Mamy 10 755 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekształcenie stosunku pracy adiunkta na czas nieokreślony na stanowisko asystenta

Autor: Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 11.11.2018

Czy w trybie porozumienia stron można przekształcić dotychczasowy stosunek pracy adiunkta zatrudnionego na mianowaniu na umowę o pracę na czas nieokreślony na stanowisku asystenta albo starszego wykładowcy? Czy taka forma przekształcenia umowy wymaga przeprowadzenia konkursu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Filip Syrkiewicz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zasady i tryb nawiązywania stosunku zatrudniania z pracownikami uczelni regulują wyczerpująco przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.).

 

Zapytanie Pani odnosi się do pracownika uczelni aktualnie zatrudnionego w ramach mianowania na stanowisku adiunkta, będącego pracownikiem naukowo-dydaktycznym lub naukowym w rozumieniu art. 110 ust. 1 pkt 4 ustawy. Natomiast postuluje Pani zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku asystenta lub starszego wykładowcy, do których odpowiednio stosuje się przepisy o pracownikach naukowo-dydaktycznych (art. 110 ust. 1 pkt 5 ustawy) bądź o pracownikach dydaktycznych (art. 110 ust. 2 pkt 1 ustawy).

 

Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika natomiast – co jest istotne z punktu widzenia kształtu uprawnień pracowniczych – czy i jaki stopień naukowy posiada pracownik, którego zapytanie dotyczy. W opisie sytuacji nie zostało również wskazane, czy pracownik uczelni uzyskał mianowanie przed wejściem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w życie, a tym samym – czy i w jakim zakresie stosuje się do jego zatrudnienia przepisy poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.).

 

Ponieważ, w aktualnym stanie prawnym, zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym stosunek zatrudnienia na podstawie mianowania nawiązuje się wyłącznie z nauczycielem akademickim posiadającym tytuł naukowy profesora, celowym będzie przyjęcie założenia, iż stosunek ten nawiązany został pod reżimem przepisów obowiązujących poprzednio.

 

W tym miejscu wymaga podkreślenia, że na gruncie aktualnie obowiązujących regulacji ustawodawca przewidział możliwość przekształcenia stosunku mianowania w stosunek pracy nawiązywany na czas nieoznaczony. Instytucja ta, zawarta w art. 127 ust. 4 i 5 ustawy, odnosi się jednak wyłącznie do mianowanych nauczycieli akademickich pełniących funkcję rektora, prorektora oraz kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni i jego zastępcy. Poza tą dyspozycją pozostają zatem przypadki zatrudnienia innych pracowników naukowych lub naukowo – dydaktycznych, którzy takich funkcji nie pełnią.

 

Na gruncie omawianego przypadku zasadnym jest przyjęcie zatem hipotezy, iż zatrudnienie pracownika w ramach mianowania na stanowisku adiunkta nastąpiło przed wejściem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w życie, tj. przed dniem 1 września 2005 r. W okresie obowiązywania ustawy o szkolnictwie wyższym, zasadniczą formą zatrudniania nauczycieli akademickich był stosunek mianowania. Jak wcześniej wspomniałem, tryb ten powtórzony został również w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, jednak odtąd dotyczył wyłącznie pracowników uczelni posiadających tytuł naukowy profesora.

 

Na gruncie poprzedniego reżimu prawnego stosownie do art. 87 ust. 3 ustawy o szkolnictwie wyższym dopuszczalne było powrócenie na poprzednio zajmowane stanowisko lub – w przypadku gdy nauczyciel nie był pracownikiem uczelni – mianowanie na stanowisko adiunkta lub starszego wykładowcy. Instytucja ta dotyczyła jednak wyłącznie nauczyciela zatrudnionego na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

Zgodnie z art. 264 ustawy do stosunków pracy powstałych przed wejściem tej ustawy w życie stosuje się odpowiednio przepisy aktualnie obowiązujące. W szczególności wymaga wskazania, że zgodnie z art. 264 ust. 6 ustawy pracownicy zatrudnieni dotąd w ramach stosunku mianowania na stanowisku adiunkta, pozostają mianowani na czas nieokreślony na tym stanowisku. Wyłączenie od tej reguły określa art. 120 ustawy, zgodnie z którym zatrudnieni w ramach mianowania adiunkci, nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego mogą pozostawać w tym stosunku nie dłużej, niż osiem lat. Ograniczenia te mogą być jednak w odpowiednim zakresie modyfikowane w statucie uczelni.

 

Godzi się przy tym podkreślić, że zgodnie z art. 118a ustawy zatrudnienie nauczyciela akademickiego w ramach stosunku pracy na czas nieokreślony możliwe jest wyłącznie po przeprowadzeniu konkursu na to stanowisko.

 

Ponieważ stosunek mianowania oraz stosunek pracy podlegają odmiennym reżimom prawnym, zaś na tle przepisów stanowiących materialnoprawną podstawę zatrudnienia nauczycieli akademickich brak jest regulacji dopuszczających przekształcenie stosunku dotychczasowego w stosunek postulowany w przypadku określonym w Pani zapytaniu, należy uznać, że – w braku odmiennych postanowień w statucie uczelni – zmiana podstawy zatrudnienia nie będzie możliwa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus dziesięć =

»Podobne materiały

Czy WSHE oraz IPT mogą egzekwować opłaty za czesne?

Byłem studentem Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, podpisałem także umowę z Instytutem Postępowania Twórczego. W 2008 roku zostałem skreślony z listy studentów, po czym otrzymałem wezwanie do zapłaty czesnego za 2. półrocze. Czy szkoła ma prawo egzekwować ode mnie p

Czy subwencja oświatowa może być przeznaczona na remont?

Czy według prawa pieniądze z subwencji oświatowej w przedszkolu niepublicznym mogę przeznaczyć na remont budynku przedszkola? Właścicielem tego przedszkola jest urząd, ja tylko dzierżawię. Wyremontowałem dach i zrobiłem ocieplenie – urząd dał materiał, ja poniosłem koszty roboc
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »