.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Odkupiłem od mamy jej nieruchomość wraz z działką w użytkowaniu wieczystym. W księdze wieczystej zapisane jest, że działka ma 10 a, po zmianach numeracji działek nasza nieruchomość ma jednak 15 a. Za użytkowanie tych 5 a płaciła mama, obecnie płacę ja. Chciałem podzielić działkę, ale urząd odmawia mi prawa do wspomnianych 5 a, twierdząc, że tę część może mi odsprzedać. Co powinienem zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Analizując Pański problem, doszedłem do wniosku, iż w pierwszej kolejności powinien Pan spróbować dokonać aktualizacji zapisów dotyczących powierzchni nieruchomości w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.

 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej są dane z ewidencji gruntów i budynków.

 

Z przepisu art. 24 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wynika, że „informacje o gruntach i budynkach zawiera operat ewidencyjny, składający się z map, rejestrów oraz dokumentów uzasadniających wpisy do rejestrów”. Wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków wyrysy i wypisy z operatu ewidencyjnego są dokumentami urzędowymi, jeżeli zostały zaopatrzone przez organ prowadzący ewidencję w stosowne klauzule, w tym w klauzulę, iż mogą stanowić podstawę wpisu do księgi wieczystej.

 

W razie zatem niezgodności danych w ewidencji gruntów i budynków z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej sprostowanie oznaczenia nieruchomości jest dokonywane na podstawie tych danych z ewidencji gruntów i budynków.

 

Zgodnie zaś z art. 27 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece „w razie niezgodności danych katastru nieruchomości z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej sąd rejonowy dokonuje – na wniosek właściciela nieruchomości lub wieczystego użytkownika – sprostowania oznaczenia nieruchomości na podstawie danych katastru nieruchomości”.

 

Należy zauważyć, iż na mocy art. 25 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym „do czasu przekształcenia ewidencji gruntów i budynków w kataster nieruchomości, przez użyte w tej ustawie oraz w ustawach nią znowelizowanych (m.in. ustawa o księgach wieczystych i hipotece) pojęcie «kataster nieruchomości», rozumie się tę ewidencję”.

 

Sąd dokonuje sprostowania oznaczenia nieruchomości w dziale I księgi wieczystej na podstawie danych z operatu – na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego. Sprostowania oznaczenia nieruchomości dokonuje się na podstawie następujących dokumentów:

 

  1. ostatecznych decyzji administracyjnych o zmianie powierzchni działki,
  2. ostatecznych decyzji administracyjnych zatwierdzających podział działki,
  3. ostatecznych decyzji administracyjnych o wprowadzeniu zmian w operacie ewidencji gruntów,
  4. prawomocnych orzeczeń sądu, którymi zatwierdzono podział działek czy zmianę ich granic i powierzchni.

 

Na koniec dodam, że niezgodność pomiędzy działem I księgi wieczystej a ewidencją gruntów powstaje po odnowach ewidencji gruntów i z reguły jest usuwana z urzędu przez sądy wieczystoksięgowe wskutek zawiadomienia właściwego organu geodezyjnego. Organy geodezyjne nie zawsze są jednak zainteresowane zawiadamianiem sądów wieczystoksięgowych o dokonanych zmianach z uwagi na odpłatność za wydawane wyrysy z map ewidencyjnych z wypisami z rejestru gruntów, według mechanizmu: gdyby sąd wieczystoksięgowy został zawiadomiony o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów i z urzędu dokonałby sprostowania w księgach wieczystych, to nie byłoby zainteresowanych wykonaniem wyrysu z mapy ewidencyjnej z wypisem z rejestru gruntów w celu sprostowania księgi wieczystej.

 

Reasumując powyższe, uważam, ze powinien Pan wystąpić do sądu wieczystkoksiegowego o sprostowanie oznaczenia nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III + 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl