.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekształcenie złej wiary w dobrą

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 02.01.2015

W 1987 r. objąłem w posiadanie część nieruchomości na podstawie testamentu. W 1995 r. sąd stwierdził nabycie spadku obejmującego moją część. Po 15 latach sąd uchylił stwierdzenie nabycia spadku, kasacja nie została przyjęta do rozpoznania. Wniosłem o zasiedzenie w dobre wierze, ale wniosek oddalono. Sąd uznał, że w 1987 r. działałem w złej wierze (moją żoną była prawniczka). Chcę wnieść o zmianę postanowienia o zasiedzeniu z powołaniem na uzyskanie dobrej wiary na mocy postanowienia z 1995 r. Czy mam szansę na przekształcenie złej wiary w dobrą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Pana stanem faktycznym sprawy, wskazać przede wszystkim należy, iż zgodnie z utrwalonym poglądem nauki prawa (tak m.in. K. Pietrzykowski [red.], Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, wyd. 6, Warszawa 2011), decydującym momentem dla oceny, czy posiadaczowi należy przypisać dobrą, czy złą wiarę, jest chwila uzyskania posiadania. Późniejsze zmiany świadomości posiadacza pozostają bez wpływu na tę ocenę. Ustawodawca przyjmuje w ten sposób jako obowiązującą zasadę mala fides superveniens non nocet (z łac. późniejsza utrata dobrej wiary nie wyklucza zasiedzenia).

 

Podobnie zaś w orzecznictwie można znaleźć pogląd, zgodnie z którym „Skarb Państwa, nabywający posiadanie nieruchomości jako spadkobierca ustawowy, zachowuje dobrą wiarę także wtedy, gdy w wyniku postępowania o zmianę prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku okaże się, że spadek - na podstawie testamentu – nabyły inne osoby” (tak post. SN z 19.12.2000 r., sygn. akt V CKN 767/00, OSP 2001, Nr 7–8, poz. 110).

 

Wobec tego zatem, skoro sąd prawomocnym orzeczeniem uznał Pana za posiadacza, który objął nieruchomość w 1987 r. w złej wierze, to ta zła wiara istnieje mimo późniejszych zmian okoliczności faktycznych w sprawie.

 

W takim stanie rzeczy należy stwierdzić, iż realne szanse na nabycie przez Pana przedmiotowej nieruchomości w drodze zasiedzenia będzie Pan miał dopiero w 2017 r. tj. po upływie 30 lat od 1987 r., kiedy to wszedł Pan w posiadanie przedmiotowej nieruchomości.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »