.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przekwalifikowanie przez ZUS umów o dzieło na umowy-zlecenie a niedopłata podatku

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 16.01.2019

W wyniku kontroli ZUS przekwalifikował moje umowy o dzieło od sierpnia 2014 do listopada 2015 na umowy-zlecenie. Mój pracodawca naliczył i odprowadził składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i przedstawił je jako mój przychód w PIT-8C za 2016. Moje zeznanie za rok 2016 złożyłam osobiście według zaleceń urzędu skarbowego na PIT-36, wpisując kwotę składek ZUS jako inne źródła przychodów. Rozliczenie dokonałam wcześniej w domu za pomocą programu komputerowego, który nie wykazał żadnej niedopłaty. Kilka dni temu zostałam przez urzędniczkę telefonicznie poinformowana, że mam dokonać 1320 zł wpłaty z powodu niedopłaty podatku. Nie rozumiem dlaczego po raz drugi mam płacić podatek od umów, od których płaciłam już podatek w 2015 i 2016 roku. Czy postępowanie urzędu skarbowego jest poprawne? Nikt wcześniej nie poinformował mnie o robieniu korekty mojego zeznania. Złożyłam też pisemne zapytanie do naczelnika US o podstawę prawną takiego postępowania i naliczenia podatku od składek ZUS. Niestety do tej pory nie udzielono mi żadnej odpowiedzi. Jaki okres ma US na udzielenie pisemnej odpowiedzi?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W dużym uproszczeniu składki na ubezpieczenia społeczne winny być w części finansowane przez Panią jako ubezpieczonego, a w części przez zlecającego jako płatnika składek (składkę zdrowotną finansuje w całości ubezpieczony). W opisanej sytuacji w wyniku kontroli płatnik musi odprowadzić składki wstecznie za odpowiednie okresy. Ma dwa wyjścia – dochodzić od Pani zwrotu części wypłaconej kwoty, by pokryć część składek ciążącą na Pani, lub zapłacić „Pani” składki z własnej kieszeni. Jeśli wybiera to drugie rozwiązanie, uzyskuje Pani przychód i to ten przychód winien zostać opodatkowany. Nie wpływa to na podatek zapłacony uprzednio. Zleceniodawca wykazuje tę kwotę w PIT-8C.

 

Do samej procedury trudno mi się odnieść, gdyż Pani opis jest bardzo skąpy i trudno ustalić w jakim trybie odbywa się weryfikacja, ale na mocy art. 247 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej w razie stwierdzenia przez organ, że Pani deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5000 zł. Na korektę, o której mowa w § 1 pkt 1, podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę, a w razie niewniesienia sprzeciwu w terminie korekta deklaracji wywołuje skutki prawne jak korekta deklaracji złożona przez podatnika.

 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 + 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl