.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przelew środków z lokaty po zmarłym

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 27.11.2018

Moja teściowa miała lokatę wspólną z moim mężem. Niedawno teściowa zmarła i środki z lokaty mąż przelał na nasze wspólne konto małżonków. Czy należy to jakoś zgłosić do urzędu skarbowego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przelew środków z lokaty po zmarłym

Fot. Fotolia

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. Z ustawy prawo bankowe wynika zaś, że posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie ? po swojej śmierci ? wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci), która nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.

 

Z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika, iż zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2?5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku (z pewnymi wyjątkami). Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 przy nabyciu praw do wkładów oszczędnościowych (czyli i lokaty oszczędnościowej) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą śmierci wkładcy. W mojej ocenie pozwala to skorzystać ze zwolnienia w posianej sytuacji składając (składa mąż jako nabywca) SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci swojej mamy. Podobnie wskazuje m.in. Z. Ofiarski: ?Oznacza to, że niniejsze zwolnienie może być zastosowane także w przypadku nabycia praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, przy zachowaniu warunków określonych w art. 4a u.p.s.d. tzn. zgłoszenia nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego czyli 6 miesięcy od chwili śmierci wkładcy? (Opodatkowanie nabycia praw do wkładu oszczędnościowego, ABC nr 71938).

 

Powyższe dotyczy tej części środków, która przekazana została w drodze dyspozycji (polecenia wyżej opisanego), ewentualna pozostała kwota jest albo Pani męża, gdyż także był wkładca, albo wchodzi do masy spadkowej ? w tym zakresie nie opisała Pani stanu faktycznego.

 

Sam ewentualny przelew na Państwa wspólny rachunek bankowy dokonany przez małżonka nie stanowi po Pani stronie ? w mojej ocenie ? nieodpłatnego przysporzenia (darowizny), więc do momentu ewentualnego wyraźnego zadysponowania środkami, które znajdują się w majątku odrębnym małżonka, nie wystąpi po Pani stronie przysporzenia. W przypadku darowizny z majątku odrębnego męża do Pani majątku odrębnego winna Pani złożyć na opisanych powyżej zasadach SD-Z2, z opisanego stanu faktycznego nie wynika, by w chwili obecnej miała Pani taki obowiązek.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 plus cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton