2, z opisanego stanu faktycznego nie wynika, by w chwili obecnej miała Pani taki obowiązek.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus 10 =

»Podobne materiały

Darowizna dla pełnoletniego dziecka

Mam otrzymać od ojca, mieszkającego poza Europą, pieniądze na zakup mieszkania. Ojciec może wysłać te pieniądze tylko poprzez konto swoich znajomych mieszkających za granicą. Czy musi sporządzić umowę przekazania darowizny lub inne oświadczenie potwierdzające fakt przekazania darowizny dla córki? Ja

Czy można obniżyć podatek od sprzedaży darowanego mieszkania?

W 2007 r. otrzymałem w drodze darowizny mieszkanie od mojej babci. Nie byłem w nim zameldowany, ale wyremontowałem je (na fakturach widnieje jednak mój adres, a nie adres tego mieszkania). Sprzedałem je w 2009 r. i wiem, że od tej sprzedaży muszę zapłacić podatek w wysokości 19%. Czy

Podatek od spadku – upływ terminu

Jerzy i jego pełnoletnie córki Marta i Ilona mocą postanowienia sądu nabyli spadek po żonie Jerzego (czyli matce dziewcząt). Jerzy odebrał postanowienie z sądu, ale z uwagi na wiek nie doczytał informacji o obowiązku złożenia zeznań o nabyciu spadku w określonym terminie. W tym czasie wyjechał do sa
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »